IX. Idéernas roll – del fyra

Detta är den fjärde och avslutande delen av det nionde kapitlet av Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. För en kommentar till det läs gärna vår studieguide! 4. Meliorism och framstegstanken Begreppen framsteg och tillbakagång är enbart meningsfulla i ett teleologiskt tankesystem. Inom ett sådant ramverk är det rimligt att kalla ett närmande av det Läs mer om IX. Idéernas roll – del fyra[…]

VII. Handlande i världen – produktion

Detta är den fjärde delen av det sjunde kapitlet av Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. Om du vill ha en något djupare förståelse av kapitlet rekommenderar vi vår studieguide! 4. Produktion Framgångsrikt handlande leder till att det eftersträvade målet uppnås. Det producerar produkten. Produktion varken skapar eller frambringar någonting som inte fanns tidigare. Den Läs mer om VII. Handlande i världen – produktion[…]

VII. Handlande i världen – Mänskligt arbete som ett medel

Detta är den tredje delen av det sjunde kapitlet av Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. Om du vill ha en något djupare förståelse av kapitlet rekommenderar vi vår studieguide! 3. Mänskligt arbete som ett medel När de fysiologiska funktionerna och det mänskliga livet används som ett medel kallas det arbete. Uppvisandet av den mänskliga Läs mer om VII. Handlande i världen – Mänskligt arbete som ett medel[…]

VII. Handlande i världen – Lagen om avkastning

Detta är den andra delen av det sjunde kapitlet av Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. Om du vill ha en något djupare förståelse av kapitlet rekommenderar vi vår studieguide! 2. Lagen om avkastning För varor av den första ordningen (konsumtionsvaror) betyder kvantitativ bestämdhet av det resultat som åstadkoms med hjälp av en ekonomisk vara Läs mer om VII. Handlande i världen – Lagen om avkastning[…]

VII. Handlande i världen – Lagen om marginalnytta

Detta är den första delen av det sjunde kapitlet av Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. Om du vill ha en något djupare förståelse av kapitlet rekommenderar vi vår studieguide! 1. Lagen om marginalnytta Handlande sorterar och graderar. Ursprungligen känner det bara till ordinaltal och inte kardinaltal, men den yttre världen som människan måste anpassa Läs mer om VII. Handlande i världen – Lagen om marginalnytta[…]

Vad är marginalnytta egentligen?

Den österrikiska ekonomiska skolan beskylls ofta för att vara för abstrakt. Det belackarna syftar på är österrikarnas bruk av resonemang och deduktion, istället för matematik och empiri. De får naturligtvis tycka att detta är fasansfullt, men det är någonting som känns konstigt med påståendet om att den österrikiska skolan skulle vara abstrakt. Kapitel sju i Läs mer om Vad är marginalnytta egentligen?[…]

Ovisshet – Kapitlets tre avslutande delar

Detta är femte, sjätte och sjunde delen från det sjätte kapitlet av Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. Om du vill ha en något djupare förståelse av kapitlet rekommenderar vi vår studieguide! 5. Numerisk bedömning av fallsannolikhet Fallsannolikhet kan inte på något sätt vara föremål för numerisk bedömning. De saker man vanligtvis tror är av Läs mer om Ovisshet – Kapitlets tre avslutande delar[…]

Ovisshet – Klassannolikhet & Fallsannolikhet

Detta är tredje och fjärde delen från det sjätte kapitlet av Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. Om du vill ha en något djupare förståelse av kapitlet rekommenderar vi vår studieguide! 3. Klassannolikhet Klassannolikhet innebär att vi med hänsyn till det aktuella problemet vet, eller tror oss veta, allting rörande beteendet hos en hel klass Läs mer om Ovisshet – Klassannolikhet & Fallsannolikhet[…]

Ovisshet – Ovisshet och handlande & Betydelsen av sannolikhet

Detta är de två första delarna från det sjätte kapitlet av Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. Om du vill ha en något djupare förståelse av kapitlet rekommenderar vi vår studieguide! 1. Ovisshet och handlande Att framtiden är oviss impliceras redan i själva handlingsbegreppet. Att människan handlar och att framtiden är oviss är inte två Läs mer om Ovisshet – Ovisshet och handlande & Betydelsen av sannolikhet[…]

Spel, dobbel och Mises

För den som spelar roulett är utsikterna ganska dystra. Ju mer man spelar, desto mer kommer man att förlora. Det begränsade antalet roulettmiljonärer och det stora antalet framgångsrika kasinon verkar onekligen tyda på det, men varför är det så? I det sjätte kapitlet av Mänskligt handlande förklarar Ludwig von Mises att det har att göra Läs mer om Spel, dobbel och Mises[…]

Tid – Handlingars tidsmässiga relation

Detta är den fjärde delen av det femte kapitlet i Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. Om du vill ha en något djupare förståelse av kapitlet rekommenderar vi vår studieguide! 4. Handlingars tidsmässiga relation En individs två handlingar är aldrig synkrona, det tidsmässiga förhållandet mellan dem är antingen förr eller senare. Individers handlingar kan enbart Läs mer om Tid – Handlingars tidsmässiga relation[…]

Tid – Hushållning med tid

Det här är den tredje delen av det femte kapitlet i Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. Om du vill ha en något djupare förståelse av kapitlet rekommenderar vi vår studieguide! 3. Hushållning med tid Människan är underordnad tidens gång. Hon föds, växer, åldras och dör. Hennes tid är knapp. Hon måste hushålla med den Läs mer om Tid – Hushållning med tid[…]