Austrian Scholars Conference, dag 3

Dag tre av årets upplaga av ASC kom, som vanligt, alldeles för snabbt. Men även om det är olyckligt att konferensen nästan är slut, så har ju sista dagen en mängd intressanta föredrag och presentationer – så även om det är sista morgonen så finns mycket att se fram emot! (Precis som tidigare rapporterar jag endast från de seminarier jag deltog i – de seminarier som hölls parallellt med dessa har jag ingen koll på.)

Direkt efter frukost började vi med  Money, Uncertainty, and Equilibrium, som modererades av Paul Cwik från Mount Olive College. Ruggero Rangoni talade om hur han framställt en datorsimulering av Mengers teori om pengars ursprung. Förvisso ett intressant föredrag, även om det substantiella värdet var begränsat. Det öppnade i alla fall för en intressant diskussion om Österrikisk ekonomi och nyttjandet av datorsimuleringar – en debatt som tidigare förts i Review of Austrian Economics. Därefter GP Manish i en mycket intressant presentation om olika typer av equilibrium som använts av österrikiska teoretiker. Bob Mulligan talade om synen på subjektivt och objektivt värde och jämförde mer eller mindre åsikter från alla på vardera sida. Pavel Usanov försökte sig på att tolka effekten av monetär expansion med hjälp av en kirznerianska begrepp (vilket inte gick så bra).

Därefter Austrian Perspectives on Theory and Method, som bjöd på en del heterogena presentationer. Harry Veryser talade om den epistemologi som ledde fram till finanskrisen. Bill Barnett presenterade en uppsats, som han skrivit med Walter Block, där de behandlar olika sätt att tolka det österrikiska perspektivet med hjälp av tillgång-och-efterfråge-diagram – och huruvida vi bör se t ex kreditexpansion som framför allt en effekt på tillgången eller efterfrågan på pengar. Vilket vi väljer får konsekvenser för hur övertygande våra argument är, visade Bill. Javier Aranzadi kopplade ihop Human Action med Aristoteles Nicomachiska Etiken och diskuterade den ”dynamiska struktur” som man därigenom kan identifiera. Predrag Rajsic presenterade därefter en uppsats om att teorin om komparativa fördelar innehåller svaga länkar mellan marknader. […]

Austrian Scholars Conference: dag 2

Andra dagen börjar närma sig sitt slut och det är dags att sammanfatta (och samtidigt talar David Howden, som ger årets Rothbard Memorial Lecture – koppla upp och titta på den streamad här).

Dagen började med parallella seminarier om konjunkturcykelteori respektive produktionsteori redan kl 09. Eftersom jag endast kan vara på ett ställe samtidigt blir rapporten således begränsad till ett av dem. Konjunkturcykelteori är ett ständigt tema på ASC-konferenserna och verkar vara ett favoritämne att studera för österrikare.

Därefter den tredje uppsättningen av sessioner i hyllning till att Theory of Money and Credit fyller 100 år i år. Jeffrey Herbener vid Grove City College var moderator för sessionen, som i övrigt innehöll presentationer av Gary North, Matt McCaffrey och Joe Salerno. Herbener är en klart underskattad ekonomteoretiker och är en fröjd att lyssna på. Detsamma gäller givetvis Salerno, som på senare tid fokuserat mer på ekonomisk historia och revisionism vad gäller tolkning av äldre verk och personer (se t ex hans Mises and Hayek Dehomogenized).

Hazlitt Memorial Lecture hölls därefter av Hunter Lewis, författare till bl a den klart läsvärda (och lättlästa) Where Keynes Went Wrong, som alla konferensdeltagarna också fick i gåva av författaren. Talet var kort, men ganska intressant, och handlade om betydelsen och användningen av begreppet ”crony capitalism”. […]