Eritrianer i exil får betala ”tvångsmässig skatt”

Jag fick det här inlägget utav en av våra läsare: ”Såg du Rapport den 24/2? Det var ett riktigt humoristiskt inslag där man beskrev hur Eritreaner i Sverige var tvungna att betala 2% i skatt på sin inkomst till Eritreanska staten. En folkpartist intervjuades och var upprörd över hur hemskt det var med ”tvångsmässiga skatter”. Läs mer om Eritrianer i exil får betala ”tvångsmässig skatt”[…]

Föredrag på Heimdal den 24 januari Uppsala

Jag talar på studentföreningen Heimdal den 24 januari i Uppsala på temat Frihetens fiender. Föredraget börjar 19.30 på Föreningen Heimdals locus “Grottan”, S:t Larsgatan 10, Uppsala. Föredraget är öppet för alla och inträdet är 20 kr för icke medlemmar. Jag kommer att ha en del intressanta böcker till försäljning: The Great Fiction – Hans-Hermann Hoppe Läs mer om Föredrag på Heimdal den 24 januari Uppsala[…]

Interview with Michael McKay – PFS2012

There are so many good things you can say about Michael McKay so I will just mention a few things. Michael is the founder of Radio Free Market. I can really recommend one of his recent lectures about Reality Economics at Carthage College here. Michael is also a vivid supporter of many freedom organizations. Michael Läs mer om Interview with Michael McKay – PFS2012[…]

Interview with Frank Karsten – PFS2012

Frank Karsten is chairman of the Stichting Meer Vrijheid (More Freedom Foundation), a Dutch libertarian organization which acts to reduce taxes and government intervention. He regularly appears in public to speak against the growing interference of the State in the lives of citizens. Frank Karsten is chairman of the Stichting Meer Vrijheid (More Freedom Foundation), a Dutch Läs mer om Interview with Frank Karsten – PFS2012[…]

Skolverkets direktiv för adventsfirande

När vi närmar oss advent så låter Skolverkets generaldirektör idag i radio meddela att enligt skollagen får undervisningen inte innefatta trosbekännande inslag i och med att det råder skolplikt, och barn inte ska tvingas på en livsåskådning av skolan. Varför detta inte gäller tron på den demokratiska socialistiska välfärdsstaten förtäljer inte historien. Att det på Läs mer om Skolverkets direktiv för adventsfirande[…]

DN uppmärksammar gammal sanning om statlig polis

För ovanlighetens skull uppmärksammar Dagens Nyheter idag en gammal sanning där Hanne Kjöller skriver om Polisen: Tomma tunnor skramlar mest. Naturligvis så ges ingen analys och lösning av problemet men Kjöller har åtminstone lyft fram problemet i MSM. Leif GW Persson har varit ganska ensam i denna kritik tidigare. Kjöllers huvudpoäng är: Det finns alltså, Läs mer om DN uppmärksammar gammal sanning om statlig polis[…]

Statens påslag på bensinen rekordstort

I DN idag skriver man om att bensinbolagens påslag är rekordstora. I diagrammet visas tydligt hur bensinbolagens påslag är ca 1 krona och 26 öre som ska täcka bolagets kostnader och även ge vinst. Bensinmackarnas vinst är nere på 15 öre litern. Självklart lider både bensinbolagen, bensinmackarna och konsumenterna av det höga bensinpriset, men ingenstans Läs mer om Statens påslag på bensinen rekordstort[…]

Migro och äganderätten

Seasteading är intressant, men innan migro ger sig på dylika ämnen vore de bra om de kan visa att de förstår sig på äganderätten först. Att starta något som migro.se utan att unisont kunna klara av att svara på den centrala frågan om invandring ska vara tvångsfinansierad eller inte är smått märkligt. En enkel ja/nej Läs mer om Migro och äganderätten[…]

Svar angående kommentarer om migro.se

Det har kommit in många kommentarer och synpunkter på vårt inlägg ”Migro.se, det icke-liberala manifestet” via mises.se, Facebook och Twitter. Vi ska i detta inlägg försöka besvara de frågor som har uppstått och vara ännu mer tydliga. Till att börja med tycker vi att migro.se är ett bra initiativ för att det på det sättet Läs mer om Svar angående kommentarer om migro.se[…]

Migro.se, det icke-liberala manifestet

Idag startade det nya nätverket migro.se, så här beskriver de sig själva: Migro är ett forum för idédebatt om migration och fri rörlighet. Vi som står bakom migro företräder alla idén om fri rörlighet och ifrågasätter alla typer av hinder och gränser som finns idag. Vissa av formuleringarna i migro.se artiklarna borde inte uttalas i Läs mer om Migro.se, det icke-liberala manifestet[…]

The lies and misconceptions about Sweden continue

There have been two recent articles/videos that some people have asked me to comment in English. Nothing in this is new – it’s actually the same old misconceptions. First of all I recommend that you read what I have written about the subject before which will cover most of the arguments: The Swedish model Samuel Läs mer om The lies and misconceptions about Sweden continue[…]