centralbanken

Kommer ECB att använda ”klimatkrisen” för att rättfärdiga nästa stimulanspaket?

Enligt Internationella valutafonden (IMF) och Internationella Finansinstitutet (IIF) har den globala skuldsättningen stigit till nya rekordhöga nivåer. Världens statskuldsnivå har sedan finanskrisen nått nivåer som aldrig tidigare skådats under fredstid. …

Kommer ECB att använda ”klimatkrisen” för att rättfärdiga nästa stimulanspaket? Läs mer »

Eurons framtid

Problemen för euro-området bottnar i felinvesteringar. I Grekland fortsätter nu i dagarna kampen om vem som slutligen skall stå för notan för dessa investeringar. En expansiv penningpolitik sänkte artificiellt räntorna …

Eurons framtid Läs mer »

Hur man löser en bankkris

Nu när bankerna i Sverige och Europa närmar sig fläktarna efter alla sina vidlyftiga affärer i fastigheter och PIIGS-obligationer kan det vara lämpligt att förbereda sig intellektuellt genom att lära sig hur man borde hantera det hela. Det kommer att behövas som skydd för alla rökridåer och propaganda.

Hausse eller krasch – Vilket kommer först?

Österrikisk teori skiljer sig från den gängse uppfattningen. Den ser inte haussen som ett normaltillstånd, inte heller som ett önskvärt tillstånd, utan snarare som ett sjukdomstillstånd. Det orsakas nästan alltid av alltför låga räntor, vilket kommer av ett alltför flitigt pengatryckande. En ekonomi i hausse-läge är som en festprisse på en blandning av extacy och druvsocker. Till slut måste det krascha. Det glada tillståndet är varken hälsosamt eller i långa loppet önskvärt.

Kan Friedmans pengaregel stabilisera ekonomin?

Den kända ekonomen Milton Friedman observerade att variationer i penningmängdens tillväxttakt kunde vara en viktig faktor bakom konjunkturcykeln. Han föreslog att centralbanker skulle sikta på att stabilisera pengarnas tillväxttakt vid en viss procent, och hålla sig vid detta tal under en obestämd tid. Friedman menade att centralbanken (Riksbanken) kunde hålla kvar ekonomin på en bana av stabil tillväxt utan konjunkturcykler genom att bibehålla penningmängdens tillväxttakt vid en fast procentsats. Friedmans pengarregel handlar dock fortfarande om att trycka pengar, och i detta avseende kommer den att generera samma effekter som allt pengatryckande gör, dvs. konjunkturcykler.