De tio demokratiska budorden

Den demokratiska processen fortskrider! Moderniteten kräver ofta att traditionella, framstegsfientliga idéer uppdateras för att kunna omsluta demokratiska värderingar. De gamla budorden var stela, alltför svepande och har förlorat sin relevans i modernitetens tidsålder. För att spara tid och statliga utredningar har därför Misesinstitutet, i nära samråd med Rosenbad, fått i uppgift att sammanställa de tio reviderade budorden. Herre – ske din vilja! Du skall inga andra stater hava Läs mer om De tio demokratiska budorden[…]

Evangelium enligt staten

Vi läser nu ur Evengelium enligt staten, Politikerns första bok, 1 Kapitlet, 1 Versen. I begynnelsen var kaoset och förödelsen och människorna var som vilda djur. Över hela landet var enbart gråt och tandagnisslan. Sedan hände det sig att politiker nedsteg från himlen. De sken av prakt och ära och talade så till folket: ”Vi Läs mer om Evangelium enligt staten[…]