Bokrecension: Decision Points

Bush omskriver dessutom historien när han påstår att alla, såväl neocons som krigsmotståndare, trodde att Hussein hade massförstörelsevapen. Den som minns Colin Powells charad i FN kan knappast hålla med. Alla som tvekade kring eller motsatte sig en militär intervention väntade snarast på att det var USA som skulle komma med de avgörande bevisen. Några övertygade bevis fick vi aldrig, därav det bristfälliga internationella stödet för kriget.

Ta tillbaka fredspriset!

Få har väl missat att den amerikanske presidenten Barack Obama fick Nobels fredspris 2009. Många verkar emellertid ha missat att samme Obama har fortsatt samtliga krig från bushtiden – samt både förstärkt truppnärvaron och startat nya krig. Så vari ligger denne fredspristagares hängivenhet och engagemang för fred? Det har visat sig bortom alla tvivel att Läs mer om Ta tillbaka fredspriset![…]