Anarki i Somalia

Tidigare i år körde BBC en artikelserie till minne av att det var 20 år sedan staten i Somalia föll. Även om artiklarna i vanlig ordning var kritiska till ”anarki” var de ändå förvånansvärt opartiska för att vara mainstream-media. Somalia har onekligen gjort många framsteg på en rad olika områden, trots (eller snarare tack vare) frånvaron av en stark centralstat.

Till det klara tänkandets försvar

De vertikalt strukturerade systemen genom vilka den institutionella ordningen sedan länge har verkat är i ett tillstånd av kollaps. Till stor del på grund av teknik (t.ex. Internet) som sprider informationskontrollen till miljontals händer snarare än till bara ett fåtal. Våra samhälleliga system – och vårt tänkande – håller snabbt på att decentraliseras.

Replik om den ondskefulla minarkismen

Minarkister är per definition beroende av att staten tillhandahåller monopoliserade tjänster baserade på våld, men inte ens minarkister håller med varandra om exakt vilka befogenheter deras stat bör beviljas. Hur kan då denna stat inte anses vara förtryckande? Hur är något samhälle som baseras på en (minimalistisk) stat fritt när till och med minarkisterna själva inte kan komma överens om vilka funktioner och tjänster som är statens och vilka rättigheter de personer som lever under dess välde ska ha?

Förtjänar Gandhi en plats i den libertarianska idétraditionen?

Den intellektuella historikern George H. Smith förklarar saken på ett mycket liknande sätt. Han skriver att ”Gandhis hat mot statligt förtryck var precis lika passionerat och djupt som det är för alla moderna libertarianer.” Smith citerar Gandhi då han sa att ”varje människa som underordnar sin vilja till statens överlämnar sin frihet och blir därmed en slav.”

Hur den egyptiska revolutionen till slut kommer förrådas

Det finns inget vackrare, i denna mörka och cyniska värld, än att se ett folk som gör gemensam sak och reser sig mot ett kvävande och rovlystet politiskt system och säger till sina mordiska “ledare” att dra åt fanders och lämna landet. Det är ännu mer inspirerande när motivet enbart är hopp om frihet och Läs mer om Hur den egyptiska revolutionen till slut kommer förrådas[…]