Kategorier
Artiklar

I Deflationens Sagoland

Alla priser bestämms av utbud och efterfrågan. Även priset på pengar. Skillnaden är att priset på pengar sätts i antal varor och tjänster medan priset på varor och tjänster sätts i antal pengar. Man kan, mycket förenklat, säga att Pris=Efterfrågan/Utbud. Priset stiger om efterfrågan stiger och sjunker om utbudet stiger. Det gäller även pengar. Priset på pengar kan endast stiga om utbudet på pengar minskar mer än efterfrågan på pengar eller om efterfrågan ökar mer än utbudet. Allt annat är matematiskt omöjligt.

Inflation kännetecknas av att pengar minskar i värde till följd av ett ökat utbud av penningmängden. Priset på pengar blir alltså lägre medan den ”allmänna prisnivån” på varor och tjänster stiger. Tvärtom är det med deflation. Vid deflation ökar värdet på pengarna.

Tänk dig att du sparade 1000 kronor under madrassen för 10 år sedan och att du idag kunde köpa dubbelt så mycket för pengarna än vad du kunde då. Dina pengar hade alltså dubblat i värde. Så skulle vi ha det om vi levde i en deflationsekonomi. Låter det för bra för att vara sant? Ja, vilken centralbank skulle tillåta sådan lyx?

Lek med tanken att du köpte ett hus för 20 år sedan. Huset kostade 1 miljon och är idag värt 2 miljoner. Omräknat till dagens penningvärde motsvarar 1 miljon för 20 år sedan idag ca 1,285 miljoner. När du sedan säljer huset och gör en vinst på 715 tusen kronor (med tanke på inflationen) så kommer du att skatta på en hel miljon eftersom att staten anser att det är din vinst. Det står ju så på pappret. Staten beräknar din vinstskatt till:

(2 000 000-1 000 000) x 0, 3 = 300 000.

Men i själva verket borde vinstskatten beräknas enligt följande:

2 000 000 – (1 000 000 × 1,285) x 0,3 = 214 500.

Alltså har du fått skatta 75 500 kronor mer tack vare inflationen.

Men tänk om det vore tvärtom då. Tänk dig att du köpte ett hus för 2 miljoner för 20 år sedan och sålde det för 1 miljon idag. Om staten beskattar reavinst hade det inte blivit en spänn för staten. Inte heller för dig. Inte om vi räknar vinst i pengar i alla fall. Men vi får inte glömma att pengar är ett bytesmedium. Ingen vill egentligen äga pengar (förutom i en deflationsekonomi, som en form av investering). Det man vill äga är det som kan köpas för pengar.  Vi blir inte per definition rikare av pengar. Det som gör oss rika är det vi köper för pengarna som kan höja levnadsstandarden.

Så tillbaka till det senare exemplet där du köpte ett hus för 20 år sedan för 2 miljoner och sålde det idag för 1 miljon. Om huset faktiskt minskat i värde med 50% av någon anledning så hade du förlorat stort. Men om fallet var att husets pris minskade med 50% på grund av deflation så betyder det att den miljon du fick för huset har samma köpkraft som de två miljonerna du köpte huset för.

Om den allmänna prisnivån sjunker med 50% på 20 år så betyder det att huset fortfarande är värt lika mycket i förhållande till andra varor men värt mindre i förhållande till pengarna. Om husets pris däremot sjönk med 50% på grund av värdeminskning så hade huset varit mindre värt i förhållande till andra varor.

Så om du sålde huset i en deflationistisk ekonomi hade du sluppit betala vinstskatt så länge husets värde inte ökade (till följd av förändrat utbud och efterfrågan) mer än pengarnas värde. Detta är en av de många anledningar till varför staten ständigt vill öka penningmängden. Inflation är en bedräglig form av stöld och kan även ses som en dold beskattning.

Deflation är sannerligen något centralbanker oönskar och i ekonomiböcker skrivs det om ”Deflationskrisen i Sverige 1920-22”. Man kan läsa om hur ”Sverige hade högre arbetslöshet under deflationskrisen än under depressionen” och att ”företag inte vågade göra investeringar under deflationen”. Det senare påståendet är så klart falskt vilket Bob Murphy förklarar på ett enkelt sätt i sin artikel ”Four myths about money that ought to die forever” som jag översatte på Mises. Murphy tar upp fyra myter om pengar och slår hål på, varpå den fjärde myten lyder så här:

”Deflation är oönskat eftersom att det handikappar investeringar. Om priser generellt sjunker, kommer ingen investera i verkliga varor eftersom att han kan få en högre avkastning på att hålla i pengarna.”

Och så här svarar han:

”…Anta, till exempel, att någon tänker investera i flaskor med jäsande druvor i som kommer att vara redo för försäljning som vin om exakt ett år. Avkastningen på denna investering rör priset på druvorna år 2005 och priset på vin år 2006.

Så låt oss förfina exemplet och anta att alla priser faller med 50% varje år, dvs att deflationen är enorm och antagligen kommer ingen vara villig att investera i vin eller någonting annat. Ändå finns det ingen anledning att dra denna slutsats. Till exempel hade priset på en flaska med jästa druvor kanske varit $100 år 2005 och priset på en flaska vin samma år $400. Priset på druvorna 2006 kommer att vara $50 och på vinflaskan $200. (Notera att som stipulerat, har priserna sjunkit med 50%).

Skulle vår investerare föredra att hålla i sina pengar, som på sätt och vis stiger i värde med 100% per år? Inte alls! Med våra siffror skulle investeraren få en 100% nominell avkastning på sina pengar om han investerar i vinindustrin: Han betalar $100 för flaskan med jästa druvor år 2005 och säljer sedan den nästa år för $200. Hade vår investerare hållt i sina $100 år 2005 så skulle dess köpkraft ha ökat från 1/4 av en vinflaska (2005) till 1/2 av en vinflaska (2006). Men genom att investera sina pengar går hans köpkraft från 1/4 av en flaska 2005 till 1 flaska 2006.

När vi tillåter att priserna på kapitalvaror och råvaror anpassas till förväntningarna på deflation finns det ingen anledning till sjunkande priser som hindrar investeringar över huvud taget.”

Så hur kommer man till deflationens sagoland? Hur undviker man inflation och ser till att pengarna ökar eller behåller sin köpkraft?

För det första så måste pengarna vara en knapp resurs som Bitcoin eller ädelmetaller, till skillnad från dagens fiatvalutor som teoretiskt sett är oändliga. Personligen föredrar jag fysiskt silver (och även guld) som pengar men hade så klart velat se digitaliserat silver också. Betänk att det inflationsjusterade priset på silver har stigit med ca 200% de senaste 20 åren. Sätt detta i perspektiv mot den svenska kronan som tappat ca 22% av sin köpkraft under samma tidsperiod.

Oavsett vad vi använder som pengar så räcker det inte att pengarna är knappa. De måste även kunna skonas från kreditexpansion, något som Murray Rothbard diskuterar i sin bok What Has the State Done to Our Money?

Och för det tredje så måste pengar vara en fri, decentraliserad handelsvara, som inget våldsmonopol kan tjäna på. Pengarna ska tjäna folket, inte staten och de som mottager de nytryckta pengarna först.

Kategorier
Artiklar

Uniformsbytet

2019 var jag på semester i Budapest och besökte under vistelsen “House of Terror”. Museet belyser Ungerns historia från mitten av 1900-talet under vilken tid landet var ockuperat av två olika auktoritära ideologier, nationalsocialismen följt av kommunismen. Stället har kritiserats av internationella professionella tyckare (journalister, politiker och akademiker) för att oproportionerligt fokusera på kommunismens brott, en svårbegriplig kommentar då den ockupationen pågick i hela 40 år mot tredje rikets enda. Personligen fann jag museet väl avvägt. I vilket fall, den av utställningarna som stannade kvar hos mig särskilt, då den ständigt tycks göra sig påmind, var den benämnd “Uniformsbytet”. Återigen har dess klarsynta budskap aktualiserats i samband med den kovändning som just nu sker i frågan kring vår tids senaste auktoritära maktövertagande.

2020 skiftade medialinsen från hemlösa isbjörnar och statslösa lycksökare till ett utbrott av ett nytt virus i Kina. Vi bjöds snart på otäcka scener där folk föll ihop och dog på gatan och filmer från överfulla sjukhus i Italien och USA. Snabbt befann vi oss i en ny verklighet där isolering och ekonomiska nedstängningar via politiska dekret, med efterföljande inflation och arbetslöshet, presenterades som den enda möjliga lösningen på pandemin i väntan på ett vaccin. Med dålägets kunskapsläge framstod det kanske som en rimlig väg att gå för de flesta.

1939 var det val i Ungern och Pilkorsrörelsen, Ungerns motsvarighet till det nationalsocialistiska arbetarpartiet i Tyskland, blev det näst största partiet. Fascistiska politiker hade samlat ett stort folkligt stöd i Ungern under 30-talet med hjälp av de sedvanliga demokratiska metoderna – offermentalitet, fingerpekning och erbjudande av starka ledare som kan ställa allt till rätta. Pilkorsrörelsen kunde stoltsera med 300 000 trogna medlemmar. Snart började aktiva trakasserier av de ”vetenskapligt bevisat” orena samhällsgrupperna medan meningsmotståndare tystades ned. Allt enligt god demokratisk sed med majoritetens obestridliga samtycke.

2021 har det nya viruset kommit och gått i vågor där de positiva testfallen har rapporterats med röda siffror nästan timme för timme av statsmedia. Jag reagerade tidigt (som kliniskt aktiv läkare) på diskrepansen mellan läget ”på golvet” och det som rapporterades till befolkningen. Visst hade vi stundtals många sjuka patienter och ibland var det ont om personal och sängplatser, men det är snarare normalläget i den svenska ineffektiva offentliga vårdkolossen. Att beskylla ett enskilt virus för detta (eller människorna som inte tog vaccinet mot sagda virus) såg mest ut som en dimridå för att dra bort ögonen från en sedan länge dysfunktionell sjukvårdsmodell. Oavsett vart man stod i sakfrågan blev det dessutom allt mer tydligt att: 

  1. Virusets allvarlighetsgrad, restriktionernas nytta och massvaccinationens rimlighet bör diskuteras.   
  2. Virusets allvarlighetsgrad, restriktionernas nytta och massvaccinationens rimlighet får inte diskuteras. 

En liten skara människor som inte kunde överge sina principer och sin intellektuella ärlighet vägrade låta sig dras med i alarmismen. Dessa rebeller till regeringars pandemihantering hanterades med sällan skådad kraft. De tystades och vanärades, utestängdes och sparkades. Tidigare välrenommerade forskare kallades galna foliehattar. Hälsobyråkraters ord blev absolut sanning som bara osolidariska fähundar skulle ifrågasätta. Vaccinen var testade och säkra trots att de endast nödgodkänts. Skeptiker mot hela processen skulle bestraffas. En majoritet av befolkningen radade lojalt upp sig bakom utvecklingen och hjälpte tappert till i kriget mot det nylanserade orwelianska nyordet ”missinformation”.  

1944 förlorade det nu nazistockuperade Ungern slaget om Budapest. Pilkorsrörelsen föll samman och ledarstaben dömdes till döden. Medlemsregistret var dock väldokumenterat och föll i sovjeternas händer. Till de ryska kommunisternas stora förvåning kom mängder med tidigare trogna Pilkorsmedlemmar för att ansöka om medlemskap i kommunistpartiet. När deras tidigare lojalitet togs upp försäkrades det att de minsann aldrig hade velat gå med i rörelsen egentligen, att de bara dragits med och att deras del faktiskt var mycket liten. Nu ville de hemskt gärna byta in sin fascistuniform mot en kommunistrock istället om det gick för sig. Självklart gick det bra. Dessa människor hade ju redan bevisat sin skrupelfria kapacitet för lydnad till politiska auktoriteter. De var i grunden rädda, splittrade individer som inte agerade efter några egna värderingar utan enkelt kunde ledas till att utföra hemska dåd mot sina medmänniskor, så länge det var uppbackat av en ideologi. Vilken ideologi som stod bakom var egentligen mindre intressant.

2022 har precis anlänt men redan har debatten  i media skiftat mer på dessa första veckor än under hela 2020-talet dessförinnan. Tidigare villkorslösa förespråkare för restriktioner kliver nu ut som skeptiker mot nedstägningar i stora tidningar. Apologeter för läkemedelsindustrin inom forskarvärlden vill nu också se undangömd forskningsdata. Experter i nyhetsmorgons soffa vill helt plötsligt att man ska skilja på sjuk med och sjuk av viruset. Detta är alltså till stor del samma individer som i två års tid har bedrivit, eller passivt iakttagit, jakten på dissidenter – människor som har försökt lyfta exakt samma problemområden fast innan validiteten blev omöjlig att bortse ifrån. Nu förväntas vi tro att dessa vindflöjlar för en talan för frihet, syftar till rim och reson? Skrattet fastnar i halsen… Det som nu utspelar sig är endast ett narrativ som faller, likt Pilkorsrörelsens fall i Ungern, och med rörelsen dess mest trogna tjänare. I väntan på att nästa politiska maktspel ska visa vägen står de nu på tå. Må det vara i namnet av ett nytt ännu farligare virus, en främmande krigshetsande nation, smältande polarisar, överfulla flyktingbåtar eller vad det ”nya” nu blir kan ni lita på att de åter sluter upp i leden bakom politiska ledare, redo att svinga släggan mot någon som motsätter sig. Uniformen må snart vara utbytt men den fräna doften av sukt efter etatistisk maktutövning går inte att tvätta bort.

