Artiklar

Det är mitt bröd

Vad Smith, Ricardo och Marx har gjort, och vad anhängarna av de två senare fortsätter att göra, är att blanda ihop betydelsen av två viktiga ord: kostnad och värde. Även om det kan vara sant i ovanstående fall att det kanske kostar fem dollar att producera virke från ett visst träd, har värdet av virket från det trädet ingen omedelbar relation till kostnaden.

Beskyddar staten oss?

Förr i världen, när politisk moral uttryckte sig annorlunda bedrev staten krig med det uttalade syftet av att öka sitt namns ryktbarhet genom förvärv av fast egendom, för att inte säga någonting om det underordnade syftet av att ta civilisationen till barbarerna; Napoleons uttalade ambition var att tvinga på sina offer välsignelsen av ”frihet, broderskap, jämlikhet.”

Civilisationens kris

Alla bär upp en del av samhället på sina axlar. Ingen får sitt ansvar avlastat av andra, och ingen kan hitta en trygg väg för sig själv om hela samhället är på väg mot förstörelse. Därför måste alla, för sitt eget bästa, kraftfullt kasta sig in i den intellektuella kampen. Vare sig han väljer eller inte, kastas alla människor in i den stora historiska kampen, det avgörande slaget som vår epok har kastat oss in i.

Socialismens triumf

Det handlar inte om att skapa ekonomiska strukturer som tjänar kapitalet på bekostnad av arbete, kultur eller religion. Det handlar om ett system som skyddar allas rättigheter och tjänar det allmänna bästa. Kapitalism är endast det namn som råkade associeras med detta system. Om du vill kalla frihet för ”banan”, så visst, men vad som spelar roll är inte ord utan idéer.

Förväntningar om förändringar i köpkraften

Ett betalningsmedel utan ett förflutet är otänkbart. Inget kan börja användas som ett betalmedel om det inte redan har varit en ekonomisk vara som folk tillskrev ett bytesvärde redan innan den var efterfrågad som ett sådant medel. Men köpkraften som fås från det omedelbara förflutna modifieras av dagens efterfrågan för och tillgång på pengar. Mänskliga handlingar tillhandahåller alltid för framtiden, även om det endast är den kommande timmens framtid.

Det allmänna bästa = kollektivism

Så länge som män och kvinnor ser på sig själva som lite mer än formbara enheter i en grupptänkande monolit kommer de och deras barn att fortsätta malas ner till en gemensam massa, som endast är användbar för deras herrar. Kollektivism är en religion för förlorare: ett trossystem som tillåter staten att anordna folks välstånd och energi i en tvingad omfördelning till de som staten favoriserar.

En notering om matematisk ekonomi

Jag har grava filosofiska tvivel gällande huruvida konceptet orsak verkligen helt kan utplånas från fysiken. Men oavsett om det kan det eller inte kan det verkligen inte göra det från ekonomi. Detta på grund av att i ekonomi är orsaken känd från början – mänskliga handlingar som använder medel för att uppnå mål. Från detta kan vi härleda enstaka bestämda effekter, inte ömsesidigt beroende ekvationer.

Vad är rättvisa priser?

Vilken sorts världsteori insisterar på att hus och aktier alltid går upp i pris, medan bensin och spannmålspriser alltid sjunker? Det är faktiskt obegripligt. Ett pris sätts inte av en naturlag, och prisrörelser är inte heller menade att följa ett förinställt mönster som stjärnornas rörelse. Priser är inget annat än bytesrratios – punkter där köpare och säljare kommit överens.

Det statliga kriget: Israel och Palestina

Med tanke på den senaste tidens händelser i Israel och Palestina kan det vara lämpligt att föreslå en lösning på den till synes oändliga konflikt som pågår mellan dessa två länder. Många Palestinavänner menar att krigandet skulle upphöra ifall den israeliska staten avvecklades, vilket i sig inte är en dum idé. Detta skulle dock bara lösa halva problemet. Den verkliga utvägen är att avveckla både den israeliska och den palestinska staten, för så länge som dessa två existerar kommer fred och frihet aldrig att infinna sig i regionen.

Om att stå emot ondska

Hur kan någon som finner sig själv omgiven av ett stigande tidvatten av ondska inte göra sitt allra bästa för att slåss mot det? I vårt århundrade har vi blivit översvämmade av en flod och ondska, i form av kollektivism, socialism, egalitarianism och nihilism. Det har alltid varit kristallklart för mig att vi har ett tvingande moraliskt ansvar, för vår egen skull, vår nära och kära, våra efterkommande, våra vänner, våra grannar och vårt land, att slåss mot denna ondska.