Schweiz lämnar euron

Idag publicerar vi två kortare artiklar, den första från Patrick Barron och den andra från Frank Hollenbeck, om Schweiz beslut att lämna euron. – Redaktören Jaså, du visste inte att Schweiz var en del av EMU? Du trodde kanske att de använde sin egen valuta, den schweiziska francen? Definitionsmässigt stämmer detta så klart. Inom sitt Läs mer om Schweiz lämnar euron[…]

Dollarn som reservvaluta

Vi använder termen “reservvaluta” då vi avser andra länders användande av dollar vid internationell handel. Om Kanada exempelvis köper varor från Kina kan varorna betalas med amerikanska dollar istället för kanadensiska dollar, och vice versa. Den situation som gav upphov till termen “reservvaluta” existerar dock inte längre, utan idag kallas dollarn en reservvaluta eftersom länder innehar Läs mer om Dollarn som reservvaluta[…]

Det falska valet mellan åtstramning och tillväxt

Debatten i Europa om vilken sorts politik som de skuldtyngda länderna borde föra konstrueras felaktigt som ett val mella åtstramning och tillväxt. Inte nog med att det finns ett annat mer passande alternativ, dessa två alternativ är i sig själva inte ens definierade på ett tillbörligt sätt. Eurons felkonstruktion har lett till ohållbara skuldnivåer. De Läs mer om Det falska valet mellan åtstramning och tillväxt[…]

Failing to Understand the Moral Hazard Monster

The monster started as comparatively mild and self-correcting boom/bust cycles caused by fractional reserve banking.  He grew from a child to a juvenile delinquent by feeding on central bank lender of last resort money, first at penalty rates then at below market rates.  Now he is an angry, steroid packed adult Godzilla gorging himself on unlimited fiat money reserves created by oh so willing central bankers