Kategorier
Artiklar

Om maktövertagandet i Afghanistan

Raden av olika makters historiska försök att invadera och kontrollera Afghanistan är många. I Förenta staternas fall handlar det emellertid dessutom om ett rejält självmål.

En gång i tiden hyllade Förenta staterna Usama Bin Laden som ”frihetshjälte”. Det var nämligen Förenta staterna som tyckte att det var en utmärkt idé att stödja talibanerna och deras bundsförvant i den saudiska miljonären och privatjihadisten i de senares krig mot Sovjetunionen. Efter Sovjetunionens tillbakadragande från Afghanistan skedde också ungefär samma utveckling som den vi ser inträffa idag. 

Vilka är talibanerna och hur vann de kriget? Talibanerna har fått sitt namn från det arabiska ordet ”talib” som betyder student. Talib åsyftar i detta avseende en lärljungeeller en studerande av religionen islam, dess urkunder som koranen och berättelser om Muhammeds liv ochtolkningar av koranen, det vill säga ”Sunna”. Det mesta av Muhammeds liv står nedskrivet i hadithsamlingar och de mest auktoritativa hadithsamlingarna har också förts vidare av Muhammeds närmaste lärljungar och nedtecknats av ledarna för det islamska samfundet, Umman, efter Muhammed.

Talibanerna är en islamistisk rörelse. Liksom religionens grundare, Muhammed, gör talibanerna ingen åtskillnad på religion, stat, politik och juridik. Deras islam är en helhetslösning på allt från hur man går på toaletten, hanterar sin fru i äktenskapet, krigar, arbetar, ber och äter. Det mesta är reglerat av religionen och den tolkningstradition som man tillhör inom religionen. 

Folkgruppen talibaner är pashtuner och har förenat islamism med traditioner som kallas pashtunwali. Det är i grunden en kultur som bygger på klantänkande och där det är mannen som har till uppgift att skydda klanens och familjens heder. Om exempelvis en kvinna inte beter sig korrekt i den egna klanen så faller ansvaret för hennes vandel på mannen. Pashtunwali har därtill strikta ideal om hur man hanterar gäster och löser tvister. Dessa seder är förenliga med deras uttolkning av Islam. Exempelvis skall en gäst åtnjuta fullt skydd och gästfrihet så länge han är gäst. När han däremot slutar att vara gäst, kan han tillhöra fienden och måste bekämpas. Tvister mellan klaner kan lösas genom att en flicka i den ena klanen gifts bort med någon man i den andra klanen. Så stiftas fred och hedern återställs. Blodshämnd kan även undvikas genom ekonomiska transaktioner som exempelvis överföring av getter. 

Islamism i förening med pashtunwali ger litet utrymme för individualism och privata studier och åsikter. Det är med andra ord inte doktorander i matematik, latin och arkitektur som nu har tagit makten i Afghanistan. Individuell utveckling är helt underordnad klanens och religionens intressen. Hedern, klanen och den rätta uttolkningen av islam ger dessutom inte mycket tid över till annat.

Det är också viktigt att känna till talibanernas perspektiv på kriget i Afghanistan och varför de nyligen lät avrätta Islamiska Statens ledare i landet. Utifrån deras perspektiv är Afghanistan ett islamskt land, eller ett land där islam en gång segrat. Därför tillhör landet som helhet religionen islam. Har det en gång erövrats för Allah ligger det på det muslimska samfundets plikt att återta det. 

Man anser därtill att Islamiska Staten, IS, version av Islam är heretisk. Istället för ett kalifat förespråkar talibanerna ett emirat. Skillnaden mellan de två kan förstås som motsvarigheten mellan de europeiska kejsardömena och monarkierna. En kejsare har anspråk på mer än ett land och det finns egentligen ingen bortre gräns för de länder som kejsaren kan lägga under sig (jämför exempelvis med Romarriket). Inom islam är ”kejsaren” dessutom högsta religiösa och moraliska auktoritet. Han leder umman, samfundet, både politiskt och religiöst och där det politiska dessutom involverar militär och erövring. När islam spreds under de första kaliferna skedde konversionerna mycket snabbt och var omfattande. Orsaken till detta beror på att kaliferna hade tre erbjudanden till länder och stammar som ännu inte var islamska: 1.) Konvertera och förena er med oss och ni undviker krig och kan ta del av en rättfärdig kamp och rättfärdiga erövringar. Ni får också skydd av oss. 2.) Betala en stor summa guld. 3.) Bli underordnade genom erövring. 

De flesta arabiska stammar valde det första alternativet medan Europa valde det sista då man inte ville överge den kristna tron. 

En emir motsvarar istället en monarki med den skillnaden att även emiren har en religiös och andlig auktoritet. Emiren är en islamsk kung över ett land, i detta fall Afghanistan. I sedvanlig ordning är liknande ideologiska skillnader mellan islamister så pass viktiga och avgörande att det leder till väpnad konflikt mellan olika grupper. I talibanernas fall kunde de acceptera al Qaida och Usama Bin Laden, men inte Islamiska Staten som de ansåg ha fellära. Den Islamiska Staten vill alltså ha en global islamsk kejsare (kalif).

Hur kunde då talibanerna segra så snabbt och så pass effektivt? Det handlar inte bara om att Förenta staterna närt en korrumperad politisk administration utandessutom om militära förutsättningar. Den afghanska armén, ANA, var i många avseenden ett ”biståndsprojekt” för att hålla folk sysselsatta. Det spelar då liten roll att de hade 300 000 anställda. De enda stridbara förband inom ANA var en kommandokår på 21 000 riktiga soldater. Dessa var inblandade i 80% av alla strider medan de övriga malajerna stod för en knapphändig hantering av 20%. 

Kommandokåren hade fått utbildning i modern krigföring av Förenta staterna. Detta var ett stort misstag. Den moderna krigföringen kallas ”combined arms warfare” och består av att små enheter lokaliserar och triangulerarfiendens position och att luftstridskrafter står för merparten av elden i målet. Ett lokalt förband kan när som helst ropa in flygunderstöd och evakuering. Det är också denna modell som det svenska försvaret lär ut. 

In på scenen stiger Joe Biden som har helt andra politiska ambitioner i åtanke. Han vill att Förenta staterna lämnar Afghanistan och att lämna betyder då även att flygvapnet lämnar landet. I ett svep försvann därför 8000 amerikanska soldater och 30 000 tekniker som annars skötte underhåll av flyg och teknisk utrustning. Man vädjade då om att åtminstone några av dessa tekniker skulle kunna vara kvar i landet, men Biden sa nej. In i det sista försökte några tekniker att bistå det afghanska flygvapnet via Zoomlänkar från Förenta staterna. Parallellt med detta utförde talibanerna riktade mord på piloter och annan nyckelpersonal inom ANA. 

När således flygunderstödet försvann var den moderna krigföring som den afghanska kommandokåren tränats i borta. Talibanerna kunde därför snabbt vinna landet och till slut tåga in i presidentpalatset och stoltsera i arabisk TV. Detta är tragiskt av den anledningen att kommandokåren aldrig förlorade en enda egentlig strid mot talibanerna. De var emellertid satta ur spel av den regim som tränat upp dem. 

Det är nu inte enbart piloter som talibanerna riktat in sig på utan också vad de ser som kulturella fiender till emiratets förverkligande. Sådana fiender är inte bara politiska utan också religiösa. Rapporter har kommit in från civila där talibanerna besöker hus och hem för att dels ta krigsbyten i form av unga kvinnor och där gränsen är 12 år. Dessa hamnar i sexuellt slaveri liknande den IS bedrev. Det andra talibanerna undersöker är om en familj har kristna appar på telefonerna. Personer med kristna appar förs omedelbart bort för avrättning. 

Källor: 

Kategorier
Artiklar

Aristoteles och den Österrikiska skolan

”Mänskligt Handlande” förklarar Ludwig von Mises valet av vetenskaplig metod och där han skiljer ut sin egen metodologi, som baseras på Immanuel Kants axiomatiskt deduktiva och rationalistiska filosofi, från positivism och historicism. Alla empiriska undersökningar av ekonomi är ju, mot positivismen, undersökningar i dåtid och alltså ekonomisk historia. Att däremot axiomatiskt härleda ekonomiska slutsatser från axiom, intuitioner och erfarenheter i ekonomi är grunden för vad Mises kallar praxeologi. När Ludwig von Mises utvecklar sin teori om mänskligt handlande ser vi emellertid en ytterligare filosofisk röd tråd som, även om Mises själv skiljer ut mänskligt handlande från etiken, kan härledas till Aristoteles som först introducerar teorin. Människan, menar nämligen Aristoteles, är styrd av sina mål. Hon är en handlande agent som agerar utifrån subjektiva mål, konstaterar i sin tur Mises. Det som skiljer Aristoteles teleologi inom exempelvis den Nikomachiska etiken från ekonomin som vetenskap ligger däremot i det att etiken handlar om vilka mål människan borde ha, medan ekonomin som vetenskap enligt Ludwig von Mises inte värderar målen i sig.

Vem var då Aristoteles? Aristoteles föddes 384 fKr i Stageiraoch började läsa vid Platons Akademi som 18-åring. Efter Platons död lämnade Aristoteles Akademin för att på begäran

av kung Filip II bli Alexander (den stores) privatlärare. Han grundade också sin egen motsvarighet till Akademin som han kallade Lyceum. Talande för Aristoteles inflytande på Västerlandets vetenskapliga utveckling var att hans teori om Universum ändrades först på 1500-talet (Newton, Copernicus, Galileo) där man gick ifrån Aristoteles geocentriska världsbild (jorden är i centrum i solsystemet) till en heliocentrisk och mekanisk världsbild. Aristoteles klassificeringssystem inom biologi korrigerades först av Carl von Linné och delar av hanslogik gäller fortfarande som så kallad formallogik. Inom politisk filosofi använder man fortfarande Aristoteles distinktioner mellan Aristokrati, Monarki och Demokrati.Aristoteles var inte för demokrati borde kanske tilläggas. Mycket av dagens vetenskapliga terminologi härstammar från Aristoteles. Inom kunskapsteorin så har hans teori, här kallad kritisk realism, fortfarande inflytande. Inom moralfilosofin fick Aristoteles teori om dygder en liten renässans med de så kallade ”kommunitarianerna” eller ”kommunitärerna” (gemenskaparna) som Charles Taylor och Alisdair MacIntyre. 

Om vi ser på den kristna eran så inleds denna med en lutning åt platonsk filosofi, även om man inte kunde acceptera delar av Platons lära för att senare och i synnerhet i och med Thomas av Aquino mer och mer utgå från Aristoteles. Det var också Aristoteles bidrag till den romersk-katolska teologin som i hög grad bidrog till skolastiken och de mer systematiska försöken att förstå världen. 

Det som emellertid händer i filosofihistorien och med filosofer som Bacon, Hobbes och Newton var att den Aristoteliska telologiska metoden, som även användes inom biologi och fysik innan Newton, ersattes med en annan syn på kausallagar. Där Aristoteles biologi menade att även ett blomfrö har en ”ändamålsenlighet” att gå från frö (potentialitet) till blomma (aktualitet) så sökte den nya synen på kausalitet en enklare orsak-effekt förklaring till blommans utveckling. Vilken effekt har exempelvis fotosyntesen? Vad blir effekten om fröt inte får tillräckligt med vatten. Om det nya sättet att se på kausalitet bidrog till det vetenskapliga språnget, innebar det förändrade synsättet också att synen på etik och mänskligt handlande förändrades. Hos filosofen Hobbes ser vi hur mänskligt handlande blott är effekter av motsvarigheten till nerver och biologiska strukturer. Människan handlar på stimuli. Hobbes trodde paradoxalt nog på att människan hade en slags fri vilja som bestod av att människan inte var påverkad av krafter utanför sig själv i sitt handlande. Dock ser vi teleologin som metod inom etiken försvagas och till sist försvinner helt. Alasdair MacIntyre skriver i ”History of Ethics” att upplysningsetiken därför av nödvändighet utvecklades mot utilitarism. Om han har rätt i detta är omtvistat. Det vi däremot kan konstatera är att den aristoteliska dygdteorin ersattes av andra etiska filosofier. 

En tragedi i sammanhanget är att endast en tredjedel av Aristoteles skrifter har bevarats för eftervärlden. En stor del förstördes i samband med de islamska erövringarna och bränderna av Alexandrias och Konstantinopels bibliotek. En del av Aristoteles skrifter hade däremot redan  översatts av greker i det helleniserade Mellanöstern till arabiska och kom att bidra till den så kallade islamska guldåldern. 

