Kategorier
Blogg Radio Mises

012: Ukraina, intervju med Roman Skaskiw

Specialavsnitt om Ukraina med Roman Skaskiw, en Amerika-Ukrainare som sedan två år bor i Lviv, Ukraina, den näst viktigaste staden i de aktuella händelserna. Han ger oss en inblick i situationen från insidan. Vilka är demonstranterna, vad vill EU, USA, Ryssland och hur påverkar de situationen? Han berättar också varför han är missnöjd med den libertarianska rörelsens beskrivning av händelserna. Roman är flitig författare på mises.org, på sin egen sajt och i andra libertarianska kanaler.

Han har en YouTube kanal med filmer om böcker och om Lviv
https://www.youtube.com/user/RomansBookReport/

En av hans filmer om en vandring genom Lviv som visar situationen just nu blandat med Ukrainsk historia
https://www.youtube.com/watch?v=k-SlQdVNc4k&list=UUKsLEMW1CrEkOVTEEI1PbUQ

Roman Skaskiws egen sajt
http://romanskaskiw.com

Tidigare tal av Roman på PFS 2011:
”Fighting for Freedom” in the Middle East: A Combat Soldier’s Report

Intervju med Roman av Ludwig von Mises-institutet i Sverige på PFS 2012.

Kategorier
Blogg Radio Mises

011: Från guld till skuld

I en resursbaserad ekonomi är allt gratis och ingen är hungrig. En allsmäktig dator i himlen räknar ut vad alla vill ha, och vem som ska tillverka vad på det effektivaste sättet. Inga resurser slösas (se det kommunistiska manifestet). Alla technohippies får bo i futuristiska byggnader av glas och stål i vacker natur. Ändå förespråkar era frihetskrigare i etern en penningbaserad ekonomi med orättvisor där barnen svälter. Varför då? Mer valutahistoria: Sveriges väg från frihet och folkets silverpengar, till statlig kopparmyntfot, silver igen, guldmyntfotens införande under kuppartade former, sedelmonopolet, svenska statens konfiskering av folkets guld, övergång till pappersmyntfot och sedan skuldmyntfot. Bretton Woods och varför IMF måste avskaffas.

Robert Murphy: Venus behöver några österrikare

Charles de Gaulle: Faran med ett dollarbaserat monetärt system

Bokrekommendation: Vad har staten gjort med våra pengar

Kategorier
Blogg Radio Mises

010: Mera Mises

Det tionde avsnittet föräras medverkan av Joakim Fagerström, en av de två grundarna av det svenska institutet som nu i februari firar fyra år. Joakim bjuder på en hel del anekdoter från folk i rörelsen. Han fortsätter också berättelsen om Ludwig von Mises där Joakim Kämpe avslutade. Hur var Ludwigs syn på staten? Hur var hans relation till den mer radikale Rothbard? Mises högsta mål var att finna sanning. Han höll benhårt på denna princip och vägrade kompromissa. Därför föredrog han rakryggade socialister framför socialister som kallade sig liberaler. Därför är Ludwig ett föredöme för oss på mises.se, särskilt i dessa tider då allt fler socialister kallar sig för libertarianer, påstår att Mises var feminist och att välfärdsstaten är en frihetlig inrättning. Avslutningsvis deklamerar institutets poet Hans en fosterländsk och sedelärande dikt som får pälsen att resa sig.

Ludwig von Mises: Memoirs
Margit von Mises: My Years with Ludwig
Hülsmann: The Last Knight of Liberalism
Esaias Collin: Nu ljusnar våren (1899)

(Utdrag ur Collins dikt)

Så lek ej med din framtid, Sverges folk,
att barn och barnbarn ej må vådan skörda!
Det är ej nog att vara vettets tolk,
det är ej nog att bära dagens börda —
det var och är ej nog till frihets värn
att kläda ungdomen i stål och järn.

Förmer än vapen är dock tro och hopp
och kärleken till fädrens enkla seder;
ty för ett folk, som utan ans växt opp,
— i trots af allt — skall frihets sol gå neder,
och den, som ej tål dygdens milda tvång,
får bära tyngre börda sist en gång…

Nu ljusnar våren kring allt Sverges land…
Om någonsin dess frihet skall gå under,
må ingen vårsol bryta isens band
och ingen fågel slå i våra lunder,
men vintern stiga ned från våra berg
och bädda allt i dödens hvita färg.

Kategorier
Blogg Radio Mises

009: Libertarianism

Icke-våldsprincipen (NAP) är enkel och känns självklar. De flesta får lära sig av sina föräldrar att inte stjäla eller slåss. De fulla konsekvenserna av NAP är dock dramatiska, vilket visar sig när man börjar dagis och skolan. Där får man lära sig att våld och stöld är fint om det görs demokratiskt. Plötsligt framställs den som motsätter sig våldsfinansierad vårdskolaomsorg som snål och omoralisk. I denna förvirring blir NAP inte längre lika självklart som man i förstone kan tro. NAP förutsätter också begreppet egendom, vilket också visar sig innehålla komplikationer. NAP är mycket begränsat och inte en helt moral att bygga ett samhälle på. Utöver detta behövs bland annat normer för rättskipning när NAP överträds. Alla dessa aspekter av ett till synes enkelt ämne ledde till ett ovanligt långt avsnitt.

