Uppfostringsråd från Joe Sobran

Eftersom jag skriver om politik frågar folk mig alltid vilket som är det bästa sättet att lära våra barn om hur vårt statssystem. Jag säger till dem att de är fullt kapabla att ge sina barn en grundläggande kurs i samhällskunskap i sina egna hem. Genom min egen erfarenhet som far har jag upptäckt ett Läs mer om Uppfostringsråd från Joe Sobran[…]

Makten över våra barn

Här kommer också din märkliga bild in att människor är ett kollektiv som fungerar likadant och mår bra av att stöpas i samma form. I praktiken och verkligheten är det precis tvärtom, vi är individer som behöver olika typer av utbildning och bemötande. Detta kan inte den statliga socialistiska skolan leverera.

Hör ni stöveltrampen på Dagens Nyheter

Erik Helmerson sluter sig idag till skaran som tror att de på något sätt har rätt till våra barn. Erik ondgör sig över att föräldrar åker på semester när de vill i brott mot skolplikten. Erik bryr sig inte om att motivera skolplikten så jag utgår ifrån att han stödjer den. Vidare skriver han: Men Läs mer om Hör ni stöveltrampen på Dagens Nyheter[…]

Barnens rätt om förskolan

Föreningen Barnens Rätt Till Föräldrarnas Tid uppmärksammar här vårt senaste inlägg om förskolan Social Ingenjörskonst i förskolan. Vi har tidigare publicerat en artikel av föreningens ordförande Bo C. Pettersson här. Föreningen kämpar för att varje förälder, inte stat eller myndighet, ska välja barnomsorgsform.  

Social ingenjörskonst i förskolan

Nästa dag fortsätter på liknande sätt med lite tid utomhus. Istället springer vi runt i olika pedagogiska rum som vattenrummet, byggrummet osv. Pedagogerna visar barnen hur de ska göra: ”titta nu när vattnet rinner och bubblar, ska du inte prova att göra likadant?”. Passen i varje rum är på 30-45 minuter och pedagogerna observerar och antecknar. Det är här jag tycker att det börjar bli obehagligt. Jag ser framför mig hur paret Myrdal myser i sin grav, det är precis detta som de strävade efter. Utbildade pedagoger som observerar och formar våra barn.

Nonsens i befolkningsfrågan

På senare tid har jag funderat en hel del över “befolkningsfrågan”. Det har med stor sannolikhet alltid varit en fråga som i någon grad intresserat människor. I vår tid tycks inställningen i denna fråga vara ordentligt schizofren. Å ena sidan sägs västvärlden stå inför en befolkningsimplosion, till den grad allvarlig att vi måste locka hit främlingar med generösa välfärdsprogram för att “trygga den framtida välfärden”. Men å andra tycks FN och diverse statliga och privata organisationer mena att det finns för mycket afrikaner och asiater, varför diverse rashygieniska avfolkningsprogram har sjösatts i syfte att hindra dessa folk från att föröka sig och utarma Moder Jord, eller något i den stilen.

 

Hur beteendemanipulativ får staten bli?

Lösningen blev, alltså, individuell beskattning, som, i ett slag, halverade kvinnornas skatt och dubblerade lockelsen för dem att förvärvsarbeta. Men samtidigt övergavs principen om hänsyn till försörjningsbörda i inkomstbeskattnngen och infördes dess motsats. Från och med det året betalar en eninkomstfamilj alltid mer i skatt än en tvåinkomstdito gör, vid samma sammanlagda inkomst.

Det är skillnad på folk och folk

Trots tidigare löften av Maria Larsson så kommer de så kallade barnhemsbarnen inte att få någon kompensation av staten. Trots att myndigheternas egen utredning har rekommenderat detta. Det bisarra med själva utredningen är att man har satt en gräns där den föreslagna kompensationen endast ska gälla de som utsattes för vanvård mellan 1920-1983. Att det Läs mer om Det är skillnad på folk och folk[…]

Grattis Gabriel Wikström!

Som jag fruktade för några månader sen så blev Gabriel Wikström nästa ordförande för SSU. SSU har nu tydligt visat åt vilkat håll man vill gå. Ökad socialisering/facism med kontroll och regleringar av våra barn och våra liv. Gabriel Wikström är säkert glad, men barnfamiljer och annat vanligt folk bör se upp för denna man. Läs mer om Grattis Gabriel Wikström![…]

De utslagna

Innan jag ger mig på att förklara detta så vill jag klargöra två saker. Stöld(skatt) kommer alltid att vara fel oavsett om det används till något syfte som den demokratiska majoriteten för tillfället anser är beundransvärt och en ”god handling”. Alltså går principen om att jag äger mig själv och har en absolut rätt till mig själv, det jag producerar och min egendom före diverse nobla syfte som att rädda världen och solidaritet.