Kategorier
Artiklar

Korruptionens krigsdialektik

crimeaNågra veckor efter att Norge tog hem storslam i Sochi fortsätter dramatiken i Öst. Det av korruption och ekonomisk kris tyngda Ukraina har delats mellan två fraktioner av befolkningen varav den västorienterade och EU-vänliga delen kör ut landets president, Viktor Janukovytj, medan den ryskvänliga tycks välkomna om inte krig, så väl ett självständigt Krim som politiskt står på Rysslands sida. Det första som offras i en krigssituation sägs vara sanningen och dessvärre bekräftas detta av både västerländska och ryska media. Det bekräftas dessutom av John Kerry och Carl Bildt. Låt oss därför ta några djupa andetag, besinna oss och se på det som hänt ur några perspektiv som hittills inte framkommit i media.

Låt oss börja med ett historiskt perspektiv på Förenta staternas agerande i förhållande till folkliga uppror i Östeuropa. När exempelvis Warszawapakten krossade upproret i Prag våren 1968 gjorde Lyndon B Johnson ingenting. När Moskva beordrade general Wojciech Jaruzelski att krossa den polska fackföreningsrörelsen Solidaritet vägrade Ronald Reagan att officiellt lägga skulden på Warszawapakten. Förenta staterna ansåg sig inte ha något eget intresse av att lägga sig i dessa konflikter och det sannolikt med hänsyn till fredsfördraget 1945. Efter 1989 har denna situation förändrats. Det började med Förenta staternas inblandning i inbördeskriget i Jugoslavien och löftet om en amerikansk militärbas på albansk mark efter etniska rensningar på båda sidor i slaget om Kosovo. Geopolitiskt var detta ett nederlag för Ryssland eftersom de amerikanska militärbaserna kom att placeras inom den geografiska zon som tidigare kontrollerats av en Moskva-allierad. Senare blev det fråga om ett amerikanskt raketförsvar i Polen och Tjeckien (2008), amerikanskt stöd till den västorienterade regimen i Georgien och landets angrepp på det ryskvänliga Sydossetien (2008) och nu amerikansk inblandning i revolutionen i Ukraina.

Ur geopolitisk (men inte moralisk) mening skiljer sig egentligen inte det som händer på Krim så mycket från Rysslands inblandning i Sydossetien. I båda fallen handlar det om att geopolitiskt säkra landets gränser. Moraliskt består skillnaden i att Georgien inledde med en aggressionshandling mot en försvarslös befolkning och att Ryssland först efter detta kom till sydossetiernas undsättning. I fallet Ukraina ser vi snarare att den västorienterade och nationalistiska delen av befolkningen genomfört ett maktskifte efter att ha blivit beskjuten av Yushchenkos soldater. Rysk media hävdar givetvis att etniska ryssar ska ha angripits av nationalister på Kievs gator, men detta är inte helt fastställt. Däremot tycks det som om en och annan synagoga och rysk-ortodox kyrka har vandaliserats i ringa omfattning. Just det – den orangea revolutionen har ett inslag av brunt både på gatunivå och i den nya regeringen. Detta är måhända en nagel i ögat på EU, men ingenting som man inte kan råda bot på genom vissa villkor för de pengar man utlovat i samband med ett västvänligt regeringsskifte.

För att sammanfatta det politiska läget så gick världen efter 1989 från en bipolär världsordning där Förenta staterna tävlade med Sovjetunionen under kalla kriget till en unipolär värld som först på senare år utmanats av Kina och Ryssland. Kina är ekonomiskt starkare än Ryssland och Förenta staterna har en enorm ekonomisk skuld till landet, så här får vi inte längre höra talas om invasionen av Tibet, den etniska rensningen av tibetanska bönder och Dalai Lamas landsflykt till Indien. Däremot ser Förenta staterna en reell chans att ta upp matchen mot Vladimir Putin som officiellt inte gjort någon hemlighet av sina ambitioner att utmana amerikansk världshegemoni – inte utifrån en kommunistisk retorik men väl utifrån en nationalistisk sådan. Faktum är att både Förenta staterna och Ryssland har imperialistiska ambitioner. Där Förenta staterna utan moraliska skrupler invaderat Irak och Afghanistan och bytt ut regimerna i dessa länder, vägrar Ryssland att ge frihet och oberoende åt muslimska småstater i Kaukasus. Det är förvisso att jämföra en höna med ett ägg men ändå fråga om brott mot NAP (Icke-våldsprincipen).