Kategorier
Blogg Radio Mises

008: Ludwig von Mises

Hans och Klaus får sällskap och benäget understöd av Joakim Kämpe i ett avsnitt vigt åt vår förebild Ludwig von Mises. Vi följer Mises liv från födelsen i Galicien, hans utbildning, arbete i Wien, flykten till Schweiz och slutligen fristaden i USA. Vi diskuterar Mises största bidrag och böcker inom praxeologi, penningteori, konjunkturcykler, socialism och metodik. Vi får också lära oss vad som händer när en apa röker sin egen kroppsvikt av marijuana och hur staten skapar incitament för att förgifta vår mat.

Kategorier
Blogg Radio Mises

007: Tillväxt eller dö

Folkets ointresse och okunskap om politik är ännu ett ”hot mot demokratin”. Grundläggande ekonomiska principer: sparande, kapital, arbetsdelning, handel. Hur sparande och arbetsdelning bestämmer den odefinierbara storheten ekonomisk tillväxt. Varför gillar klåpare hög tillväxt? Vad skulle hända vid nolltillväxt? Och en bok om fisk.

Kategorier
Blogg Radio Mises

006: God Jul

Radio Mises önskar god jul, lyfter fram positiva nyheter, diskuterar sätt att leva fritt i en ofri värld. Och avslutar mycket politiskt inkorrekt.

Kategorier
Blogg Radio Mises

005: Politisk fysik

Den politiska gaslagen, även kallad maktens expansionslag. Vi jämför olika materials hållfasthet och förmåga att hålla våldsmonopol i schack: blankt stål, ballistiskt bly och pompöst papper. Några misslyckade historiska och aktuella försök: Magna Carta, USA:s och Stalins konstitutioner, Sveriges grundlag, franska revolutionens samt FN:s och EU:s mänskliga rättigheter. Vi talar även om åsiktsbrott, uthängning, åsiktsregistrering och avlyssning — alltså om statlig och privat underrättelseverksamhet i symbios.

Kategorier
Blogg Radio Mises

004: Det marxistiska Sverige

Vi diskuterar den så kallade ”Frihetstiden”, dess korporativism, påföljande inflation, ekonomiska kaos och dekadens; Gustav III:s statsvälvning, uppstädning, uppgång och fall. Utvecklingen från ståndsriksdag till det moderna demokratiska experimentet med allmän och lika rösträtt. Vi går igenom Marx och Engels kommunistiska manifest och konstaterar att nästan alla manifestets punkter idag är genomförda och omhuldade i partiprogrammen hos alla svenska politiska partier.

* Vi ber om ursäkt för att ljudkvalitén bitvis är något bristfällig. Vi hade lite tekniska problem.

Wikipedia: Rösträttens utveckling
Marx och Engels: The Communist Manifesto
Per Bylund: Den sista sovjetstaten

Kategorier
Blogg Radio Mises

003: Pengar

Vari vi spekulerar kring moderna betalningsmedel som BitCoin, LiteCoin, FeatherCoin, MegaCoin, InfiniteCoin. Samt drar lärdomar av gamla betalningsmedel, diskuterar Sveriges första mynt penningen, rikets första finanskris år 1350 under konung Magnus Eriksson. Dessutom börjar vi nu våga oss på att vara lite politiskt inkorrekta.

Cornucopia: Bitcoin, fiatpengar och pyramidspel
Numismatiska föreningen: Penningar
Fäderneslandets historia: Magnus Eriksson
Hülsmann: The Ethics of Money Production

Silverinnehåll i penningar

Kategorier
Blogg Radio Mises

002: Pris eller politik

Vari vi presenterar lattjolajbanlådan och ur densamma drar underhållning och lärdomar: Boverket lär sig att ekonomi är på riktigt, folkpartiet föreslår samtyckeslagar, Göteborg är ett Grekland i miniatyr. Vi funderar över hur det ser ut när en spion har oturen att trilla i en väska, hinna låsa den utifrån, och sedan placera sig i sitt eget badkar. Vi låter genusaspekten på ubåtar illustrera skillnaden mellan teori och historia. Vi lär oss om stoikerna och vad Epictetus sade när hans ägare bröt av hans ben. Temat för dagen är prissystemet. Hur detta ser till att butikerna alltid har tillräckligt med mjölk åt alla och till rimligt pris, samt vad som händer när man ersätter priser med politik. Slutligen Mises vetenskapliga bevis för varför socialism alltid leder till primitiva fattiga samhällen.

Boverket lär sig om bostadbrist
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyheter/Bostadsbristen-och-hyressattningssystemet–ett-kunskapsunderlag/

Epictetus
http://en.wikipedia.org/wiki/Epictetus

Stoicism
http://en.wikipedia.org/wiki/Stoicism

Kalkyleringsproblemet
http://mises.org/pdf/econcalc.pdf

The Illustrated Road to Serfdom
http://mises.org/books/TRTS

Sovjetisk lönesättning i Sverige
http://www.mises.se/2013/05/03/svenskt-naringsliv-och-sovjetiska-loner/

Kategorier
Radio Mises

001: Fönsterkrossning

Inledning till Radio Mises med Klaus och Hans . Vi presenterar praxeologi, konstaterar att politik är intellektualiserad fönsterkrossning, gratulerar kapitalisten Åsa Linderborg, samt bekantar oss med Frédéric Bastiat, Johan August Gripenstedt, Henry Hazlitt, Franz Oppenheimer, Xenofanes och anarkatten.

Dokumentation

What is seen and what is not seen (Frédéric Bastiat)
Economics in One Lesson (Henry Hazlitt)