Aristoteles var tvungen att utveckla en helt egen terminologi för sin filosofi. Därför innehåller flera av hans böcker många terminologiska förklaringar vilka gjort honom svår att översätta. Ett exempel på ett sådant begrepp, vilket är viktigt för metafysiken är essens vilket han förstår som det något verkligen är. Essens är av latinets esse och den grekiska motsvarigheten hos Aristoteles är to ti ên einai. Föreställ dig att du är i ett halvmörkt rum och ser något som ser ut som en orm på golvet. Du ställer frågan till dig själv: vad är det? Du tänder lampan och ser att det inte är (essensen) en orm, utan en centerpartist som krupit in i jakten på barn i huset. Ormen visade sig således inte vara en orm. Åtminstone inte i biologisk mening. 

I Aristoteles ”Organon” (Ὄργανον – medium, medel) vill Aristoteles utveckla de första principerna och logiska systemen för att härifrån deduktivt genomföra vetenskapliga härledningar. Han menar att slutsatser om enskilda ting (inklusive) människor kan härledas deduktivt. De första principerna kan emellertid inte härledas från något annat utan är axiomatiska – självförklarande och evidenta utifrån sig själva. Detta synsätt påverkade empirismens genombrott i anglosaxisk filosofi där man talade om hypotetiska första principer. Och det påverkade även Kant och således indirekt, Ludwig von Mises.  

Under 1500-talet skrev Francis Bacon ”Novum Organum” där han radikalt modifierar Aristoteles metod. Bacon var ute efter kausala lagar i naturen. Aristoteles söer å sin sida inte lagbundenheter utan essenser i naturen.

Det finns idag fyra huvudriktningar inom epistemologin: 

1.) Rationalism som är idealismens fortsättning (Platon).

2.) Empiricismen (våra sinnen ger kunskaper).

3.) Aristoteles: Rationalistisk empirism (fusion av idéerna, kategorierna med empiriska härledningar och samspel mellan deduktion och induktion).

4.) Skepticism (kan vi lita på våra sinnen, kan vi lita på vår logik, våra intutioner och omvänt – vad har vi för skäl (rationella skäl) att inte lita på dem?

Ett exempel på en metod som Aristoteles använder är det som kallas ”syllogismer”. En syllogism inleds med ett generellt påstående, konstaterar sedan att något faller innanför definitionen och drar sedan en deduktiv slutsats. 

Ett exempel: Alla ungkarlar är ogifta. Tobias är en ungkarl. Alltså är Tobias ogift. 

Om vi härifrån går in mer specifikt på politiken och etiken skriver Aristoteles att människan dels är en ”zoon politicon” – ett socialt eller ett politiskt djur, dels ett tänkande djur. Hennes sätt att vara, hennes essens, är att leva socialt och att tänka. Hon har således både en intellektuell och en social / politiskpotentialitet. Därför delar Aristoteles in dygderna (karaktärsegenskaperna) i moraliska och intellektuella dygder.

Dygderna förenas sedan med en teleologi. De moraliska dygderna skall göra människan ”funktionell” som samhällsvarelse och i relation till yrken och karaktärsutveckling. De intellektuella dygderna skall utveckla hennes förståelse av omvärlden. Sedan menar Aristoteles att det högsta målet (telos) för människans dygder är eudaimonia– en slags kvalitativ och intellektuell lycka. Aristoteles gör en åtskillnad mellan denna form av lycka och vad en hedonist skulle kalla ”lust”. Den lycka människan borde eftersträva, menar Aristoteles, är den som kommer av att hon förverkligat sin ”natur”. Denna teori är idag ifrågasatt i synnerhet inom postmodern teoribildning som förnekar att något som en mänsklig natur eller essens existerar. 

Hur når man då dygder i allmänhet enligt Aristoteles? Aristoteles svar är att dygder uppnås genom vana. Om du exempelvis är ett intelligent djur och har som vana att söka intellektuell kunskap och aktivitet så når du intellektuella dygder. Om du däremot har som vana att inte tänka, utan att istället bara vara en representant för den rådande normen, tenderar du att inte utveckla intellektuella dygder. Aristoteles verkar också vara anhängare av idén om den mänskliga viljans frihet (filosofisk voluntarism).  Betydelsen av filosofisk voluntarism är att människan har en fri vilja, vilket inte skall förväxlas med den politiska filosofi som jag råkar dela och som säger att människan borde vara fri att göra vad hon vill om och endast om hon inte tvingar eller bedrar någon annan.

Aristoteles etik svarar mot hans filosofiska antropologi som han skriver om i ”Om Själen” (grek: Psyche). Den vegetativa själen har enligt Aristoteles blott reproduktion och föda som telos (vilket alla djur inklusive människan delar med växtriket). Den sinnliga själen har sinnena och rörelsen som telos (detta delar människan med djuren). Den rationella själen har förnuftet och intellektet som telos (detta utmärker människan som specie/ genera). En liknande hierarkisk syn på människan finner vi inom stoicismen vars filosofi redan omnämnts i tidigare artikel på Mises.se. 

Det är självklart viktigt att också konstatera att Aristoteles dygdteori är förenlig med den politiska filosofin libertarianism, men att den självklart inte följer av denna. Man behöver alltså inte vara anhängare av Aristoteles teori om dygder för att vara libertarian. Däremot ser vi hur Aristoteles teleologi bidragit till utvecklingen av praxeologin inom Österrikisk metod, samt att Aristoteles öppnar för både deduktion och induktion som metoder inom epistemologin. 

Avslutningsvis är också Aristoteles intressant då han tycks försvara privat äganderätt. Privat äganderätt gör människorna lyckligare än gemensam egendom, menar han (och avviker här från Platon). Privat äganderätt kultiverar även dygden generositet enligt Aristoteles. Medelklassen bör sedan utgöraen balans mellan klasserna i samhället.

Kategorier
Artiklar

Stoicismens dygder

Allmänt kan sägas om dygdteori och karaktärsetik att den inte står i logisk motsättning till libertariansk rättighetsetik eller den diskursetiska härledning av Icke-Aggressionsprincipen som utvecklades av Hans Herman Hoppe. Du kan alltså vara libertarian och anhängare av en dygdetik utan problem, men du kan också vara anhängare av libertarianismen utan att samtidigt vara anhängare av en dygdteori. 

När detta är konstaterat kan vi se att exempelvis flera nordiska dygder som ärlighet, rättrådig vandel, heder, arbetssamhet och ära också förekommit i decentraliserade och frihetliga nordiska kulturer.

Dagens inlägg handlar om stoicismen, en filosofi som kan ha relevans för oss idag. Vad var då stoicismen? Stoicismen är en filosofi som än idag till namnet blir igenkänd av många. Man talar till och med om en stoisk personlighet och brukar då åsyfta en person för vilken reservation och självbehärskning är framträdande dygder. Man bör då också tillägga att stoicismen var mer än en livshållning och etik då den även hade en syn på kunskap och ontologi. 

Stoicismen uppstod ca 310 fKr och företräddes av kända filosofer som Epiktetos, Zenon (av Kition), Krysippos, Seneca, Marcus Autelius och Epiktetos. Namnet kommer från grekiskans pelarhallar där de stoiska filosoferna samlades: Stoa poikile. Deras bidrag inom etiken prisades av de kristna filosoferna som såg den stoiska livshållning förenlig med den kristna karaktärsetiken. 

Stoicismen är en förening av tre stora idéer:

1.) Cynism – vi bör se människan och samhället för vad det är, utanför normer, konventioner (politisk korrekthet) och förutfattade meningar. Detta ideal stämmer även överens med en kausalrealistisk syn på ekonomi. Cynismen som ideal vill inte se människan genom en ideologisk prisma eller ideologi. Hon framträder som ett varande och inte som en mänsklighet, en humanism eller något annat.

2.) Apathia är dygden att frigöras från att låta verklighetens lyckliga och sorgliga stunder påverka oss. Stoikern utvecklar apathia till sina känslor. Känslor skall inte påverka rätt omdöme och rätt värdering av de omständigheter och skeenden som möter en. Som dygd är den stoiska dygden apathia ett uttryck för att förnuftets klara blick skall regera omdömet och vår relation till omvärlden. Förnuftet skall i sin tur underordnas naturens lagar. Moralisk ondska anses bero på negativa passioner och känslor som rädsla, vrede, högmod och lögnaktighet. Detta uppfattas som stridande mot naturen.

3.) Naturen uppfattas som något ordnat och eftersom det finns en högre ordning i bakgrunden så skall man ta allt som kommer av naturen som det kommer.

Stoicismens metafysik

Vi ser således hur viktigt begreppet ”natur” är. Naturen och dess ordning ses närmast som besjälat och ett enhetligt vara. 

Naturen har enligt stoicismen två aspekter: En aktiv och en passiv. Den passiva är naturens materiella ordning. Den aktiva är att det finns ett högre medvetande som aktivt formar naturen till en rationell helhet. Det gudomliga logos som aktivt formar naturen rationellt leder till en panteism eller en panenteism (det gudomliga genomsyrar allt och naturen ses därför som något gott). Naturen inkluderar hela kosmos och universum. Allt är besjälat aktivt av ett Logos, ett medvetande som är ett med materien. När den mänskliga själen dör återförenas den med den kosmiska världssjälen. Gud, Naturen och Kosmos är eviga.

Stoicismens metafysik är således en monism. Allt är ett. Verkligheten är en. Det finns inte en abstrakt idévärld och en materiell värld. Det finns inte heller en ”orörd rörare” som hos Aristoteles. Allt är snarare natur och naturen är en enhet och besjälad av en kosmisk själ som stoikerna kallar Gud.

Ett liknande tänkande finner vi även hos mellan- och nyplatonikerna och hos de kristna filosoferna – de tidiga kyrkofäderna. Flera kyrkofäder refererar ofta till stoiska filosofer som Epiktetos och Seneca. En annan likhet med den kristna filosofin är att stoicismen tar avstånd från gnosticismen som förkunnade att materien var ond och att själen var god. Denna gnosticism återkommer underupplysningen i Europa men då är det samhället, kapitalet, den västerländska kulturen och kyrkan som ses som något ont.

Stoicismen avvisar både Platons idélära och Aristoteles formlära. Istället finns det endast enskildheter. Människan har inte heller en potentialitet utan är en ständig ”aktualitet” som är med sitt varande hela tiden som agent och skaffar sig kunskap. Naturen skapar avtryck och intryck på människans (blanka själ). Detta leder till en slags korresponderande syn på kunskap. Naturen skapar bilder/ avtryck på själen som i sin tur representerar naturen genom idéer och åsikter.

Det enda vi har kunskap om är de intryck, perceptioner (phantasia) och idéer som vi fått utifrån och som i bästa fall korresponderar mot en ”verklighet”. Härifrån ställer man två krav på kunskap som korrespondens. Distinkta idéer och tydlighet, precision. Desto mer vi således kan specificera och precisera våra idéer, desto bättre kan vi klargöra sanningens relation, korrespondens, med verkligheten. Detta tänkande återkommer senare hos John Locke. Vi ser hur denna tanke även inspirerat samhällsvetenskaper som ekonomi där precisa definitioner är nödvändiga och där klarhet i resonemang och logiska idéer efterfrågas. Åtminstone i den Österrikiska ekonomiska skolan.

Stoicismens etik

Naturen har ur ett stoiskt perspektiv en självbevarelsedrift. Njutning och avsmak är biprodukter av naturliga handlingar och inte självändamål. Man borde inte träna för smärtans skull, utan för styrkan och hälsan. Man borde inte äta för njutningens skull, utan för hälsan. Eftersom människans natur har potential att vara rationell så bör människan överordna förnuftet sina känslor och eftersträva att ta alla med- och motgångar som uttryck för naturens lagar. Hennes känslor kan här inte bidra till en korrekt verklighetsbild.

Stoicismens etik leder till vad människan borde vara det vill säga en slags dygdetik. Den ställer frågor som: Hur bör människan vara i förhållande till mot- och medgångar? Hur bör man vara som vän? Vilken karaktär kan bäst hantera tillvarons växelspel? För en stoiker är lidande inte något ont i sig utan kan tvärtom forma en bra karaktär.  

Naturen kan i sig inte vara ”pervers” i betydelsen stridande mot sig själv, men människan som inte följer sin rationella natur kan bli pervers genom att inte överordna förnuftet sina passioner och känslor. Njutning är för människan ett irrationellt förhållningssätt till naturen. Stoikerna vill istället utveckla en distans där med- och motgångar inte påverkar omdömet. Om du själv inte åsamkat dig lidande så är behöver du inte rätta till det. Det kommer då av naturen. Om du själv är orsak till lidandet (för dig själv och andra) bör du rätta dig själv för att bättre handla i enlighet med naturen. Man kan även här se en viss likhet med Sokrates inställning i dialogen Georgias där Sokrates menade att det vara bättre att lida ont av andra än att göra ont mot andra, eftersom den som gör ont har en sjuk själ. 

