Är samhällskontraktet upphittat?

Lystring kära anhängare till, liksom kära antagonister mot, kampanjen Skatt är stöld! Våra upprepade efterlysningar efter samhällskontraktet kan ha burit frukt. Vi fick idag tillsänt oss ett brev med ett innehåll som ruskat varje fiber i våra kroppar och själar. Brevet, som saknar avsändare, är från en person som påstår sig ha hittat ett signerat Läs mer om Är samhällskontraktet upphittat?[…]

Skatt är stöld

Är ditt wifi mäktigare än statens gevär?

Kan vi väcka intresse kring att skatt är stöld i detta statsdyrkande land? Jag tror det och bilden här intill visar ett förslag på vad vi skulle kunna göra. Det kan knappast ha undgått mången läsare av mises.se att det pågår en kampanj på temat ”Taxation is theft”. Mitt eget Facebookflöde är nog lite extra Läs mer om Är ditt wifi mäktigare än statens gevär?[…]