Demokratins baksida

Demokratins baksida – Demokratiska myter

Detta hör vi alltid i valtider. Påståendet att din röst verkligen räknas. Det är sant – för en på hundra miljoner (om vi talar om det amerikanska presidentvalet). Men om det inflytande du har beträffande processens resultat motsvarar 1 på 100 miljoner, eller 0,00001 %, har du i praktiken inget inflytande alls. Chansen att din röst avgör vem som vinner valet är astronomiskt liten.