Stoicismens politik

Eftersom människan etiskt skall efterlikna Logos och låta förnuftet styra känslorna och passionerna och efterhärma den naturliga ordningen, skall politiken skapa denna ordning. Hos de romerska stoikerna såg man imperiet som den struktur som skapade ordning och rättvisa i en mörk värld som styrdes av barbarer, mörker, passioner, klantänkande och känslor av hat och rivalitet.

Stoicismen kan i denna mening förena en cynisk världsbild med kravet på att ordna den ”barbariska” världen genom förnuftet och leda allting till ordning och harmoni med naturens lagar. Imperialism kan rättfärdigas från att de högre karaktärerna och staterna bör styra och underordna de kulturer som styrs av lägre drifter.

Värdet för oss idag

Utifrån en stoisk syn på det politiska så regeras vi idag av individer som alltför ofta sätter sina känslor och personliga intressen bakom politiskt handlande och omdöme. Alltför mycket i vår tid kan ses som bristande karaktärer hos dem som fattar viktiga beslut och har reell makt. Samtligt kan stoicismens betoning på cynism och dygd bistå oss att hantera denna verklighet och bemöta den rationellt utan att låta oss bli nedslagna av negativa känslor som uppgivenhet och missmod. Vi kan istället se hur dessa dygder är kompatibla med våra intressen för en mer rationell ekonomi och ett samhälle som sätter frihetliga värden högre än vad som är politiskt korrekt och känsloladdat.

Ett lästips i detta sammanhang är Epiktetos ”Enchiridion” samt Senecas ”Brev”. 

Kategorier
Artiklar

Politiska lösningar

Samhällsproblem är inte politiska problem – och definitivt inte något våra politiker kan göra någonting åt.

Inför valrörelser, debatter och på ledarsidor pratas det vitt och brett om hur politiken ska lösa våra ”utmaningar” – det sträcker sig från skolan, sjukvårdsköerna, kriminaliteten, skjutningarna, bostadsbristen, arbetslösheten och så vidare…

Om vi tar skolan och dess sjunkande resultat handlar det om en samhällelig degenerering där allt fler föräldrar inte axlar sitt ansvar och där allt för många lärare inte heller axlar sitt. Vidare har skolan fel fokus – fostra demokratiska medborgare där alla oavsett mentala och kognitiva förutsättningar ska pressas in i samma klassrum och lära sig samma sak samtidigt på samma sätt. Målet är att göra alla till akademisk medelklass trots att alla vet att väldigt många inte besitter kapaciteten för det. Resultaten sjunker när allt fler inte anser att hårt (skol)arbete lönar sig – precis som att hårt förvärvsarbete inte lönar sig – eller är viktigt. Det är helt enkelt en fråga om attityd och inställning – som befästs i hemmet och kan förstärkas, åt båda håll, av läraren. Ett barn som inte har med sig hemifrån att skolan är viktig kommer med största sannolikhet inte heller anstränga sig när det bär emot. Får man procentuellt allt fler med den mentaliteten i samma klassrum blir det ”problematiskt” – resultaten sjunker sålunda på aggregerad nivå. Eftersom vi tillåter det att ske ökar också acceptansen för ett beteende som inte lämpar sig i ett klassrum, på skolgården och sedermera på en arbetsplats. I stället för att utkräva bot och bättring från barnen/eleverna skriver man åtgärdsprogram och ägnar en massa tid åt att anpassa undervisningen vilket alltid sker på andra barns bekostnad.

Arbetslösheten kan politiker trolla med genom ”åtgärder”, till exempel genom subventioner till olika grupper och/eller en ytterligare expansion av ofantlig sektor. Problemet med åtgärder – vilka de nu än må vara – är det de bekostas av andra vilket gör att man inte kan säga vilken annan nytta dessa resurser hade gjort i stället. Samma devis gäller med subventioner – alltså när kostnaderna bärs upp av skatteboskapet – då de inte är någon vinst för samhället som helhet. Ofta skattesubventioneras en grupp – yngre, invandrare, långtidsarbetslösa eller andra som saknar av arbetsmarknaden eftertraktade färdigheter – av en annan grupp, i regel vita män. När en grupp får privilegier och förtur som en annan grupp bara inte får ta del av, utan även också måste betala för är det upplagt för att den samhälleliga sammanhållningen relativt omgående kommer att haverera.

Jobb skapas av entreprenörer och att en efterfrågan finns på olika saker, dessa saker och tjänster kan köpas om priset är rätt. Man kan också säga att i en global ekonomi betalar världens konsumenter för svensk välfärd eftersom priserna på svensktillverkade produkter och tjänster är artificiellt höga tack vare vårt höga skattetryck. Ju högre skatt, desto högre priser gentemot slutkund. Höga priser leder till minskad konsumtion och när skatten på lön också är hög blir det mindre kvar att konsumera samt spara och investera för. Skatt sänker helt enkelt den ekonomiska aktiviteten. Man brukar ibland lyfta skattelättnader – slopad arbetsgivaravgift, sänkt skatt på löner upp till en viss summa osv – som en lösning på problemet med arbetslösheten men då är frågan varför man inte lättar på allt och då också rätt rejält?

Kriminaliteten är det som egentligen ligger längst bort från politikens långa arm – ingen lagstiftning i världen kommer att få kriminella att sluta vara just det. Längre och hårdare straff ska avskräcka, hävdar en del samtidigt som det verkar finnas få belägg för att det får den effekten. Däremot har långa fängestraff den effekten att avskum hålls borta från våra gator. Det är inte socioekonomiska faktorer som gör att folk hamnar i kriminalitet – det är det enbart socialister som tror på. Man glömmer genetik, uppfostran, kultur, normer och värderingar om man stirrar sig blind på folks plånböcker utan att ens försöka förstå varför vissa människor har tunna plånböcker från början. Thomas Sowell sa att folks socioekonomiska status kanske kommer sig av beteendet snarare än att beteendet kommer av den socioekonomiska statusen. Vi kan kallt utgå från att han har rätt även här.

Argumentet med socioekonomiska faktorer haltar ytterligare när man inser att den absoluta majoriteten med låg socioekonomisk status faktiskt inte är kriminella. Om storleken på folks plånböcker var avgörande för ett liv i kriminalitet borde varenda svensk mördat och våldtagit fram till cirka 1870 och somliga även en bra bit in på 1900-talet. Eftersom svensk kultur har mynnat ut i att man rakar sig (inte jag dock) och skaffar sig ett jobb i stället för att mörda och våldta har vi inte haft en sådan utveckling förrän på senare tid. Kriminalitet och skjutningar är i allra högsta grad en fråga om normer och värderingar som ligger på dels individen men civilsamhället att ta ställning för eller emot. De som är kriminella borde rimligtvis uteslutas ur den samhälleliga gemenskapen och de som inte har här att göra bör skickas ut – för att sända en tydlig signal vad som kan accepteras och inte. Ett rakryggat civilsamhälle hade beväpnat sig och satt ner foten för länge sedan men vi är kastrerade i dag i så måtto att vi inte längre kan säga ifrån ens via våra domstolar som mer börjar likna en ideoligifabrik där olika vänsterblivna utfästelser får prövas i praktiken helt utan samhällelig konsekvensanalys. Våldtäkter och skjutningar borde ha väckt frågan om vilka förövarna är och hur vi utesluter dem omgående från vårtsamhälle. Här tänker vi tvärt om: ”hur ska vi få dem att sluta vara sig själva?”

Allt det här kommer inte att via skatter, lagstiftning eller resurser att få ordning på, allt står utanför politikers kontroll men de har inga problem att ta våra pengar ifrån oss för att göra vår liv bättre. Och som tack får vi skyhöga elpriser, ingen kärnkraft, barn med klimstångest och könsförvirring, sexuellt depraverade tonåringar och män som både klär sig och beter sig som kvinnor, skjutningar, sprängdåd och mord och våldtäkter på löpande band år ut och år in. Vi får ständigt höra att allt ont ska bort bara vi röstar rätt. Tillåt mig tvivla… och låt mig behålla mina pengar och mina vapen.

Kategorier
Artiklar

Några tankar strax innan de kan bli förbjudna

Många trodde att det kalla kriget mellan Sovjetunionen och Förenta staterna tog slut någon gång runt 1989-1990 då sovjetsystemet kollapsade. I själva verket har både Ryssland under Putin och NATO fortsatt det kalla kriget. Förenta staternas intervention i Serbien, konflikten mellan Georgien och Sydossetien, Ukrainakrisen, konflikten mellan amerikanska och ryska intressen i Syrien och det som nu utspelar sig mellan Polen och gränsen mot Vitryssland visar att konfliktytorna finns kvar om än att spelarna och spelreglerna delvis förändrats. Man kan också notera att Ryssland blivit alltmer offensivt i dessa konflikter, inte bara ifråga om retorik utan också utifrån inställningen till omvärlden. Detta är oroande i sig men inte föremål för denna artikel. Vi står nämligen inför något långt mer allvarligt eftersom vi nu riskerar att hamna under ett globalt tyranni. Tyranniet betyder i detta fall två saker; dels att stater inte längre är förutsägbara i deras tvångsåtgärder och repression, dels att informationsflödet regleras och således kunskapsöverföringen och människors kommunikation. I det första fallet handlar det om statliga ad hoc strategier mot pandemin, kraven på vaccinpass och begränsningar i mötesfriheten, rörelsefriheten och yttrandefriheten. Redan nu kommer automatiska meddelanden som hänvisar till en myndighet upp när man diskuterar pandemin eller vaccinet på Facebook. Redan nu agerar Facebook och andra internationella företag repressivt mot deras egna kunder med gillande från politiken. 

Det som står på spel är inte bara friheten på internet, utan det främsta värnet mot förlusten av frihet på andra områden. Friheten på internet det viktigaste kommunikationsvapen som håller auktoritärt och etatistiskt vanvett borta eller åtminstone försvårar för dess tillämpning. Det finns en anledning till att militären i Myanmar (Burma) först censurerade internetdelning och stängde ner kommunikationen via mobiltelefoner i landet. Internet var nämligen det största hindret mot införandet av diktatur då befolkningen kunde mobilisera demonstrationer via digitala medier. Internet är en anarkistisk ordning, ja ordning, som skapar en fri marknad för idéer och åsikter på samma sätt som en helt avreglerad ekonomi skulle skapa en direkt kommunikation och en optimal prissättning mellan kund och företag. Statliga mellanhänder och moraliserande politiker behövs lika lite på internet som de kan bidra till en bättre värld genom regleringar på den övriga marknaden. 

Idag kunde man dock läsa på femtejulistiftelsens hemsida att man vill ändra EU:s fördrag och likställa terrorbrott med åsikter på internet. Det man påstår sig vilja komma åt är ”hot och hat” på internet. Problemet med denna ambition är att det till sist alltid blir ideologer som kommer att definiera vad som är hatbrott och vad som är hot. Vi lever redan nu i en genompolitiserad kultur som sjukförklarat hur vissa män pratar (mansplaining), hur män sitter ner (dominerande kroppsställningar), som använder uttryck som ”toxisk maskulinitet” på saker de ogillar och som slänger sig med en märklig metafysik som ser osynliga strukturer överallt vilka påstås vara förtryckande, även om den som förtrycker inte inser det själv och den som drabbas av förtrycket inte själv upplever det så. Det är denna slags kommissarier vars personlighetstyp vi historiskt kunde finna hos både Gestapo och Stasi som kommer att söka liknande befattningar. Idag parasiterar denna människotyp på allmänna skattemedel som normkritiska konsulter som köps in av myndigheter och skolor. Deras kast återfinns alltid där ideologi kallas vetenskap och ”teoretiska perspektiv”. Självklart är politikerkasten i EU positiv till att begränsa friheten i detta avseende. De ser ju sig själva som den goda anständighetens försvarare. Det finns ingen bortre gräns för det goda de anser sig kunna implementera med tvångsmedel. 

Tänk då att detta kommer samtidigt som Österrike infört vaccintvång (snart hela EU) och man i Sverige överväger att införa vaccinpass för att kunna åka i kollektivtraffik eller besöka en restaurang. Det civila samhället går in i ett krigsliknande tillstånd, eller något som påminner om en fientlig ockupation och där medborgare måste bevisa deras identitet upprepade gånger när de vistas utomhus. Och det slutar givetvis inte med en gräns om 100 personer. Snart kommer även krav på att du måste ha vaccinpass för att handla i matbutiken och besöka sjukhus. Du kanske rentav kommer att vägras vård, utbildning och arbete. 

Staten kan införa ett liknande tyranni på ett relativt lätt sätt. Det räcker att hänvisa till arbetsmiljön för exempelvis barnmorskor för att vägra en ovaccinerad att föda på förlossningsavdelningen. Arbetsmiljöfrågor har en överordnad status i svensk kultur och övertrumfar alltid friheten. Tänk då på lärares arbetsmiljö? Tänk er arbetsgivarens och arbetskollegornas arbetsmiljö? 