Låt oss i sammanhanget inte heller glömma Rysslands fredshandling i Syrien i samband med amerikanska försök att få tillstånd ett regimskifte i landet genom stöd från sina icke helt så demokratiska allierade i Saudiarabien och al Qaida. Denna allians med saudiska wahabiter och al Qaida är inte heller ny. Förenta staterna stödde al Qaida i Afghanistan när Sovjetunionen försökte överta landet. Att man under några år efter 9/11 sett al Qaida som sin huvudfiende hindrar inte att man kan använda sig av organisationen när det lämpar sig för viktiga reformer och revolutioner: som när man vill motivera nödvändigheten av NSA eller störta en trilskande regim i Mellanöstern. Vi får inte heller glömma en viss Mr. Snowden som fick politisk asyl i Ryssland efter att ha blivit förföljd av frihetskämpande amerikanska agenter som uppfattade honom som ett reellt hot mot demokratin.

En av de stora orsakerna till revolten i Ukraina är givetvis befolkningens ekonomiska desperation och en korrumperad regim med lojalitet till Ryssland, och som samtidigt slits mellan rysk gas och andra ekonomiska förmåner från Ryssland och erbjudanden om ekonomisk hjälp och frihetsförmåner från EU. Förenta staterna, EU och Ryssland har tillsammans utnyttjat en kris för att tillskansa sig geopolitiska fördelar.

Surprise 1: Ryssland vill inte ha Förenta staterna i farstun. Ryssland vill dominera Svarta Havet.

Surprise 2: Amerikas ambassad i Kiev ger ekonomiskt stöd till demonstrationer mot en demokratiskt vald regering. Hur skulle Förenta staterna agera om Ryssland eller Kinas ambassader gick ut bland demonstranterna i Occupy Wall Street-rörelsen och delade ut mat och uppmuntrade till att byta regering i Washington?

Surprise 3: Det tycks som om majoriteten av invånarna på Krim faktiskt välkomnar närvaro av rysk militär.

Surprise 4: Putin förnekar att militären är rysk.

Surprise 5: Carl Bildt av alla människor gör entré i Kiev.

Surprise 6: Sveriges skickar två JAS 39 Gripen-plan till Gotland och Reinfeldt ämnar rusta upp rikets könsneutrala Försvarsmakt.

Surprise 7: Obama och Kerry tycker att invasionen av Krim är omoralisk. Look who´s talking.

Surprise 8: Telefonläckan som avslöjar samtalet mellan Estlands utrikesminister Urmas Paet och EU:s Catherine Ashton om upploppen i Ukraina.  På Estniska UD heter det: ”Foreign Minister Paet was giving an overview of what he had heard the previous day in Kiev and expressed concern over the situation on the ground. We reject the claim that Paet was giving an assessment of the opposition’s involvement in the violence.”

Sverige överväger därutöver att gå med i Nato och är enligt Försvarmakten redan djupt nere med fingrarna i syltburken. Vad har då Sverige kunnat bidraga med i Natosamarbetet? Som Per Gudmundson uppmärksammat på SvD handlar det svenska bidraget om att föra fram genusperspektivet. På Försvarsmaktens hemsida heter det:

”Vid Swedint finns även Försvarsmaktens centrum för implementering av genderperspektiv i militära operationer – Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM). Centrumet, som är ett nordiskt försvarssamarbete, är sedan 22 februari 2013 utsett som huvudansvarig för genderområdet inom Nato.”

expr
Ibland frågar jag mig själv vad vi har att förlora på en rysk invasion?

Om Ryssland mot förmodan skulle anfalla Sverige så skickar vi helt enkelt våra genuspedagoger på dem. Ryssen kanske rentav dör av  kulturchocken?

