Demokratins baksida

Mot en ny frihet

Det är en illusion att tro att problemen som vårt samhälle står inför kan lösas med ”mer demokrati”, och än mindre att demokrati är det bästa möjliga systemet. Demokratin uppstod …

Mot en ny frihet Läs mer »

Demokratins kris

Demokratin kanske startade som ett fantastiskt ideal för att göra folket starkare, men efter att ha praktiserats i 150 år kan vi se resultatet, och det är inte positivt. Det …

Demokratins kris Läs mer »