Fem sätt att hjälpa ditt barn värna äganderätten

Jag kan fortfarande känna skam när jag minns hur min mamma med bestämda steg vandrade över till grannlägenheten för att kräva tillbaka de leksaker som två äldre pojkar hade bytt till sig från mig. Hon kom tillbaka tomhänt. Bytt är bytt. Pojkarna hade lirkat till sig några av mina finaste Fisher-priceleksaker, inköpta i Brasilien, i Läs mer om Fem sätt att hjälpa ditt barn värna äganderätten[…]

En invändning mot Coases syn på ägande

Det finns åtminstone två olika sätt att motivera varför äganderätten är viktig. Det finns ekonomiska argument och det finns moraliska argument, varav de ekonomiska argumenten är de vanligaste i dagsläget. Det finns gott om erfarenheter som talar för att en stark äganderätt är den viktigaste förklaringen till att vissa länder har högre välstånd än andra. Läs mer om En invändning mot Coases syn på ägande[…]

Är fri invandring förenlig med libertarianism?

I ett fritt samhälle finns inga stater och begreppet invandring fyller en ganska begränsad funktion. Det finns antingen oägd mark eller privatägd mark. Detta är Walter Block och Hans-Hermann Hoppe helt överens om. Deras meningsskiljaktighet handlar inte alls om invandring i ett fritt samhälle. Block och Hoppe skiljer sig i invandringsfrågan först när de diskuterar utifrån antagandet om att det finns en stat.

Att försvara det oförsvarbara: Förnekaren av akademisk frihet

Av namnet att döma kan man tycka att akademisk frihet verkar ganska oskyldigt. Visst bör ”akademiker”, precis som alla andra, ha frihet — frihet att yttra sig, frihet att resa, frihet att ta och lämna arbeten — de vanliga friheterna alla andra har rätt till. Men det är inte vad begreppet ”akademisk frihet” innebär. Istället har det en mycket annorlunda betydelse: friheten att undervisa i det aktuella ämnet på vilket sätt akademikern så önskar, oavsett alla motsatta önskningar akademikerns arbetsgivare kan tänkas inneha. På det sättet förbjuder ”akademisk frihet” arbetsgivaren att sparka läraren så länge denne undervisar i ämnet i frågan, oavsett hur oacceptabel undervisningen är.

Att försvara det oförsvarbara: Arvtagaren

Ett arv är helt enkelt en form av gåva – en gåva som ges vid ögonblicket då döden inträder. Precis som gåvor som ges vis någons födelse, dop, giftermål eller födelsedag kan de definieras som en frivillig överföring av resurser från en person till en annan. Man kan därför inte vara emot arv och samtidigt vara för andra typer av gåvor. Trots detta är många just det.

Migro och äganderätten

Seasteading är intressant, men innan migro ger sig på dylika ämnen vore de bra om de kan visa att de förstår sig på äganderätten först. Att starta något som migro.se utan att unisont kunna klara av att svara på den centrala frågan om invandring ska vara tvångsfinansierad eller inte är smått märkligt. En enkel ja/nej Läs mer om Migro och äganderätten[…]

Mitt är ditt och ditt är mitt?

Som ideologiskt ovanlig individ jämfört med hur det politiska landskapet ser ut i Sverige så får man ofta frågan om vad som är kärnan i ens ideologi. Själva frågan är ett tecken på den simplistiska bild som media, politiker och skola bultat in (bildligt såväl som bokstavligt) i individerna. De långa förklaringarna, de svåra definitionerna Läs mer om Mitt är ditt och ditt är mitt?[…]

Frimarknadsextremism

Den fria marknadens motsatsVänsterpartiets Jonas Sjöstedt skriver idag på SvD Brännpunkt om vad partiet kan lära sig av finanskrisen. Även om det (naturligtvis) finns många dumheter att kommentera på i artikeln, får första stycket illustrera den så vanliga men ack så felaktiga synen på marknaden:

Det globala ekonomiska systemet befinner sig i djup kris. Den avreglerade finanskapitalism som gav oss krisen 2008 visar nu alla tecken på att en ny nedgång står för dörren.

Jag tänker givetvis på orden ”den avreglerade finanskapitalism som gav oss krisen”. Detta är något som hävdas i parti och minut – och det är sant. Det skedde viss avreglering innan krisen slog till. Detta tas av vänstern (inte bara partiet) som intäkt för att en avreglerad marknad fungerar precis som Marx beskrev den: den inneboende motsättningen i kapitalismen skapar alltmer frekventa kriser, vilka till slut leder till att systemet rämnar och förbyts i proletariatets diktatur.

Marx hade förstås helt fel, men om man – som vänstern – tror att han hade rätt, varför är man då emot avregleringar? En helt avreglerad marknad skulle ju bringa den eviga och vackra kommunismen, så det bästa för dem med socialistiska ideal borde vara att avreglera så mycket och så snabbt som möjligt. Men de kämpar hårt för raka motsatsen. (Och passar på att tala om kapitalismens fundamentala kontradiktion…)

Men jag tänkte inte tala om den ideologiskt medvetna vänstern (vilket är synonymt med ”ekonomiskt ignorant”), utan om den medelsvenssonska synen – som i mycket går i linje med vänsterns syn, men är långt mindre ideologiskt medveten. Och det är här tal om ”frimarknadsextremism” kommer in. Avregleringarna förekom krisen, så hur kan man förespråka fler avregleringar? Alla vet ju att marknaden måste regleras för att fungera.

Det är ett vanligt uttalande även från dem som anser sig vara ”höger”.

[…]

Under tiden i Sverige

Under tiden resten av världen byter strategi i ”kriget mot drogerna” så fortsätter Sverige i tidigare inkörda hjulspår. Den svenska strategin går tvärtemot internationell forskning även fast professor Ted Goldberg har även bidragit med lång gedigen forskning i Sverige som ignoreras. Rent generellt kan kritiken mot ”kriget mot droger” delas in i tre kategorier: 1. Läs mer om Under tiden i Sverige[…]

Folkets hyckleri del 2

Idag skriver de flesta dagstidningar (DN, SVD, SVT och Expressen) om den cancersjuka kvinnan som fått ”rätt” mot Skatteverket i en process som jag skrev om tidigare. Hur kan detta kallas att få ”rätt”? Det är provocerande och det finns en aspekt som all massmedia har missat. Om en statlig myndighet processar i två instanser Läs mer om Folkets hyckleri del 2[…]