Fem sätt att hjälpa ditt barn värna äganderätten

Jag kan fortfarande känna skam när jag minns hur min mamma med bestämda steg vandrade över till grannlägenheten för att kräva tillbaka de leksaker som två äldre pojkar hade bytt till sig från mig. Hon kom tillbaka tomhänt. Bytt är bytt. Pojkarna hade lirkat till sig några av mina finaste Fisher-priceleksaker, inköpta i Brasilien, i Läs mer om Fem sätt att hjälpa ditt barn värna äganderätten[…]

Det skyldiga barnet och ofriheten

Om ofriheten ännu ligger som en tät dimma över världen bör vi överväga i vilken mån vuxenvärldens bemötande av barnen fram tills nu format ofria snarare än fria individer. Fria samhällen kännetecknas av samma experimenterande kunskapshunger som barnet utnyttjar för att utforska sin omgivning från tidig ålder. I och med att utvecklingspsykologin och neurovetenskapen bortom rimligt tvivel Läs mer om Det skyldiga barnet och ofriheten[…]

Uppfostringsråd från Joe Sobran

Eftersom jag skriver om politik frågar folk mig alltid vilket som är det bästa sättet att lära våra barn om hur vårt statssystem. Jag säger till dem att de är fullt kapabla att ge sina barn en grundläggande kurs i samhällskunskap i sina egna hem. Genom min egen erfarenhet som far har jag upptäckt ett Läs mer om Uppfostringsråd från Joe Sobran[…]

När det naturliga blir onaturligt

Du blir upprörd över att filmjölken är slut i ditt kylskåp eller att tidningen inte kommer. Men att staten styr din familj och dina vänner med en järnhand är inget som upprör någon, knappt någon alls. Om du skulle få för dig att påpeka detta kan du räkna med att folk blir upprörda; på dig. Det går till och med att hävda att det inte bara är så att folk inte bryr sig utan att de till och med aktivt ber om att bli mer styrda och kontrollerade.