Kombinationen av vaccin och vaccinpass med att du begränsas på internet från att ens kritisera och belysa problem med vaccinpassen är inte långt borta. Det var helt otänkbart för två år sedan, men inte idag. Det är inte bara det att du får en foliehatt i vissa sammanhang, vilket man får räkna med, utan att du aktivt censureras och raderas från sociala medier. Du kanske till och med bli lagförd för spridning av ”falsk information”. För i förlängningen handlar ju ”hat och hot” också om vad någon ideolog tycker är gott och rätt. Så urholkas friheten steg för steg i namnet av den ”goda viljan” och den ”den goda arbetsmiljön”. 

Problemet är att dagens politiker i gemen saknar ett metaperspektiv om frihetens förutsättningar och värde. Självklart är sanning och rätt något i sig eftersträvansvärt, men för att kunna leva i ett öppet samhälle måste man tolerera det man ogillar och avskyr. Insikten är nämligen att staten inte är rätt instans att avgöra vare sig vetenskaplig sanning eller vad som är bäst för den enskilde individen och dennes leverne eftersom staten förenar vetenskap liksom ideologi med sitt tvångsmonopol. Vetenskap, liksom exempelvis normkritisk ideologi och identitetspolitik, blir tvingande vilket hindrar vetenskaplig utveckling liksom nya normer att växa fram. Individer måste nämligen tolereras att tänka och handla fel i andras ögon. Det är inte bara viktigt för deras psykologiska utveckling utan är också den grund på vilken samhället som helhet utvecklas.

Kategorier
Artiklar

Ville Hitler ha krig?

Av Patrick J. Buchanan, 1 september 2009

Den 1 september 1939, för 70 år sedan, korsade den tyska armén den polska gränsen. Den 3 september förklarade Storbritannien krig.

Sex år senare hade 50 miljoner kristna och judar förgåtts. Storbritannien var knäckt och bankrutt, Tyskland en rykande ruin. Europa hade utgjort skådeplats för de mest mordiska strider som mänskligheten känner till och civilbefolkningen hade utstått värre fasor än soldaterna.

I maj 1945 ockuperade horder ur den Röda armén alla Centraleuropas stora huvudstäder: Wien, Prag, Budapest, Berlin. Hundra miljoner kristna fann sig under klacken av det mest barbariska tyranniet i historien: den sovjetiska bolsjevikregeringen under den värste terroristen av dem alla, Josef Stalin.

Vilken sak kunde rättfärdiga sådana offer?

Det tysk-polska kriget härrörde från ett gräl om en stad lika stor som Ocean City i Maryland under sommartid. Staden Danzig (Gdansk), till 95 procent tysk, hade kapats från Tyskland i Versailles, i strid med Woodrow Wilsons princip om självbestämmande. Till och med de brittiska ledarna ansåg att Danzig borde återlämnas.

Varför förhandlade Warszawa inte med Berlin, som antydde villighet att kompensera med territorium i Slovakien? Därför att polackerna hade en krigsgaranti från Storbritannien som innebar att om Tyskland anföll, skulle det brittiska imperiet komma till Polens undsättning.

Men varför skulle Storbritannien ge en krigsgaranti, som inte ens efterfrågats, till en junta av polska överstar och på så vis ge dem makten att dra in Storbritannien i ett andra krig med den mäktigaste nationen i Europa?

Var Danzig värt ett krig? De sju miljoner Hong Kong-bor som britterna övergav till Peking ville inte bli överlämnade. På samma sätt ropade Danzigborna högljutt efter ett återvändande till Tyskland.

Svar: Krigsgarantin handlade inte om Danzig, eller ens om Polen. Den handlade om den absoluta moraliska och strategiska nödvändigheten ”att stoppa Hitler” efter att han visat, genom att riva upp Münchenavtalet och Tjeckoslovakien med det, att han var ute efter att erövra världen. Och denne bestialiske nazist kunde inte tillåtas att göra det.

Det vore ett rimligt argument, om det verkligen var sant. Amerikanerna var trots allt beredda att använda atombomber för att hålla Röda armén från kanalen. Men var finns beviset på att Adolf Hitler, vars offer fram till mars 1939 var en bråkdel av general Pinochets eller Fidel Castros, verkligen var ute efter att erövra världen?

Visst var det så att Tjeckoslovakien, efter München 1938, föll samman och splittrades. Men betänk vad det blev av dess delar.

Sudettyskarna återlämnades till tyskt styre, som de önskade. Polen annekterade den pyttelilla omtvistade regionen Teschen, där tusentals polacker bodde. Ungerns forna områden i södra Slovakien hade återlämnats till henne. Slovakerna hade sin fulla självständighet garanterad av Tyskland. När det gäller tjeckerna kom de till Berlin för att få samma överenskommelse som slovakerna, men Hitler insisterade på att de skulle acceptera ett protektorat.

Man kan tycka illa om det som gjordes, men på vilket sätt visade denna delning av Tjeckoslovakien att Hitler strävade efter världsherravälde?

Svar: Om Storbritannien inte hade gett krigsgarantin och gått i krig, så hade det efter Tjeckoslovakien varit Polens tur, sedan Rysslands, sedan Frankrikes, sedan Storbritanniens, sedan USA:s.

Vi hade alla talat tyska nu.

Men om Hitler var ute efter att erövra världen – Storbritannien, Afrika, Mellanöstern, USA, Kanada, Sydamerika, Indien, Asien, Australien – varför tillbringade han tre år med att bygga den enormt dyra Siegfriedlinjen för att skydda Tyskland från Frankrike? Varför startade han kriget utan ytflotta, utan trupptransportfartyg och med endast 29 oceangående ubåtar? Hur erövrar man världen med en flotta som inte kan ta sig ut ur Östersjön?

Om Hitler ville ha världen, varför byggde han inte strategiska bombplan, i stället för tvåmotoriga Dornier- och Heinkel-plan som inte ens kunde nå Storbritannien från Tyskland? 

Varför släppte han den brittiska armén fri vid Dunkirk?

Varför erbjöd han britterna fred, två gånger, efter att Polen föll, och återigen efter att Frankrike föll?

Varför, när Paris föll, krävde inte Hitler att få den franska flottan, såsom de allierade begärde och fick kaiserns flotta? Varför krävde han inte baser i fransk-kontrollerade Syrien för att anfalla Suez? Varför bad han Benito Mussolini att inte anfalla Grekland?

Därför att Hitler vill stoppa kriget 1940, nästan två år innan tågen började rulla till lägren.

Hitler ville aldrig ha krig med Polen, utan en allians med Polen såsom den han hade med Francisco Francos Spanien, Mussolinis Italien, Miklós Horthys Ungern och fader Jozef Tisos Slovakien.

Ja, varför skulle han vilja ha krig när han år 1939 var omringad av allierade, vänligt sinnade och neutrala grannar, förutom Frankrike. Och han hade avskrivit Alsace, eftersom att återerövra Alsace innebar krig med Frankrike, och det innebar krig med Storbritannien – vars imperium han beundrade – som han alltid hade sökt få som allierad.

Vid mars 1939 hade Hitler inte ens en gräns mot Ryssland. Hur kunde han då invadera Ryssland?

Winston Churchill hade rätt när han kallade det för Det onödiga kriget – kriget som ännu kan visa sig ha utgjort det dödliga slaget mot vår civilisation.

______________________________________________________

Översatt från engelska av Skåneländaren.
Originaltexten skrevs av Patrick J. Buchanan, den återfinns här:
http://www.takimag.com/blogs/article/did_hitler_want_war/

Kategorier
Artiklar

Hur vänstern vann det kalla kriget


Följande anförande hölls vid det årliga mötet hos HL Mencken Club i Baltimore, den 22 oktober 2010.

Jag blir ofta tillfrågad om varför det finns ett behov av en oberoende eller icke-korrigerad höger. Täcker inte Sean Hannity, Sarah Palin och Rich Lowry alla våra behov? Varför skulle vi skapa en högerrörelse när Fox och de där medelålders människorna som marscherar runt vid Tea Parties med maskeradbutiksperuker gör vårt jobb? Varför ge ammunition till demokraterna genom att visa att vår sida är splittrad? Vi borde samarbeta så att vi kan mörbulta Nancy Pelosi och Harry Reid i nästa månads omröstning om Obamacare.

Att till fullo ge sig i kast med denna fråga skulle kräva mer än en tiosidig redogörelse. Det finns faktiskt inget sätt att ta sig an den utan att i det här fallet vara en hegelian. Det var den store tyske filosofen Hegel som hävdade att de sanna definitionerna av koncept och rörelser ovillkorligen är genetiska. Sådana definitioner kan inte hanteras ordentligt om vi inte går tillbaka till ursprunget av det som definieras. Ett träd är inte det som det först tycks vara, utan det objektets historia, från tiden då det var en fröplanta. På samma vis går det inte att förstå var vi befinner oss vid den nuvarande tidpunkten utan att lägga märke till var vi befann oss tidigare. Det nuvarande tillståndet hos varje institution och rörelse återspeglar en dialektisk process fylld med stridigheter. Det är endast när, enligt Hegel, stridande krafter kan föras samman i en permanent syntes som de inneboende motsägelserna blir lösta. Innan den punkten blir nådd, måste dialektiken fortsätta, som en nödvändig del av det som håller på att formas.

Det är inte min avsikt att prygla er med hegelianska koncept. Utan snarare att föra fram högerns oavslutade dialektik, för en förståelse av varför vi inte tillhör den auktoriserade ”konservativa rörelsen” och varför den rörelsen har blivit ett eko av vänstern. Tillåt mig då att börja med denna generalisering: Under den andra halvan av 1900-talet vann den andra sidan, sett från vårt perspektiv, nästan överallt i västvärlden. Men den vänster som segrade var inte den gerontokrati och garnisonssocialism som associeras med Sovjet-styre. Denna vänster hade inte mycket gemensamt med ockupationsarméer i pösiga byxor, med ineffektivt distribuerade varor och tjänster, och med en arsenal av kärnvapenmissiler. Vänstern som triumferade var en sant radikal sådan, och den firade sina segrar i västländer som ansträngde sig för att praktisera mer egalitära former av demokrati.

Oavsett om det rör sig om den amerikanska medborgarrättsrörelsen och de konsekvenser den kom att få för feminister, homosexuella, transvestiter, och de illegala, framväxten av antifascism och tiers-mondialisme i Frankrike, Italien, Spanien och Nederländerna, eller tyskars morbida upptagenhet av sitt odemokratiska förflutna och oroande sonderweg, så har den postkommunistiska vänstern haft en konstant uppgift. Den försöker att rätta till det förgångnas orätter, och i synnerhet de orätter som skylls på den vita kristna, indoeuropeiska civilisationen.

Det kan vara överflödigt att här gå igenom kännetecknen hos denna vänster, eftersom de flesta av er är medvetna om vad det är som beskrivs. Jag kan också rekommendera min bok The Strange Death of Marxism,[1] som visar hur den nuvarande vänstern skiljer sig från både marxism i teorin och kommunism i praktiken. Denna rörelse är vanligtvis refererad till som kulturell marxism, och den befinner sig nu i krig med allt som inte är tillräckligt radikalt i den sociala sfären. Dess anhängare klandrar det borgerliga samhället för sådana fördärvligheter som ”rasism””sexism””homofobi”, och fasorna hos Hitlers tredje rike. Denna postmarxistiska vänster vädjar till västvärldens dåliga samvete för att ha hållit alla andra nere och för att inte ha stridit med tillräcklig hängivenhet mot ”fascism”.

Även om denna vänster i Europa försvarar kommunistregimer och typiskt tonar ner brotten som begicks av Stalins Ryssland, så är den inte främst intresserad av socialism. Den är framför allt intresserad av att rekonstruera samhället, att integrera västerländska nationalstater i globala organisationer och att öppna västerländska länder för tredje världen-invandring och att popularisera icke-kristna eller icke-judisk-kristna religioner. För de som kan ha lagt märke till det, så har EU blivit ett betydelsefullt instrument för detta önskade sociala experiment i Europa.

Där denna vänster överlappar kristen teologi, är i dess betoning av skuld och behovet av botgöring. Men de kristna attityderna har återanvänts till en ersättningsteologi, en som utvecklar en kult av revolutionära helgon och offer, och en som producerar en liturgisk kalender centrerad kring politiskt korrekt åminnelse. I denna ersättningsteologi förväntas förövargrupper uppvisa en ovillkorlig botgöring gentemot de som anses vara historiska offer.

