Kategorier
Blogg Radio Mises

027: Amerikansk libertarianism

Pratmakarna mot strömmen avhandlar några av våra ideologiska förfäder, just denna gång personer av amerikansk härkomst Även några förmödrar. Vilka var till exempel Lysander Spooner, Chodorov, Rose Wilder Lane, Nock, Mencken och Hazlitt? Vi får bland annat lära oss vem som formulerade sentensen ”Demokrati är teorin som säger att vanligt folk vet vad de vill ha, och förtjänar att få det ordentligt och hårt”

Kategorier
Blogg Radio Mises

025: Det franska terrorväldet

Radio Mises gästas av hobbyhistorikern tillika monarkisten Björn Johannessen. Jakobinklubben — också med gäster! — sammanträdde en gång i Majestätets Bollhus för att klarlägga vissa skeenden kring i Frankrike nyligen timade allmänna uppståndelser ägnade samhällets, lugnets, och den goda ordningens omstörtning. Fullständig vithetschock när Alfons Åberg tar Karl Marx i Almedalen, betraktelser över den eviga frågan om hur många volvobilar den kubanska partinomenklaturan egentligen kan tänkas behöva för att skruva i en glödlampa, korta passningar till Lord Acton, kinesisk kreditexpansion, och Åsa Romsons oljepråm helt strandad på värdegrundet, och — nakenchock! — Bernpaintner talar ut om gamla kärleksaffärer! Kort sagt: Radio Mises avsnitt 25.

Kategorier
Blogg Radio Mises

024: Klyftorna

Inspelning direkt från Almedalen 2014. Det talas mycket om de ständigt växande klyftorna. Föga förvånande hetsar vi inte upp oss över klyftorna. Däremot hetsar vi upp oss över de oräkneliga fall där klyftor orsakas av statliga ingrepp. Om vuxna människor och arbetsgivare lämnas i fred från fixare så finns det tillräckligt åt alla. I vanlig god tradition roar vi oss också på Fi:s bekostnad. Dessutom konstaterar vi att vi ser fram emot robotarnas intåg i ekonomin så den industriella revolutionen äntligen kan komma igång. Nu har vi väntat länge nog.

Kategorier
Blogg Radio Mises

022: Ekonomiska revolutioner

Hur ofta får man inte höra myten att staten genom klok politik skapar välstånd? Till exempel antas äldre tiders bönder varit för dumma för att slå samman sina små åkerremsor till större, effektivare, åkerlappar och det var därför nödvändigt att med skiftesreformer tvinga dem för deras eget bästa. I själva verket var tegbruket ekonomiskt rationellt. Vi argumenterar för att den viktigaste faktorn för växande välstånd inte är statens kärlek och omsorg om undersåtarna utan en stark äganderätt. Förbättrad rätt till privat egendom, dvs att staten och dess förgreningar avlägsnar sig, ligger bakom både den agrara och den industriella revolutionen. Men först utnämner vi Sveriges näst sämsta myndighet.

Kategorier
Blogg Radio Mises

021: EU-val och demokrati

Med anledning av veckans bröd-skådespel, dvs. valet till Europaparlamentet, diskuteras feministisk extremism, “högerns” framgångar, Nya moderaternas kollaps, demokrati, de konflikter den ger upphov till etc. (Ber om ursäkt för en del partipolitik.) Dessutom en del personliga reflektioner, knök-konservativa värderingar och släktanekdoter.

EU-spektaklet

Vem vann? En kort och lång valanalys

Intersektionalitetens sten-sax-påse-spel

Kategorier
Blogg Radio Mises

020: Libertarianism och dess konsekvenser

Libertarianism säger bara att man inte ska stjäla eller använda oprovocerat våld mot andra människor. Diskriminering är inte i strid med libertarianism. Det betyder inte att en libertarian nödvändigtvis ständigt diskriminerar människor i sin omgivning, även om han har rätt att göra det enligt libertariansk teori. Diskriminering är nödvändig för att bevara samhällen. I en fri värld skulle antagligen många olika typer av samhällen uppstå, och dessa skulle vara konservativa relativt sina egna värderingar. En av statens kärnverksamheter är att förstöra alla prissystem, även priset och vinsten för gott uppförande; i ett fritt samhälle skulle det finnas starka incitament för ordning, artighet och vänlighet.

