Galt som Kristusgestalt

Jag vet. Att försöka läsa in religiösa symboler i Ayn Rands verk är lömskt och närmast kätterskt gentemot Rands egen objektivistiska filosofi, men när det kommer till gestaltningen av Galt kan jag bara inte undgå frestelsen. Den är mig närmast övertydlig. Galt är en perfekt gestalt. I en fiktion där nästan samtliga protagonister beskrivs som Läs mer om Galt som Kristusgestalt[…]

Kriget mot glödlampan

Förra veckan läste jag Lovsång, av Ayn Rand, igen. Det är en enastående vacker hyllning till innovationen i egenskap av livskraften för samhällets utveckling. Den publicerades 1937 men det mesta av utkastet gjordes på 1920-talet i Ryssland. Var beredd på kalla kårar när du inser att denna berättelse faktiskt håller på att besannas. Precis just nu. Läs mer om Kriget mot glödlampan[…]

Berättelser om titaner och hobbitar

Litteratur kan ha ett stort inflytande på våra ideologiska åsikter. [1] Ayn Rand var huvudsakligen en romanförfattare. Många människor konverterade till liberalism (i alla fall i någon form) efter att ha personligen upplevt hennes obestridliga karisma och magnetiska personlighet, men betydelsen av hennes romaner, speciellt Och Världen skälvde,[2] kan knappast förbises. Faktum är att det Läs mer om Berättelser om titaner och hobbitar[…]

Österrike i Jämtland?

Det har knappast undgått någon politiskt intresserad att Centerpartiet håller partistämma i Åre. Eller att de till partiledare väljer Annie Lööf, som uttalat att Och världen skälvde är en oerhört viktig inspirationskälla (även om den är mystiskt borta från hennes hemsida). Men centerpartiet har också Hanna Wagenius, ordförande för ungdomsförbundet, som precis som Annie är Läs mer om Österrike i Jämtland?[…]

Argument mot anarki

Om det är moraliskt för statens poliser att gripa misstänkta brottslingar, är det också moraliskt för ”privata poliser” att göra det. Om det är moraliskt för staten att försöka fängsla människor, då är det också moraliskt för icke-statliga företag att göra det. Regeringen har inga magiska krafter eller auktoritet som inte även innehas av privatpersoner. Låt den som hävdar att staten kan göra det som den enskilde inte kan, ta på sig bevisbördan och bevisa detta påstående.

Berättelser om titaner och hobbitar

Både Rand och Tolkien berättar således passionerat sina berättelser om frihet, men de tillgriper fundamentalt annorlunda estetik, och som en konsekvens av detta målar de upp två helt olika bilder av världen, med olika hjältar och annorlunda utmaningar. Men vilken av de två romanerna utgör det bättre kontextet, det bättre litterära ramverket, för frihet och Hans-Hermann Hoppes idé om den naturliga ordningen?