Denna postmarxistiska vänster började ersätta kommunismen som den huvudsakliga vänsterideologin i västvärlden innan sovjetimperiet föll. Redan på 1960-talet hade en ungdomskultur som förkastade borgerliga uppförandestandarder och som befann sig i nära allians med antikoloniala tredje världen-revolutionärer slagit rot i Europa. Energi började flöda, i de stora kommunistpartierna i Frankrike och Italien, bort från traditionella partikadrer mot unga radikaler. Den framväxande eliten var hängiven bekämpandet av diskriminering av kvinnor och invandrare och marginaliseringen av homosexuella mer än den var hängiven nationaliseringen av produktionskrafter. Även om den gryende ordningen blev tydligare efter de våldsamma demonstrationerna av soixante-huitards i Paris i maj 1968 och organiseringen av röda brigader i Tyskland och Italien, så fanns det tecken på ett vaktombyte innan dess.

I ett insiktsfullt verk, Sognando la rivoluzione: La sinstra italiana e le origini dei sessantottanti, visar den milanesiske politiske historikern Danilo Breschi hur kommunistiska ungdomsorganisationer och arbetarstrejker föll i händerna på det som det gamla gardet kallade för ”dekadenta borgerliga ungdomar”. Medan de som dök upp för strejker på 1960-talet i Turin, Genua, Milano, Bologna och andra städer i det nordliga industribältet var självutnämnda antikapitalist-radikaler, rekryterade från Katolsk aktion, trotskistiska fraktioner, och etniska minoriteter, så var den verkliga agendan för under-30-demonstranterna mer ambitiös – men även mer genomförbar. Det var en social-kulturell förvandling som skulle styras ovanifrån. Långtida förespråkare för marxism, som filmmakaren P. P. Pasolini och Marx-forskaren Lucio Colletti, rasade mot dessa usurpatorer, och de krävde utkastandet av dem från respektabla vänstersammankomster. Colletti gick så långt som att ringa polisen för att slänga ut dessa ”dekadenter” från sitt kontor; och Pasolini såg deras agitation hos den italienska vänstern med växande farhågor och refererade till deras yttranden som en ”verbal sjukdom”.

Denna postmarxistiska, antiborgerliga vänster hade mindre sympati för kommunistpartier än den har för andra socialistgrupper, och den har kommit speciellt bra överens med de gröna. Då de gröna ändrade sitt fokus från miljövård till att fylla västerländska länder med tredje världens fattiga och att främja alternativa livsstilar, så blev de omöjliga att särskilja från den postmarxistiska vänstern. Vid slutet på det kalla kriget så hade kommunismen, i västvärlden, blivit obsolet eftersom den kulturmarxistiska vänstern hade tagit dess plats och eftersom denna ersättningsvänster formade den vänstra sidan av det politiska spektrumet i Västeuropa.

Kommunistpartierna i Frankrike, Italien och Tyskland fortsatte att fungera som en av flera bastioner för kulturmarxism men vanligtvis inte som dess vitala centrum. En liknande process utspelade sig, långsammare, i sovjetimperiet. Under näsorna på kommunistämbetsmän i Östtyskland, kom kulturradikaler – och, mest framträdande, Stasi-informatören och den nuvarande ledaren för det tyska partiet för den demokratiska vänstern, Gregor Gysi[2] – i smöret. DDR:s kollaps tillät dessa radikaler att sluta sig samman med dem i väst som verkade för samma antiborgerliga projekt, nämligen: homosexuella och feministiska rättigheter, att tjata om fascistiska faror, och att förvandla nationalstater till filialer av en global managerial regime.

Man skulle kunna försöka utmana slutriktningen på mitt argument genom att insistera på att detta inte har någonting att göra med Fox eller Glenn Beck. Den konservativa rörelsen utger sig för att vara antivänsteristisk. Den hånar glorifieringen av islam och värnar västerländska demokratiska och feministiska idéer; och den försvarar suveräniteten hos den amerikanska staten mot internationella organisationer. En välbetald GOP-satiriker, Mark Steyn, klandrar faktiskt européer och kanadensare nonstop för att de tillgodoser antivästerländska fanatiker. Jag skulle därför inte kunna påstå att våra officiella konservativa representerar kulturmarxistiska eller liberala kristna besynnerligheter.

Faktum är att jag påstår just det.

Och jag skulle vilja understryka den ytterligare poängen att det som skiljer vår auktoriserade höger-center från den postmarxistiska vänstern, i Europa och inom den amerikanska och kanadensiska vänstern, mestadels är kvantitativt. Medan vänstern verkar för politisk korrekthet utan om och men, uttrycker den konservativa rörelsen detsamma i en mindre extrem skepnad. Men båda grupperna återspeglar i varierande grad samma allmänna kulturella rörelse. I likhet med vår vänster och i likhet med den dominanta ideologin i Västeuropa, är våra konservativa publicister i åldern mellan 30 och 50 år marinerade i en vänsterkultur. Och resultatet är att alla av dem tror saker som vuxna på 1950-talet, inklusive kommunistsympatisörer, knappt skulle ha begripit.[3]

Det skulle inte vara någon överdrift att säga att Sarah Palin, som är en frispråkig förkämpe för antidiskrimineringslagar för kvinnor, är mer socialt radikal än vad franska och italienska kommunistledare var för sextio år sedan. Medan gammeldags KP-medlemmar ville ha en centralstyrd ekonomi och höll på Sovjet-sidan i det kalla kriget, till skillnad från Sarah, så var de inte ivriga att bestraffa sexister. Och de brydde sig inte ett dugg om homosexuella, förrän den tidpunkten då kommunistpartier befann sig under belägring av den postmarxistiska vänstern. Det är otänkbart att kommunister från den eran skulle ha följt Jonah Goldberg, Charles Krauthammer, John Podhoretz, den neokonservativa New York Post och WSJ i att bejaka statsgenomdrivna ”homosexuellas rättigheter”. Två historiker som har intresserat sig för kommuniströrelserna i Frankrike och Italien efter andra världskriget, Annie Kriegel och Andrea Ragusa, skildrar en partiledning som, till och med i strid med sig självt, hörde till en borgerlig tidsålder. De understryker graden till vilken kommunistpartier förkroppsligade de sociala attityderna hos kyrkan som den såg ut innan Andra Vatikankonciliet.

Acceptabla kritiker av den muslimska invasionen av Europa som Steyn och Christopher Caldwell riktar in sig mot (och detta måste noteras) ett specifikt europeiskt experiment i mångkulturalism. Amerikas villighet att ta in och naturalisera praktiskt taget vem som helst stör inte dessa kritiker; vårt stora tält kan, får man anta, härbärgera långt fler än de vi redan har. Genom att förklara oss vara en propositional nation som hålls samman av mänskliga rättigheter och tron på universell demokratisk jämlikhet, så öppnar vi våra dörrar för världen, eller åtminstone för dem i världen som bejakar vår universalistiska troslära.

Jag har också under de två senaste årtiondena lärt mig, tack vare rörelsekonservativa celebriteter: att Martin Luther King uttryckligen agerade som en konservativ kristen teolog när han gick i spetsen för medborgarrättsrevolutionen; att homosexuellt äktenskap, när det förstås korrekt, kan utgöra ett konservativt ”familjevärde”; och att vi är förpliktade att konvertera muslimerna till vår nuvarande uppfattning om kvinnors rättigheter och homosexuellas rättigheter. Det är precis de idéerna som gör oss ”västerländska”; och om vi verkligen värdesätter glanspunkterna hos vår civilisation, som började existera under någon nylig fas av senmoderniteten, så borde vi jobba för att överallt sprida våra höga ideal. Lika relevant är att de som har utmanat våra läror om mänskliga rättigheter – och högst upprörande, 1800-talets kontrarevolutionärer – egentligen var liberaler. Annars hade dessa feletiketterade konservativa omfamnat den amerikanska trosläran om demokratisk jämlikhet!

Ett slående exempel på hur djupt vänsteristiska tankemönster har påverkat högern kan skönjas i William F. Buckleys svar på attackerna i den liberala/neokonservativa pressen mot ”antisemiterna” Joe Sobran och Pat Buchanan. I National Review i december 1991 och mars 1992 och i hans efterföljande In Search of Anti-Semitism, skiljer Buckley mellan de som är antisemiter av övertygelse och de som är ”kontextuellt”antijudiska. Hans nyckeldistinktion går tillbaka till den marxistiska föreställningen om att vara en ”objektiv reaktionär”, vilket innebär någon som utmanar kommunistpartiets preferenser. Buckleys argument-från-kontext påminner likaledes om anklagelsen i Europa mot de som utmanar mångkulturalismen, om att de banar väg för nynazister.

Från denna ståndpunkt, så spelar det ingen roll huruvida man säger någonting som är objektivt korrekt. Vad som räknas är att inte uppröra vissa VIP-personer. I Buckleys resumé så har varken missdådarna eller offren någonting att göra med den europeiska Förintelsen. Katastrofen placeras framför dörren till vem som helst som låter sig skrämmas till att ta emot den. Dessutom så påverkar skulden i det här fallet amerikanska kristna, som krävs visa föreskriven finkänslighet gentemot vissa speciella amerikanska judar. Det finns surrogatoffer och surrogatförövare, de förstnämnda varande Buckleys middagspartners och de journalister som kände sig upprörda, och de sistnämnda varande de som fällde anstötliga yttranden men som inte hade någonting att göra med nazistförbrytelser. Förövare måste drivas bort från sidorna på National Review och ut ur det belevade samhället. De är eller var ekvivalenterna till vad kommunisterna brukade kalla ”sociala fascister”och det som de europeiska väktarna av PK betraktar som ”fascistoidiskt”. Sådana antisociala figurer är kontextuellt farliga och måste därför ostraciseras så att de inte gör skada.

Observera att våra båda kontextuella antisemiter inte medverkade till våld mot judar, mer än europeiska kritiker av muslimsk invandring eller tyska akademiker som ifrågasätter sitt lands exklusiva skuld för varje större krig försöker starta pogromer. De har helt enkelt kommit på kant med vissa elitgrupper, genom att återöppna en obekväm debatt. Den konservativa rörelsen spelar detta spel genom att förklara varje fråga som den inte vill ses tas upp som varande stängd för alltid. Sådana frågor inkluderar nu, bland en myriad av andra saker, att på något vis opponera sig mot större delen av lagstiftningen som kongressen drev igenom på 1960-talet.

Det som återstod i den konservativa rörelsen från 1950-talet genom 1980-talet var antikommunism. Amerikanska konservativa förespråkade under hela denna period motstånd mot kommunistisk expansion och betraktade i allmänhet sovjeterna som utgörande ett ont imperium. Men rörelsens argument mot det onda imperiet förvandlades genom årtiondena, från att försvara västerländsk civilisation mot en gudlös fiende till att stå upp för globala demokratiska värden mot en reaktionär homofobisk rysk fiende.

Och dessa växlande anledningar till ett antisovjetiskt ställningstagande berättar en hel del om rörelsens drift åt vänster. Denna drift blev en påtvingad marsch efter det att de neokonservativa steg till makten, och dess konsekvenser hjälper till att förklara varför det finns en oberoende höger. Vi, mer än andra, har gjort motstånd mot den postmarxistiska vänstern. Vi befinner oss fortfarande i krig med de kulturella och politiska krafter som omformade vänstern på 1960-talet; i kontrast till oss har den konservativa rörelsen förlikats med dessa krafter – medan den med eftertryck förnekar det som har hänt.

Den auktoriserade konservativa rörelsen har arbetat för att fördunkla denna sanning. ”Västvärldens seger”i det kalla kriget placeras in i en påhittad serie av konservativa triumfer, som går från Reagans ”konservativa revolution” på 1980-talet genom Bush II:s presidentskap. I Heritage Foundations försköning hörde till och med Clinton-presidenturen till en ”fortgående konservativ revolution” som började med Reagan och kulminerade i Dubyas demokratiska korsfarande. Liksom Reagan och Bush I och II, ska Clinton visst ha praktiserat fiskal konservatism och främjat amerikanska koncept om mänskliga rättigheter, om än inte lika effektivt som sina republikanska rivaler. Det har även funnits ”goda” européer som befrämjade denna konservativa marsch, inklusive en i andra avseenden normal vänsterist gällande sociala frågor, Tony Blair, som slöt upp vid Bush-administrationens sida. Thatcher och Kohl var två andra vänner, som stödde oss under det kalla kriget. Den tyske kanslern Kohl var inställsam nog, det vill säga, ”konservativ” nog i den nuvarande besynnerliga bemärkelsen, att säkerställa att hans lands enande skulle utgöra ett övergående stadium i hans lands sammangående med en internationell entitet. ”Konservativ” utanför USA innebär att agera i linje med neokonservativa policys.

Rörelsekonservativa har även applicerat ”K”-etiketten på saker som inte har någonting att göra med någon genuin höger. Demokratisk jämlikhet och moderat feminism är två sådana favoritvärden som den konservativa rörelsen har gjort anspråk på. Konservativa tankesmedjor har även återuppfunnit självetiketterade vänsterister som män och kvinnor tillhörande högern. Återuppfinningarna av King, Joe Lieberman, och Pat Moynihan som ”konservativa” hjältar exemplifierar alla denna vana. Och sådana manipulationer har sin användning. Rörelsen kan hävda att den klarar sig bra, till och med när vänstern triumferar.

