Statens påslag på bensinen rekordstort

I DN idag skriver man om att bensinbolagens påslag är rekordstora. I diagrammet visas tydligt hur bensinbolagens påslag är ca 1 krona och 26 öre som ska täcka bolagets kostnader och även ge vinst. Bensinmackarnas vinst är nere på 15 öre litern. Självklart lider både bensinbolagen, bensinmackarna och konsumenterna av det höga bensinpriset, men ingenstans Läs mer om Statens påslag på bensinen rekordstort[…]

Stölden når nya rekordnivåer – inte bensinpriset

Gammelmedia missbrukar som vanligt sitt uppdrag då de rapporterar om bensinpriset. Det heter att bensinpriset ”nära nya rekordnivåer” och att bolagen ”passar på att höja vid årsskiftet”. Bensinpriset är inte högt, det är stölden per liter som är hög. Snittpriset för bensin inklusive stöld var under 2010 12,94 kr/liter, mer än 60% eller 7,81 kr/liter Läs mer om Stölden når nya rekordnivåer – inte bensinpriset[…]