Radio Mises

Sveriges bästa podcast. Lyssna från början och bliv upplyst.

Du kan även prenumerera på Radio Mises via

  1. iTunes
  2. Stitcher
  3. RSS

006: God Jul

Radio Mises önskar god jul, lyfter fram positiva nyheter, diskuterar sätt att leva fritt i en ofri värld. Och avslutar mycket politiskt inkorrekt.

005: Politisk fysik

Den politiska gaslagen, även kallad maktens expansionslag. Vi jämför olika materials hållfasthet och förmåga att hålla våldsmonopol i schack: blankt stål, ballistiskt bly och pompöst papper. Några misslyckade historiska och …

005: Politisk fysik Läs mer »

003: Pengar

Vari vi spekulerar kring moderna betalningsmedel som BitCoin, LiteCoin, FeatherCoin, MegaCoin, InfiniteCoin. Samt drar lärdomar av gamla betalningsmedel, diskuterar Sveriges första mynt penningen, rikets första finanskris år 1350 under konung …

003: Pengar Läs mer »