Om Mises-Institutet

Sveriges frihetligaste tankesmedja - 100% ideell och finansierad av folket

Mises-Institutet i Sverige är den obundna svenska grenen av Mises.org – världscentret för österrikisk (kausalrealistisk) ekonomisk teori och libertariansk samhällsteori och moralfilosofi. Ludwig von Mises-institutet har varit verksamt i Sverige sedan 2010 – och här hittar du en mängd egenskrivna artiklar samt översatta artiklar som har presenterats på Mises.org. Vi driver även Radio Mises, Mises Ljud (för ljudböcker och inlästa artiklar) – samt Sveriges största libertarianska konferens: Freedomfest.

Styrelsen

Nikodemus Ungh

Direktör och skribent

Jesper Bleeke

Vice Direktör och skribent

Klaus Bernpaintner

Styrelsemedlem och skribent

Rickard Dahlin

Styrelsemedlem och skribent

Redaktionen

Per Kaufmann

Skribent

David Andersson

Skribent

Andreas Granath

Skribent

Linus Norin

Skribent

Ludwig Hag

Skribent

Erik Svansbo

Videoproducent

Magnus Johansson

Ljudproducent

Webben

Alexandra Viippola

Webbredaktör

Daniel Wijk

Webbutvecklare

Erik Gestrinius

Digital marknadsförare

Jesper Berg

Digital marknadsförare

Daniel Sjöberg

Digital specialist

Institutets historia

Ludwig von Mises-institutet grundades 1982 som ett centrum för forskning och utbildning inom klassisk liberalism, libertariansk politisk teori, och den österrikiska ekonomiska skolan. Den är världsledande i att bidra med utbildningsmaterial, konferenser, media och litteratur som stödjer tanketraditionen representerad av Ludwig von Mises och den tankeskola han återupplivade och kämpade för under 1900-talet, en skola som nu har blomstrat till en massiv internationell rörelse bestående av studenter, professorer, professionella och folk inom alla livets områden. Den söker en radikal förändring av det intellektuella klimatet som en grogrund för pånyttfödelsen av det fria och välmående samhället.

Mises.org erbjuder tusentals timmar ljud och video, tusentals gratis böcker i litteratur-sektionen, tillsammans med sällsynta och fantastiska journaler, biografier och bibliografier av framstående ekonomer. De bedriver även en aktiv bokhandel med fantastiska boktitlar såväl som kläder och accessoarer, samt ett omfattande community med forum, chat, bloggar, och mycket mer.

Det är Mises-institutets mål att placera mänskliga val i centrum för ekonomisk teori, att uppmuntra återupplivandet av kritisk historisk forskning, och att föra fram den Misesianska tanketraditionen genom försvaret av marknadsekonomin, privat egendom, sund penningpolitik, och fredliga internationella relationer, alltmedan vi motsätter oss statliga interventioner eftersom de är ekonomiskt och samhälleligt destruktiva.

Vi står på giganters axlar

I december 1981 gav Ludwig von Mises änka Llewellyn H. Rockwell, Jr sitt tillstånd att grunda Mises-institutet. Det blev formellt etablerat i oktober 1982 och placerades i Auburn, Alabama.

Med stöd av Margit von Mises, som satt som styrelsemedlem till sin död 1993, och sådana giganter som F.A. Hayek, Lawrence Fertig, Henry Hazlitt och Murray N. Rothbard, som styrde över dess akademiska program till sin död 1995, har Mises-institutet växt till det ledande akademiska centret för forskning och utbildning inom den österrikiska ekonomiska skolan, likväl som ett viktigt forskningscenter för klassisk liberalism och libertarianism.

Mises-institutet har 350+ fakultetsmedlemmar som arbetar med institutet på en eller flera akademiska projekt. Med deras hjälp, och tusentals donatorer i 50 stater och 80 länder, har institutet hållit i mer än 1000 undervisningskonferenser, inklusive Mises University, och seminarier inom områden som monetär politik och krigets historia, likväl den som internationella och interdisciplinära Austrian Scholars Conference.

Mises-institutet publicerar böcker av Ludwig von Mises och andra nya och äldre verk av österrikiska ekonomer och historiker, upprätthåller hela Mises bibliografi, sköter om Murray N. Rothbards arkiv, och publicerar tidsskrifter, inklusive två stycken akademiska journaler och en akademiska genomgång av litteratur.

Ludwig von Mises skrev att idéer är gratis, och inte lyder under ekonomiska restriktioner. De är oändligt reproducerbara. Så även med receptet för frihet och välstånd. Murray N. Rothbard trodde att med intellektuellt entreprenörskap, universell distribution av idéer, och framåtanda, skulle framtiden kunna vara ljusare än den är nu. Vi tror också på detta. Om du håller med, hjälp oss att inspirera världen att ta frihetens väg, med höga ideal och tillit till sanningen.

Har du frågor eller vill du skriva för oss?

Har du allmänna frågor om vår verksamhet, eller är du intresserad av att skriva artiklar för mises.se, vänligen kontakta redaktionen.

Har du frågor angående ditt medlemsskap, vänligen skriv till medlem at mises.se.