Konservativa publicister har även rekonstruerat 1960-talet, genom att skilja dess kulturradikalism från dess politik. Även om otäcka hippies, berättas det för oss, förorenade luften genom att inte borsta sina tänder och genom att röka gräs, producerade 1960-talet även lagreformer som hade behagat Edmund Burke. Det var 1964 års medborgarrättslagar som, enligt Jonah Goldberg, skänkte vårt land ekonomisk frihet – för första gången. Och 1965 års lag om röstningsrättigheter var ännu en ”konservativ” milstolpe, eftersom den federala regeringen därefter såg till så att alla medborgare skulle kunna rösta. Det som faktiskt skedde var att den höll vissa delar av landet under kontinuerlig federal övervakning, så att den svarta befolkningen inte föll under vissa förväntade röstningsnivåer. Att rösta på ett av, eller båda, våra institutionaliserade partier är trots allt en ”konservativ” åtgärd. Och, kan man anta, ju fler personer av annorlunda pigmentering som röstar, desto mer ”konservativa” blir vi. Och lika viktigt: 1965 års invandringsreform fyllde USA med en ”konservativ”katolsk väljarkår, och fördelarna (eller konservatismen) med den har ännu inte fastställts.

På 1950-talet och 1960-talet hyste de konservativa markant annorlunda åsikter. Medan de inte hade något till övers för de som ockuperade universitetsbyggnader eller tog droger, så var de minst lika missnöjda med den erans politiska reformer. Inte ens i sina vildaste drömmar skulle de flesta av dem ha kunnat föreställa sig att sådana långtgående försök att attitydmässigt och etniskt göra om vårt land en dag skulle förklaras vara konservativa. Och jag skulle vilja föra fram den uppenbara poängen att man inte behöver applådera Jim Crow-lagar (och för min del gör jag inte det) för att notera att åtgärder som vidtogs för att stoppa ”diskriminering” har skapat en permanent statlig tvångströja från vilken vi troligtvis inte kommer att frigöra oss. Det fanns inget ”konservativt” med de kongressbaserade och byråkratiska åtgärder genom vilka den tvångströjan konstruerades.

Men dagens konservativa rörelse handlar om att bevara 1960-talet. Den har gjort det årtiondets omvandlande lagstiftning till hörnstenen av ”konservativ” politik. Och sedan var det den där andra diskutabla triumfen för högern. Det var tydligen så att sovjetimperiets kollaps hörde till en serie konservativa segrar i västvärlden, associerade med Reagan, Thatcher, och deras efterträdare. Men Sovjet-hegemonins slut i Östeuropa framkallade inte det ideologiska skifte som ibland tillskrivs det. Sovjeterna lämnade den historiska scenen efter det att en radikalare vänster hade tagit över; och detta inträffade i allra högsta grad i västvärlden, som aldrig hade drabbats av ödet att befinna sig under en sovjetisk ockupation. Denna ersättningsvänster omformade kommunistorganisationer långt innan sovjetimperiets kollaps, och i dess mildare form så kom den att bestämma den allmänna politiska kulturen i de västerländska länderna – inklusive den hos en omvandlad amerikansk höger.

Man kan inte färdigställa berättelsen om varför det finns en oberoende höger utan att även se till den större bilden. Vi är en del av den bilden, lika mycket som de som nu står emot oss. Men till skillnad från de rörelsekonservativa som faktiskt känner till sanningen, så är vi inte benägna att manipulera fakta. I västvärlden fanns det inga konservativa segrare i det kalla kriget; sådana segrare, om de existerade, var Östeuropas återuppvaknade nationer. Och även dessa förtjänta segrare kan hotas av moraliskt nederlag, om vänstern som har triumferat i västvärlden – inklusive detta land – fortsätter att vinna mark.

_________________________________________

Översättarens anmärkningar:

[1] Det stod The Strange Death of European Marxism i originaltexten, men boken heter, mig veterligen, The Strange Death of Marxism.

[2] Vad jag vet leder Gregor Gysi dock inget parti för närvarande.

[3] I originaltexten stod det: And the result is something that all of them believe things that adults in the 1950s, including Communist sympathizers, would barely have understood. Jag gissar att something inte borde vara med här, men det kan också vara så att någon form av skiljetecken borde följa efter believe.

______________________________________________________

Översatt från engelska av Skåneländaren.
Originaltexten skrevs av Paul Gottfried, den återfinns här:
http://www.alternativeright.com/main/the-magazine/how-the-left-won-the-cold-war/

Kategorier
Artiklar

När en ekonomi kraschar

Vi som levt i Västeuropa efter kriget har aldrig upplevt ett ekonomiskt kaos av samma dignitet som pågår just nu. Än syns det inte i arbetslösheten, men ekonomins grundvalar är ruttna. Det är inget naturfenomen utan självförvållat. Det har noll och intet att göra med ”kapitalism” eller ”avregleringar” utan orsakas helt och hållet av staten, inklusive diverse överstater som EU och FN. Mer specifikt orsakas det huvudsakligen av följande:

  1. Centralbankers urholkning av valutan med sina efterblivna 2-procentiga inflationsmål.
  2. Statens omättliga skattehunger.
  3. Statens regleringsiver och kontrollbehov vilket orsakar ekonomisk åderförkalkning.
  4. Sabotaget av ekonomin med de meningslösa covidrestriktionerna, vilket är ett skott i knäna på vår högspecialiserade globala just-in-time-ekonomi.

De första tre är alltid närvarande i en stat, de utgör en form av långsam nationell självutplåning. Vi har avhandlat dem här många gånger. Fyran är något nytt, den är ekonomiskt självmord.

Priserna stiger kraftigt

Enligt SCBs oktobernotering av KPI är inflationen 2,8 procent. Det är bara aningen högre än det imbecilla inflationsmålet 2,0 procent. Riksbanken är med andra ord rätt nöjd med inflationen i nuläget. Det är uppenbart att folkets väl och Riksbankens intressen är väsensskilda.

Ignorera SCBs prisinflationsberäkningar. Det är index som konstruerats för att visa för lågt genom att utesluta varor där priserna stiger, för att kunna motivera fortsatt pungslagning av landets arbetare genom penningmängdsexpansion. Bättre är att se vad som händer med priserna i butikerna, drivmedelspriserna på macken, värdet på ditt hus, utvecklingen av börsindex och inte minst elpriset.

Överheten försöker tuta i oss att inflationen inte är så hög. Men om den ändå är för hög är det sannolikt ”övergående”. Eller så beror den på plötslig ökad efterfrågan efter att restriktionerna (tillfälligt) släpptes. Eller beror den på covid, särskilt för att de ovaccinerade envist fortsätter smitta de vaccinerade. SVT förklarade det höga elpriset med att ”vi har en fri marknad där alla köper och säljer hela tiden”. Budskapet är att inflationen är i vilket fall inte överhetens fel, utan undersåtarnas.

Priser påverkas av flera faktorer. En är Riksbankens lågräntepolitik som verkställs med sedelpressen och därmed orsakar en ständig prispress uppåt. En annan är ”utbud och efterfrågan”. Visst kan det ha blivit en viss ökad efterfrågan efter att undersåtarna släpptes ut, och därmed en prispress uppåt. Men framför har vi råkat ut för en utbudskollaps som inte skådats sedan andra världskriget eller åtminstone oljekrisen på 70-talet. Glöm ett nytt Playstation till jul. Var redo att avstå julskinkan; leta upp ett gammalt krigsrecept på hur man kokar grävling. Oförändrad efterfrågan och kollapsat utbud leder till stigande priser, på till exempel julskinka.

Högspecialiserad ekonomi är effektiv men bräcklig

Som Adam Smith förklarat leder specialisering till högre effektivitet i produktionen och därmed ekonomisk tillväxt. Det har bidragit till vårt stigande välstånd. Istället för att alla datorspelstillverkare tillverkar sina egna processorer köper de dem från samma högeffektiva fabrik i Kina. Billigt. För att slippa binda pengar i att hålla lager av processorer köper man dem dessutom ”just in time”, det vill säga de levereras och installeras i samma takt som datorspelen byggs.

Allt detta fungerar så länge det inte är några större störningar i systemet. Men den dag politikerna får för sig att jaga virus genom att kapa alla leveranskedjor smäller det. Då uppstår brister och priserna skjuter i höjden. Vi ser det på priset på oljea, blodet i den globala ekonomins transportsystem. Vi ser det på trä, metaller och alla råvaror.

Om det dessutom sammanfaller med kallt väder efter att överheten fått för sig att jaga koldioxid med väderkvarnar ja då har vi något som liknar en perfekt storm i antågande.

Ekonomin byggs från botten, kollapsar från toppen

En gång i tiden bestod ekonomin mest av det livsnödvändiga. Mat, kläder och tak över huvudet. Vartefter jordbruket mekaniserades frigjordes arbetskraft till industrialiseringen för att börja tillverka ”onödiga” produkter och lyxvaror som bilar, cyklar och grävmaskiner. I takt med att produktionen effektiviserades även här frigjordes arbetskraft till att tillverka telefoner, mobiltelefoner och datorer. När det även frigjordes arbetskraft i den produktionen fick vi råd med influencers, framtidsministrar, klimatkorrespondenter och genusambassadörer.

Man kan se ekonomin som en ”maslovsk” produktionspyramid, med mat, kläder och tak över huvudet i botten, och allt ”onödigare” saker högre upp mot toppen. Vartefter ekonomin utvecklas genom specialisering och investeringar blir pyramiden allt högre.

När så härskarna slår undan fötterna på samhället rasar pyramiden från toppen. Mat behöver man alltid. Däremot upptäcker företagen fort att de kan avskeda hela HR/marknads/woke-avdelningen utan märkbart vinstbortfall.

Förbered dig

Fundera över var i pyramiden du står. Bönderna överlever alltid, det är dit man flyr när det blir kris. Det är tyvärr också de som får sin egendom konfiskerad och tvingas sälja till underpris när det blir kris. Men på det stora hela klarar landsbygden sig väl genom kris. Förutom att de producerar mat som alltid behövs tenderar de att ha värdefulla praktiska kunskaper och därmed goda möjligheter att klara sig i svåra tider.

Med genusvetaren och influencern är det värre ställt. Förutom att de ryker först tenderar de att ha väldigt… specialiserade… ”kunskaper” som inte är till stor nytta i en krissituation. Historiskt sett har kvinnor utan särskilda färdigheter eller kontakter i kris tvingats sälja det enda de har kvar, sin kropp.

Är du väldigt specialiserad så skaffa dig praktiska färdigheter som kan vara till nytta i verkligheten. Högspecialiserade teoretiska examina båtar föga på botten av pyramiden. Se också till att skaffa dig vänner med färdigheter och resurser. Börja redan nu köpa mat direkt från bönder. Se till att ha ett alternativt boende på landet med möjlighet att odla. Och lär dig hur man gör innan det behövs. Men tro inte att du kommer kunna försörja dig själv på markens grödor; du kommer behöva kontakter.

Hunger leder till revolution

Det ligger ett stort mått av övermod bakom överherrarnas manipulationer. Den som läst sin historia vet att hungriga människor är farliga. När man befinner sig högt upp i pyramiden har man hög fallhöjd och mycket att riskera på att ta till handgripligheter mot regimen. Men ju längre man faller, desto mindre har man att förlora. När många människor fallit från sina tidiga bekväma vardagsliv och blir rädda för sin överlevnad uppstår en kritisk massa av farliga människor som är kapabla till revolution.

Huruvida vi ska frukta eller se fram emot den dagen lämnas som övning åt läsaren.

Kategorier
Artiklar

Secession och behovet att konkurrensutsätta statsmakten

The great non sequitur committed by defenders of the State…is to leap from the necessity of society to the necessity of the State.

  • Murray Rothbard

När vänsterpartiet fick bestämma vem som blev statsminister och sverigedemokraterna fick bestämma statsbudgeten och statsministern själv sedan bara var statsminister i sju timmar, kan man ställa frågan om detta verkligen är dåligt för landet? Det kanske är dåligt för staten, men av detta följer inte att det är dåligt för samhället.  

Behöver vi en regering? Mår landets ekonomi sämre av att vi saknar statsminister? Fungerar inte allt från tåg och infrastruktur till företagande och arbetsliv som innan? 

Frågan som borde ställas är: Vad gör staten bättre än civilsamhället och vad har staten övertagit från civilsamhället och hade gjorts bättre av privata aktörer? Sverige har världens dyraste sjukvård om man ser till befolkningsstorleken, men långt ifrån världens bästa sjukvård. Våra skolor följer samma centraliserade planer, men vi når inte upp till de högre kunskapsnivåerna i jämförelse med andra länder. Vi har ett mycket kostsamt offentligt rättsväsende, men vi har samtligt mycket låg andel uppklarade brott. Vi har haft relativt stor migration till den svenska välfärden, men har samtidigt högre arbetslöshet bland grupper som bott flera år i Sverige i jämförelse med våra grannländer. Och så vidare. 