Det tycks som om det libertarianska alternativet i sammanhanget bäst representeras av dem som söker lokal autonomi på Krim. Krim tillhörde Ryssland fram till 1954 då Nikita Chrusjtjov genom ett ifrågasatt beslut skrev över området på Ukraina. Efter 1989 var det inte helt självklart att Krim skulle tillhöra Ukraina och 1991 skrev 180 000 invånare på Krim på en petition med syftet att göra Krim självständigt.  Ur ett frihetligt perspektiv har demonstranterna i Kiev endast bytt ut en statskramande och korrumperad regim mot en ny. Den gamla regimen var köpt av Ryssland. Den nya regimen är köpt av Förenta staterna och EU. Kommer Ryssland att invadera Ukraina? Det vet ingen i nuläget, men om vi ser på fallet med Sydossetien så lämnade Ryssland Georgien i fred efter kriget. Rysslands ambition sträckte sig enbart till att försvara den ryska befolkningen. Faran nu består framförallt i om Förenta staterna och EU fortsätter att provocera ryska intressen genom sina nya allierade i Kiev.

Två historiska detaljer som inte är så små i sammanhanget är dels att Ryssland grundades i Kiev och ser Kievriket som sin vagga, dels att ryssar och ukrainare i historisk mening är samma folkslag. Många ukrainare har släkt i Ryssland och familjemedlemmar som dödats på Sovjetisk sida under andra världskriget. Det tragiska är således att vissa intressen sår split mellan människor som historiskt inte haft några problem med fredlig samexistens.

Källor: http://www.lewrockwell.com/lrc-blog/nuland-and-pyatt-supporting-a-revolution/

Crimea for the Crimeans

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2014/03/04/sverige-leder-genusarbetet-i-nato/

http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/livgardet/swedint/

http://www.vm.ee/?q=node%2F19353

 

Kategorier
Artiklar

På Västfronten intet nytt? – en frihetlig överblick på året som gått.

MisesTrots att många ting tycks förbli grå så rör det på sig under ytan. Mycket positivt har inträffat under året som visar på uppenbara svagheter i det orwellska system som under billiga förevändningar begränsar vår frihet. Denna nyårsartikel blir en summering av det år som varit och konstaterar att det faktiskt finns hopp om en mer värdig framtid.

Låt oss därför börja med Förenta staternas totala prestigeförlust i kampen mot Edward Snowden. Här står världens främsta stormakt som betalar miljarder varje år för omvärldsbevakning och kontroll mot en enda person och misslyckas med att både fånga in honom och att hindra hans avslöjanden. Snowdenaffären ledde inte endast till en prestigeförlust för den regering som jagade honom, utan visade även att Förenta staternas tvåpartisystem i själva verket är ett enpartisystem som är enig om allt som faktiskt är intressant i politisk mening, nämligen vår frihet att leva det liv vi vill leva med våra egna individuella målsättningar. På samma sätt enades man även kring fallet Julien Assange. Det är tackvare personer som Assange och Snowden som vi idag har fått våra värsta farhågor bekräftade om att vi lever i ett totalitärt sammanhang där alla är avlyssnade, övervakade och därtill uppfostras till att tiga still om detta tillstånd. Barack Obama tycker uppenbarligen att den avlyssning som föranledde Watergateskandalen under Nixon kan spridas till andra demokratier och folkvalda. Fredrik Reinfeldt nickar instämmande, för han har inga statshemligheter att dölja för storebror. Han har komplex.

Parallellt med att Snowden satt fast på Moskvas flygplats trädde en annan intressant aktör fram och erbjöd honom asyl. Mycket har hänt sedan Solsjenitsyn övergav Sovjetunionen. Samma regering som erbjöd Snowden uppehållstillstånd begränsade även Obamas planer för militär intervention i Syrien. Liksom innan invasionen av Irak satsade man på en rumsren person som skulle motivera krigsinsatsen. I fallet Irak utnyttjade man Colin Powells trovärdighet när han satt och ljög med fabricerade uppgifter i FN. I Syriens fall försökte man med John Kerry. Då ingen har skrivit på Mises.se om inbördeskriget i Syrien är kanske några fakta värda att nämnas i sammanhanget. Förenta staterna vill nämligen få bort regeringen Assad, inte för att införa demokrati och flickskolor, utan för att Syrien har en shiitisk befolkning som samverkar med Iran och Ryssland. Istället samverkar Förenta staterna med al Qaida och andra salafistiska jihadister vilka finansieras av Saudiarabien. Visst har den syriska regeringen begått många övergrepp mot den egna befolkningen, men till skillnad från de salafistiska rebellerna så har man onekligen bättre lyckats skydda minoriteterna i landet, i synnerhet de kristna. Idag pågår ett massmord på den kristna minoriteten där rebeller tillfångatagit och låtit avrätta biskopar, präster och troende, samt demolerat kyrkor och kloster med det uttalade målet att upprätta ett muslimskt kalifat. Det är givetvis inte heller en fråga om kristna mot muslimer då de inhemska muslimerna i Syrien stöder de kristnas sak. I dagarna önskade exempelvis den terroriststämplade Hezbollah samt Syriens stormufti Mellanösterns alla kristna god jul utan ironi. Man har även givit sitt stöd för de kristnas rättigheter i andra sammanhang. Förenta staternas största argument för ett övervakningssamhälle i inrikespolitiken (al Qaida) tycks däremot vara deras nära allierade i utrikespolitiken. Även på denna punkt har landet därför förlorat trovärdighet.

