Vem vann? En kort och lång valanalys

evil_ballSom bekant är vi här på Mises.se varken särskilt förtjusta i politik eller dessa skådespel som går under namnet ”demokratiska val”. Det betyder dock inte att vi inte tycker att det emellanåt är intressant att dyka ner och göra analyser av det demokratiska systemet.

Eftersom det tydligen nyligen har varit ett val till EU är det på plats med en analys, eller snarare två: en kort, för de som inte orkar läsa, och en längre.

Den korta analysen:
Staten vann i år igen.

Den längre analysen:
När man läser valrapporterna, och jag måste erkänna att jag inte läst särskilt många, får man intrycket av att valet mer än något annat handlar om framgången för de mest extremistiska partierna. Som vanligt basuneras det i media ut att högerextremismen är på framfart i Europa, och det stämmer. Se till exempel på Le Pen som drog in ca. en fjärdedel av rösterna i valet. Men även vänsterextremismen är på framfart, vilket ex. Sverige är ett tydligt exempel på, där ett parti som fick tillräckligt med röster för att få ett mandat bland annat vill skicka en särskild grupp människor till omskolningsläger.

Detta var bara två exempel. Det går att hitta många fler. […]

En rekommenderad bok

Vår tids stora myt

Varje samhälle har sina myter och trosuppfattningar som formar medlemmarnas uppfattning om verkligheten och om vad som är rätt och fel. Av denna anledning har förtryckare i alla tider haft ett stort intresse av att kontrollera dessa föreställningar för att kunna bestämma sina undersåtars verklighetsuppfattning och på så vis bevara rådande maktstrukturer. Historiskt har vi Läs mer om Vår tids stora myt[…]

Rothbard citeras i Europaparlamentet

Godfrey Bloom från UKIP (United Kingdom Independence Party) tog sig tydligen nyligen friheten att citera, eller man kanske bör kalla det för parafrasera, Murray Rothbard i Dödsstjärnans innersta rum (dvs. i Europaparlamentet). Som ni ser nedan kallar han staten för en institution av stöld, vilket är ett rätt så anmärkningsvärt påstående. Fullständigt omedvetet ger Godfrey Läs mer om Rothbard citeras i Europaparlamentet[…]

Om du beskattar det, försvinner det

Jag blev nyligen ombedd att ge mig in i en diskussion på Internet, avd. ”någon har fel på internet”, där grundargumentet som hade förts fram var att om något subventioneras kommer man att få mer av det. Detta fick direkt mothugg, varpå frågan ställdes: Jaså? Vad är det för konstig ekonomisk lag du hänvisar till?

Jag svarade att lagen i fråga var lagen om tillgång och efterfrågan, som förklarade att om något blir dyrare, minskar efterfrågan, och om något blir billigare ökar efterfrågan, ceteris paribus.

Detta besvarades med ett längre svar där huvudpoängen var att ceteris paribus inte håller i den verkliga världen och förutsätter ”rationella aktörer” och ”perfekt konkurrens”, och att empiri var det jag missade i mitt svar.

Nedan följer mitt svar, vilket jag återger här eftersom det kanske kan vara upplysande: […]

Ett falskt val

En vanlig uppfattning inom den vardagliga politiska diskursen, som leds av sådana intellektuella giganter som skribenterna på Aftonbladet, är att mänskligheten står inför ett binärt val, ett val mellan två system som är varandras diametrala motpoler. Det ena kallas kommunism och det andra fascism. Är man inte för kommunism är alternativet fascism. Det diskuteras sällan Läs mer om Ett falskt val[…]

Berätta varför du valde frihet!

Behöver du något att göra i sommar? Vi är alltid intresesrade av  bra artiklar och översättningar till www.mises.se, men nu är vi också intresserade av din personliga berättelse. För ett tag sedan berättade Benjamin Juhlin om hur han följde sitt samvete och valde frihet i den oförutsägbara verkligheten framför den värmen inom Partiet. Det påminde oss om Läs mer om Berätta varför du valde frihet![…]

Hur stor är den minimala staten?

Statens vara eller icke-vara är ett hett diskussionsämne, med statsförespråkare i alla färger på ena sidan och anarkister på andra sidan. Debatten har ofta sin utgångspunkt i att anarkisten måste rättfärdiga sin position med konkreta exempel på hur saker och ting skulle fungera utan en stat. Vem ska bygga vägar, dirigera flygtrafik, fånga brottslingar, och Läs mer om Hur stor är den minimala staten?[…]

En grundkurs i politik

Det brukar vara allmän praxis för folk som vill studera politik att åka på studieresa till Washington DC. Tanken med ett sådant besökt är att studenten ska kunna bilda sig en uppfattning om hur politik fungerar ”på riktigt”, men även om tanken kanske är god är den felaktig. Washington må vara imperiets hjärta men ett Läs mer om En grundkurs i politik[…]

Recension av Eurokrasch

Johan Norberg sällar sig till raden av personer som skrivit böcker om den nuvarande krisen med sin nyutgivna bok ”Eurokrasch”. Bokens undertitel är ”En tragedi i tre akter”, och tyvärr är det just vad boken är: en tragedi. Det är en bok som beskriver mer än den analyserar eller förklarar, och det lilla den förklarar Läs mer om Recension av Eurokrasch[…]

Krugman följer den osynliga piskan

Barack Obamas propagandaorgan, som ibland går under namnet Paul Krugman, har nyligen kommit ut för minimilöner och hävdat att de har små eller inga negativa effekter. Orsaken till hans utspel har säkerligen att göra med Obamas tal till nationen, där han utropat att minimilönen ska höjas till 9 dollar i timmen, vilket dagens artikel av Jeffrey Tucker handlar om. Krugman går till och med så långt att han utropar att Obamas förslag skulle ha ”överväldigande positiva effekter”.

Men i sin entusiasm att stödja kejsaren presidenten motsäger han sig själv, vilket Robert Wenzel förtjänstfullt avslöjar. Krugman menar att förslaget är ett bra förslag. Det skulle ha överväldigande positiva effekter. I USA finns det gott om ”naturliga experiment” som visar att minimilöner inte har några negativa effekter. Men, säger han samtidigt, de flesta ekonomer håller med om att om minimilönen höjs till 20 dollar i timmen så skulle en massa problem uppstå.

Vari ligger då motsättningen i det Krugman säger? Jo, det ligger i det faktum att han baserar påståendet att minimilönen inte skulle ha en negativ effekt, på så kallade ”naturliga experiment”. Samtidigt påstår han att en ökning av minimilönen till 20 dollar i timmen skulle skapa problem. Men har han några ”naturliga experiment” att basera detta påstående på? Nej, så klart inte. Och det är inte enbart för att ”naturliga experiment” av detta slag inte existerar inom ekonomi. För att bevisa detta påstående använder han istället den deduktiva logik som otvetydigt visar att minimilöner över marknadsnivån alltid kommer att leda till arbetslöshet. Krugman är en sann fixare, som inte låter saker som logik stå i vägen för det han vill propagera för. Han letar bara tills han hittar något som stöder det han redan har bestämt sig för att tycka och använder det sedan för att rättfärdiga sin position. Om han så ville skulle han säkert kunna hävda att den globala uppvärmningen har att göra med ett minskat antal pirater. […]