Gör verkligen pengarna som går in till det offentliga som skatteintäkter större nytta än om individer själva valt att köpa och investera i dessa tjänster på en marknad? 

Frågan kan ställas annorlunda:

Tänk dig att allt du får av staten idag är ett paketerbjudande på en marknad av paketerbjudanden. Det paket du i så fall köper av staten och där dagens skola, sjukvård, rättsväsende och myndigheter med mera ingår kostar dels arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt, bensinskatt, tobaksskatt, alkoholskatt och andra skatter som du i så fall är villig att ge för att behålla denna paketlösning. Tänk dig nu att detta paket nu konkurrensutsätts av privata lösningar, försäkringar och alternativa paketerbjudanden. Skillnaden är att det är det civila samhällets företag som nu erbjuder skola, sjukvård, polisiärt beskydd, pensionsförsäkringar, brandförsäkringar och försäkringar vid arbetslöshet. Det du betalar in är de också skyldiga att betala tillbaka. Du kan även bestämma att en viss procent även omfattar individer som inte betalat någon försäkring överhuvudtaget. Du kan själv välja att vara generös med dina privata medel utan att en politiker går in som konsult och mellanhand.  

Intuitivt kommer kostnaderna att minska och tjänsterna att effektiviseras då företag börjar att konkurrera om dem. De kan också skräddarsys till vad du faktiskt efterfrågar. Du kanske inte väljer en paketlösning där du blir bestraffad bara för att du bor i glesbygden och måste köra bil eller traktor varje vardag. Du kanske inte har någon plan att läsa på högskolor och universitet och behöver då inte heller betala för andras utbildning. Du vill förmodligen ha en bra sjukvård och är villig att välja ett försäkringserbjudande som även inkluderar dem som inte har råd. Civila lösningar skulle förmodligen med tiden visa sig mer effektiva på alla dessa områden. 

Vidare skulle du kunna få välja vissa paket som avreglerade bostadsmarknaden och tillät nyproduktion. Det skulle stå varje markägare fritt fram att bygga bostäder även för uthyrning. Bostads- och hemlöshetsproblematiken skulle i hög utsträckning försvinna då det skulle löna sig att bygga mindre bostadsmoduler för hyresgäster som efterfrågade lägre hyror.

Den stora skillnaden mot idag är att du i utbyte mot denna frihet inte skulle kunna välja politiker som avskaffade friheten för andra. Du skulle vara tvungen att stå ut med att vissa individer också fick det bättre än du själv. 

Ett tankefel många gör som tror att staten skall lösa problem för de sämst ställda är att de tror att politiken och statens tvångsmonopol är den bästa lösningen för social rättvisa. I en demokrati betyder detta att vissa partier som står för den sociala rättvisan får mer röster än andra partier. Den självklara frågan är då varför inte samma altruism mot de sämst ställda skulle kunna utövas i civilsamhället direkt? Varför måste altruismen utövas genom det statliga tvånget? Behöver du som individ ett extra samvete hos en politiker för att kunna handla moraliskt? 

Varför tillåts dessutom inte hemskolning och olika utbildningsalternativ som bättre motsvarar behov och efterfrågan? Bara civilsamhället kan vara tillräckligt flexibelt för att anpassa olika utbildningsverksamheter till vad föräldrar, elever och lärare faktiskt efterfrågar. 

Detta alternativ kan kallas ”administrativ secession”. Det är en secession där man tolererar att individer fortfarande väljer att betala och köpa tjänster av nuvarande politiska system, men där systemet blir konkurrensutsatt och man som individ och medborgare kan välja att istället köpa samma tjänster av privata företag i utbyte mot lägre skatter. De som vill ha kvar det gamla systemet har således ingen rätt att tvinga någon att vara kvar i deras lösningar. 

Istället för ett monopol på alla de tjänster som idag tvångsfinansieras via staten, får du alltså marknadslösningar. Och om du är osäker på vad du själv skall välja kan du alltså utse dina egna privata politiker och ledare för dig själv som i utbyte mot konsultlön (politikerlön) väljer tjänster åt dig och till och med håller olika brandtal på beställning. En del konsulter kanske blir så tacksamma att de håller riktade politiska tal på din femtioårsfest. 

Låter detta radikalt? Det är det inte. När man väl förstår att politiken egentligen består av individer som anser sig veta bättre än medborgarna hur en stor del av medborgarnas och företagens pengar skall spenderas, så inser man att man har att göra med en slags konsulter med tvingande anspråk. De tar också mycket i arvode för sina åsikter och konsulttjänster. De menar ju att de representerar dig som medborgare. Det är därför det kallas ”representativ demokrati”. Problemet är bara att alla medborgare idag inte känner att de representeras politiskt och att det paket som konsulterna erbjuder blivit så pass kostsamt och ineffektivt att de behöver konkurrensutsättas.

Ett alternativ till ”administrativ secession” är att man helt enkelt avvecklar nuvarande system helt och hållet och decentraliserar den politiska och ekonomiska makten från EU och stat till individerna och företagen. De som tidigare röstat på exempelvis Centerpartiet kan då bygga sin politiska vision lokalt och ta betalt för detta. De har å andra sidan ingen rätt att tvinga utomstående från att bosätta sig i deras samhälle och att fira Pride. 

Egentligen är denna form av secession den mest trovärdiga på lång sikt. I Storbritanniens fall började det med Brexit.

Kategorier
Artiklar

EN skola för alla eller en skola för ALLA?

Den svenska skolan präglas av en jämlikhetssträvan med tydliga mål om vad alla elever ska kunna, tycka och tänka – det kallas för Läroplan, Lgr11 heter senaste upplagan som har reviderats 2015, 2016, 2017, 2018 och 2019. Av förklarliga skäl reviderades den inte 2020.

Det står bland annat att man ska fostra demokratiska medborgare, att skolan ska lära ut tolerans, att alla ska har rätt till en bra och jämlik utbildning, de ska lära sig inse värden med en kulturell mångfald, värna miljön och andra värden och värderingar som egentligen borde ta form i hemmet innan barnen påbörjar en utbildning – och som dessutom inte är helt värdeneutrala.

Skolan ska sedan 1962 inhysa alla svenska medborgare från förskoleklass till årskurs 9. Ledordet har sedan dess varit jämställdhet och likvärdighet – något som den svenska skolan fortfarande brottas med – där man skjutit över ansvaret på kommunerna, 1991, och sedan decentraliserade ytterligare 1992 genom friskolereformen där föräldrar fick välja vilken skola som barnet skulle gå på, man frångick helt enkelt närhetsprincipen.


Det som sedan har hänt är att kommunernas ekonomier stadigt har försämrats och skolornas ekonomiska betingelser följer i dess spår. De flesta verksamheter är beroende av kapital och på en kvasimarknad – som svensk skola har blivit sedan friskolereformen – tar man bort den riktiga mekanismen i en marknadsekonomi, nämligen den fria prissättningen.

Ett skolsystem för svenska medborgare har lett till en skola, ett system som är centralstyrt genom sin läroplan. Det finns en särskola för barn med intellektuell funktionsnedsättning – ett IQ under 70 – och det finns i somliga kommunala skolor för ”barn med särskilda behov”, det vill säga barn med grov ADHD och autism. Problemet är att de här barnen ökar i antal och procent medan skolan som institution står fast vid EN skola, ETT skolsystem där läraren ska ”anpassa undervisningen efter elevernas behov”, en ekvation som är praktiskt omöjlig att genomföra givet de mål och kunskapskrav som finns i Läroplanen, Lgr11. Det här leder till att allt fler elever med vilt skilda behov, förmågor, intressen, begåvning och disciplin ska samsas i samma klassrum, göra samma saker samtidigt, ofta utan någon som helst övrig stöttning utöver det faktum att läraren ska ”anpassa sin undervisning”. Det är just anpassningarna av undervisningen ska råda bot på att somliga elever har drygt 70 i IQ, lider av svår ADHD eller autism, är helt ointresserade av skolarbete och ställer till det för sina kamrater i klassrummet mer eller mindre regelbundet. Debatten om friskolorna rör ofta just de här eleverna eftersom medvetna föräldrar väljer bort skolor med alldeles för många bråkstakar (fullt rimligt eftersom man göra likadant privat på sin fritid, både i vuxen ålder och som barn).  

Föreställ er en klass på 25 stycken 7-åringar varav fem av dem har ADHD (ett i somliga klasser alldeles för lågt antal). Dessa elever har ett koncentrationsspann på upp mot någon minut, ibland inte ens det. Och många gånger när de här barnen tappar fokus och börjar de göra andra saker eller stökar till det i klassrummet genom att låta, springa runt eller vara allmänt stökiga. Här ska då läraren ”anpassa sin undervisning” utifrån deras behov samtidigt som det finns 20 andra elever i klassrummet som också har rätt till sin undervisning – vilket också står uttryckligen i den nya Läroplanen, Lgr11. Den ekvationen går inte ihop och det slutar ofta med att eleverna med olika bokstavskombinationer får skäll, blir utskickade från klassrummet, det skrivs åtgärdsprogram (som inte leder någonstans) och det blir ofta tråkiga samtal hem till föräldrarna. Lärarna ”anpassar sin undervisning” och ger olika – ofta enklare – uppgifter, specialscheman på deras bänkar, belöningssystem och andra åtgärder som tar både tid och ork i anspråk på de andra elevernas bekostnad.

De här eleverna går till skolan och misslyckas dag efter dag – både på lektionerna och allt som ofta även på rasterna. Inte undra på att många barn inte mår bra i det svenska skolsystemet. Många av dem hamnar ofta väldigt ofta i konflikter med sina klasskamrater vilket spär på känslan av misslyckande.

När man har EN skola som alla ska genomlida – för det är så många upplever skolan – kommer många att misslyckas, och det är inte bara de själva som misslyckas, de sätter också käppar i hjulet för övriga barn som inte når sin fulla potential eftersom lärarens tid, som är begränsad, tas i anspråk till förmån för elever med ”särskilda behov”.

Det här handlar om ett i grunden systemfel där man inte inser att folk föds olika, med olika intellektuella förutsättningar, har olika intressen, har olika värderingar och så vidare, vilket ofta läggs fram som en styrka i svensk skola – det är det inte. Det skapar bara mer friktion och konflikter och gör det hela mer okontrollerbart. När utgångspunkten är tabula rasa – att alla föds som blanka blad som kan fyllas med rätt åsikter, värderingar och kunskaper – hamnar man fel, och det är precis där den svenska skolan befinner sig i dag – ett i grunden felaktigt antagande om att alla barn kan lära sig samma saker på ungefär på samma tid med endast små justeringar i klassrummet. Det är inte bara naivt utan alla tidigare försök visar på att det i stor skala inte fungerar, annars hade vi redan nått vårt mål om en jämlik skola, där alla lär sig samma saker samtidigt. Där befinner vi oss inte i dag och vi kommer heller aldrig nå dit eftersom människan i grunden skiljer sig åt i förmåga, kapacitet och intressen. Skolan säger sig vilja värna olikheter och mångfald men målen och kunskapskraven är ändå desamma för samtliga barn.

Så länge man propagerar för EN skola för ALLA i stället för flera olika skolformer, flera olika läroplaner med helt olika mål, kunskapskrav och olika tillvägagångssätt att förvärva kunskap, kommer väldigt många – i synnerhet de med ADHD, autism och kognitiva svårigheter – hamna rejält efter och inte alls lära sig särskilt mycket. Det drabbar även andra barn indirekt genom att de många gånger får sin skolgång förstörd av stök, bråk och dålig arbets- och skolmiljö. Det gynnar således ingen i samhället att ha EN skola för samtliga barn. Det hela bottnar i jämställdhetstanken som präglar Sverige och svensk skoldebatt sedan folkskolestadgan 1842 tider, så länge vi inte kommer bort från tänket kommer svensk skola att underprestera och lämna många talanger oupptäckta.

Lösningen är för många smärtsam – man måste släppa jämställdhetstanken och fokusera på vad olika människor kan ha för behov och förmåga. Man måste också ge upp tanken om en läroplan, man måste släppa tanken på kunskapskrav, mål och värdegrund (för värdegrundsarbete tar tid i anspråk, en tid som somliga elever inte har råd med. (Thomas Sowell. Charters Schools and Their Enemies. 2020)). Vidare måste man börja skilja barn åt mycket tidigare än gymnasiet och skolan kan inte vara obligatorisk. Praktiska skolor – alltså yrkesskolor – måste införas från tidig ålder och hemskolning måste tillåtas.

För att få fram bra skolor med kvalitet behöver man också återinföra terminsavgifter för att säkerställa att kvaliteten får ett pris. Ett motargument är att ”alla inte har råd” och då är vi tillbaka till felaktiga tänkandet om jämlikhet i allt, alltid. Somliga kommer att ha råd med bättre skolor än andra, precis som att en del har råd med finare hus, bättre kläder och så vidare.

Det är först när staten släpper sin hand om skolan, dess mål, krav och obligatorium som skolans kris kan lösas.