Bad Boy of Pharma

En intressant historia utspelar sig i den amerikanska läkemedelsbranschen. Finansäventyraren Martin Shkreli köpte i augusti tillverkningen till läkemedlet Daraprim. Det är ett 62 år gammalt preparat som används mot infektioner, till exempel vid AIDS. Eftersom det är så gammalt åtnjuter det inte längre några statliga konkurrensskydd. Efter köpet höjde Shkreli omedelbart priset från $13.50 till $750 Läs mer om Bad Boy of Pharma[…]

Andra bullar

Martin Moraeus skriver ofta och bra på sin blogg, Bonde på riktigt. Ibland skriver han extra bra om något extra angeläget. Detta är ett sådant tillfälle. Om man, som Henrik Schyffert, beskriver samhället som ett nollsummespel, där någon måste förlora för att någon annan skall vinna, då öppnar man portarna till helvetet. Det är ur Läs mer om Andra bullar[…]

Politiker och den fria marknaden

Efter den senaste tidens politiska kaos så beundrar jag dem som fortfarande orkar hänga med i alla svängningar, själv tröttnade jag för länge sedan. Politik är bara något som tar en massa energi och tid ifrån viktigare saker. Politik är ett skådespel där man låtsas att man sitter inne på svaren på alla problemen i Läs mer om Politiker och den fria marknaden[…]

Jesus och den fria marknaden

För några år sedan skrev ekonomen William H. Peterson att ”det är så fascinerande att upptäcka att nästan alla världens huvudsakliga religioner upphöjer den gyllene regeln på ett eller annat sätt”. Han återgav de olika formuleringarna som han hade läst enligt följande. KRISTENDOMEN Allt vad ni vill att människor skall göra er, det skall ni Läs mer om Jesus och den fria marknaden[…]

Hayek och kunskapsproblemet

F. A. Hayek är en av den mänskliga frihetskampens stora figurer. Han stod upp för frihet under en tid då de flesta intellektuella i världen anammade centralplanerande ideologier. Hans litterära arv bidrar fortfarande med några av de allra mest kraftfulla argument som någonsin förts fram för en avpolitisiering av samhällsordningen, inklusive det kommersiella livet. Min Läs mer om Hayek och kunskapsproblemet[…]

Näringsfrihet och marknadshygien

Politiker drömmer om världsherravälde. Företagare drömmer om hundra procent marknadsandel och monopol. En monopolist kan ta hutlöst betalt för undermåliga varor och tjänster och sälja dem med stor vinstmarginal. Att monopolsituationer brukar leda till onödigt höga priser och undermåliga produkter är därför inte förvånande. Staten och dess tjänster är kanske den bästa illustrationen av detta Läs mer om Näringsfrihet och marknadshygien[…]

Så lätt att reparera Sverige

På samma sätt vore det så löjligt enkelt att laga Sverige. Rulla tillbaka politiken. Våga avreglera, våga låta folk vara vuxna och fatta sina egna beslut. Låt företag och anställda lösa sina problem själva, låt folk spara till egen pension, låt folk starta skola hur som helst, låt folk behålla sina pengar och lägga på vård, skola, dagis om de vill, eller vara hemma, låt föräldrar undervisa sina barn hur och vad de vill, låt bankerna gå under och lära sig en läxa, låt exportföretag anpassa sig eller gå under, låt räntan gå upp till tio procent om marknaden tycker det är rätt, låt fastighetsbubblan implodera, låt folk röka och dricka vad de vill.

Kapitalismen och dess under

Som Birgersson själv konstaterar i sin ledare så ”har ingen uppfunnit ett ekonomiskt system som bättre än kapitalismen förmår resa människor ur fattigdom, skapa värde som möjliggör omfördelning, frambringa tekniska lösningar på gemensamma problem och som dessutom rymmer potentialen att ta till vara och återanvända ändliga resurser” och hon slår huvudet på spiken även om jag vill utveckla det hela än mera.

En liter mjölk nu tack

Om jag vill köpa en liter mjölk så kan jag köpa en rykande färsk liter mjölk i princip dygnet runt (ifall jag bor i en storstad). Jag behöver inte planera detta inköp en lång tid innan utan kan köpa min mjölk precis när det passar mig. Jag behöver inte gå igenom den mödosamma processen att Läs mer om En liter mjölk nu tack[…]

En fyrstegslösning för sjukvården

Avskaffa alla statliga restriktioner för tillverkning och försäljning av läkemedel och medicinteknisk utrustning. Detta skulle innebära slutet för Läkemedelsverket som för närvarande hindrar utvecklingen och ökar kostnaderna. Kostnader och priser skulle sjunka, och ett större utbud av bättre produkter skulle nå marknaden snabbare. Marknaden skulle tvinga konsumenter att agera i enlighet med deras egna — snarare än statens — riskbedömningar. Konkurrerande läkemedel och medicinsktekniska tillverkare och försäljare skulle även ge allt bättre produktbeskrivningar och garantier för att skydda sig mot stämningar såväl som för att locka till sig fler kunder.

Vad turkarna kan lära oss om återvinning

Efter att ha kämpat mot lärarfacket i Wisconsin föreslog delstatens guvernör, Scott Walker, en statsbudget som skulle ha avskaffat obligatorisk återvinning. Reaktionerna lät inte vänta på sig. En ledarartikel på TheJournalTimes.com inleddes med följande: Återvinning har utvecklats till en tjänst som är alltför värdefull för att kasta på sophögen. En del tjänstemän oroar sig för Läs mer om Vad turkarna kan lära oss om återvinning[…]

Skapade staten Internet?

Libertarianer brukar ofta hänvisa till Internet som ett typexempel på att frihet är uppfinningarnas moder. Motståndare brukar snabbt kontra med att Internet var en statlig uppfinning som än en gång bevisar att marknaden måste styras av statens stadiga hand. På ett sätt har kritikerna rätt, men inte på det sätt som de tror. Det är Läs mer om Skapade staten Internet?[…]