Guld och silver ersätter dollar

Många känner kanske till att den amerikanska konstitutionen föreskriver att guld och silver skall vara valuta i USA. Men det är en sanning med modifikation. Konstitutionen fastslår att: Art. I Sec. 8 Cl. 5[Congress shall have Power … ] To coin Money, regulate the Value thereof, and of foreign Coin, … Art. I Sec. 10 Läs mer om Guld och silver ersätter dollar[…]