En vanlig dag på Sveriges sämsta myndighet (och filmrekommendation)
Om Boko Haram och cykelhjälmstvånget
http://www.mises.se/2014/05/12/libertarianismens-framtid/
http://www.mises.se/2011/03/16/valfard-utan-valfardsstat/
http://www.expressen.se/kronikorer/britta-svensson/jag-ar-en-tont-som-gillar-demokrati/

Kategorier
Blogg Radio Mises

019: Spara och Slösa

I öppet trots mot modern ekonomisk teori är sparande ännu en förutsättning för ekonomisk utveckling. Det är dessutom ett sätt att skapa ekonomisk trygghet för individer och samhällen. Efter lite ekonomisk teori på ämnet diskuteras olika sätt att spara rent praktiskt. Enär valtider närmar sig vigs givetvis även en del tid åt att narras med politiker.

Kategorier
Blogg Radio Mises

018: Samhällsevolution

Vi lever inte vid historiens slut. Samhällen kommer och går i en dynamisk process som brukar innehålla välbekanta faser. Från frihet till välstånd och moral, till centralisering av politisk makt, moralisk korruption, reglerad skolning, korporativism, militarisering, perversion av rätten, höga skatter, påkostade byggnader och demokrati. Vi blandar historiska utblickar för perspektiv med citat från kloka herrar som ger insikter.

Kategorier
Blogg Radio Mises

017: Miljövård och frihet

Nästan alla miljöproblem idag uppstår där det inte finns privat egendom, eller där staten ger tillåtelse till nedsmutsning för att gynna skatteintaget. En genomgång av några verkliga och falska fall av miljökriser. En närmare titt på den så kallade globala uppvärmningen och Hans egna upptäckter av manipulerade temperaturdata. Avslutningsvis några visdomsord från Platon själv.

Kategorier
Blogg Radio Mises

016: Centralbanker

Centralbanker har en nyckelfunktion när det gäller att sabotera en ekonomi. De möjliggör systematisk inflation och de svängningar i ekonomin som kallas konjunkturcykler. Deras syfte är att manipulera räntan till en tillräckligt politiskt acceptabel låg nivå för att skapa “tillväxt”. Olika centralbanker gör det på olika sätt. Amerikanska FED har en mekanism, Riksbanken och ECB har en annan. Men resultatet är detsamma: Långsiktig urholkning av ekonomin medelst inflation och perioder av ekonomiskt kaos.

Kategorier
Blogg Radio Mises

015: Staten och kapitalet

Staten är en ekonomisk parasit som är beroende av näring från sin värdorganism, samhället. För att kunna växa så mycket som möjligt försöker den maximera sitt näringsuttag. Olika idéer har genom tiderna legat till grund för detta. Viktiga begrepp för att förstå detta är regale, nollsummespel, monopol, land-/stadslag, stadsprivilegier, merkantilism, exportlobbyism, innovationsmyndighter, motköp, etc. Några uppskattande ord om den gode kung Oscar den förste. Slutligen lite grekisk och kinesisk visdom.

Kategorier
Blogg Radio Mises

013: Kreditexpansion och fastighetsbubblor

Om den österrikiska konjunkturcykelteorin, hur svängningarna i ekonomin uppstår, vad bankerna har med saken att göra. Fastighetspriserna dubbleras vart tionde år, i samma takt som penningmängden ökat i Sverige. Bubbelvarning. Några ord om modern konst, det vill säga hur konst förstörts genom att liera sig med staten.

(Ursäkta den knepiga ljudkvalitén.)