Historien som en kamp mellan statsmakt och social makt

På samma sätt som de två ömsesidigt uteslutande relationerna människor emellan är fredlig samvaro eller tvingande exploatering, produktion eller rovlystenhet, är mänsklighetens historia, framförallt dess ekonomiska historia, att betraktas som en kamp mellan dessa två principer. Å ena sidan finns kreativ produktivitet, fredligt utbyte av varor och tjänster samt samarbete; å andra sidan påtvingade krav Läs mer om Historien som en kamp mellan statsmakt och social makt[…]

Hur staten överträder sina befogenheter

Ur ”Anatomy of the State” Som Bertrand de Jouvenel så vist påpekade; Genom århundradena har människor utformat koncept avsedda att kontrollera och begränsa statens maktutövning. Och varje gång har staten, med hjälp av sina intellektuella vänner, kunnat förvandla dessa koncept till ett intellektuellt sigill av legitimitet och dygd som den kan dekorera sina dekret och Läs mer om Hur staten överträder sina befogenheter[…]