Berättelser om titaner och hobbitar

Litteratur kan ha ett stort inflytande på våra ideologiska åsikter. [1] Ayn Rand var huvudsakligen en romanförfattare. Många människor konverterade till liberalism (i alla fall i någon form) efter att ha personligen upplevt hennes obestridliga karisma och magnetiska personlighet, men betydelsen av hennes romaner, speciellt Och Världen skälvde,[2] kan knappast förbises. Faktum är att det Läs mer om Berättelser om titaner och hobbitar[…]

Satoshi Nakamoto: Den naturliga eliten kommer till undsättning

Jakten på sunda pengar illustrerar demokratins och politikens effektivitet och ställer den mot anarkins naturliga ordning. I demokratier diskuteras problemen, faktioner formas, det skapas allianser. Men i slutändan är det statens hälsa och behov som är allra viktigast. I ett statslöst samhälle dominerar samhällets behov. Entreprenörer tillgodoser civilisationens behov. Ingen stat kommer ivägen. F. A. Läs mer om Satoshi Nakamoto: Den naturliga eliten kommer till undsättning[…]

Berättelser om titaner och hobbitar

Både Rand och Tolkien berättar således passionerat sina berättelser om frihet, men de tillgriper fundamentalt annorlunda estetik, och som en konsekvens av detta målar de upp två helt olika bilder av världen, med olika hjältar och annorlunda utmaningar. Men vilken av de två romanerna utgör det bättre kontextet, det bättre litterära ramverket, för frihet och Hans-Hermann Hoppes idé om den naturliga ordningen?