Blockchain

Kort introduktion: Blockkedjan och Bitcoin

Vi har tagit oss tiden att förklara i lekmannamässiga ordalag vad blockkedjeteknik innebär – och exemplifierar det med Bitcoin. Dessutom kostar vi på oss lite anti-statlig propaganda. https://www.youtube.com/watch?v=2UYN1S85Cuk