Statliga gränser – dåligt substitut för privata gränser

En libertarian är inte emot gränser. Faktum är att han är världens starkaste förespråkare av gränser. Han vill ha starkare gränser än den mörkbrunaste national-etatist. Men gränserna ska vara kring privat egendom, inte kring ”allmän egendom”, nationalstater, eller superstater. En libertarian ser det som sin gudagivna/naturliga rätt att försvara sina gränser mot inkräktare, givetvis även med ksp 58 B om han så önskar. En Läs mer om Statliga gränser – dåligt substitut för privata gränser[…]

Beskyddar staten oss?

Förr i världen, när politisk moral uttryckte sig annorlunda bedrev staten krig med det uttalade syftet av att öka sitt namns ryktbarhet genom förvärv av fast egendom, för att inte säga någonting om det underordnade syftet av att ta civilisationen till barbarerna; Napoleons uttalade ambition var att tvinga på sina offer välsignelsen av ”frihet, broderskap, jämlikhet.”