Positivt är också att amerikanska medborgare har tröttnat på krig och storskaliga politiska experiment. Allt färre ser staten som lösningen på världsproblemen och mer som själva huvudproblemet. Stödet för Misesinstutet har växt och vi har fått fler kanaler för österrikisk ekonomi och libertariansk teori. Några exempel är: “The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity”, “The Ron Paul Channel” och en utökad och intressant namnlista på Austrian Economics Research Conference. Någon skulle kanske invända att Ron Paul är inkonsekvent då han försvarar en konfederativ stat, men man kan även se hans gärning som pedagogisk för frihet och att han leder många i rätt riktning.

Om vi ser på framtida frihetskamp ur ett svenskt perspektiv är det en särskilt en fråga som pockar på större uppmärksamhet, nämligen möjligheten i Sverige för hemundervisning. Makten över barnens fostran har alltid skilt totalitära stater från öppna samhällen och Sveriges förbud är också anmärkningsvärt då vi knappast är tvingade av någon främmande makt. I frågan ryms den större frågan om barnen tillhör staten eller föräldrarna och vem som egentligen skall ha ansvaret för barnens bildning och fostran? Systemets ideologiska kunskapsmonopol är oroande och ett tecken på att man inte litar på sina undersåtars förmågor. Däremot litar man på politiker vilka själva ofta saknar högre utbildning. Internationella undersökningar visar med tydlighet att barn som skolas hemma har bättre resultat än barn som deltar i offentliga skolor. Detta gäller även då föräldrarna själva saknar akademisk bakgrund. Därför passar det att avsluta denna artikel med lite reklam för boken: “The School Revolution”.

51OiSzbOATL__SY344_PJlook-inside-v2,TopRight,1,0_SH20_BO1,204,203,200_

Jag önskar alla läsare av Mises.se god fortsättning och ett gott nytt år. Tu ne cede malis!

Kategorier
Artiklar

Thomas Hobbes och den absoluta staten

obama-hopeI sitt berömda arbete Leviathan skrev Thomas Hobbes om hur den absoluta makten överförs från folket på en enskild person i staten genom ett samhällsfördrag:

The only way to erect such a Common Power, as may be able to defend them from the invasion of Forraigners and the injuries of one another and thereby to secure them in such sort, as that by their owne industrie, and by the fruites of the Earth, they may nourish themselves and live contentedly, is, to conferre all their power andt strength upon one Man, or upon one Assembly of men that may reduce all their Wills, by plurality of voices, unto one Will: which is as much to say, to appoint one Man, or Assembly of men, to beare their Person…and therein to submit their Wills, everyone to his Will, and their Judgements, to his Judgement…it is a real Unitie of them all, in one and the same Person. And he that carryeth this Person, is called Soveraigne, and said to have souveraigne power; and every one besides, his subject.

(Thomas Hobbes, Leviathan, ed. R.A. Walter Cambridge: University Press, 1904, del 2, kap xvii.)

För att förstå Hobbes bör man läsa honom utifrån den historiska kontext han verkade. Under renässansen blev påvarna från och med Nicholas V till och med Leo X kända för sin politiska maktutövning på grund av alla politiska intriger som utspelades under deras pontifikat. Intrigerna, nepotismen och de övriga skandaler som förekom under denna tid orsakade att den romersk-katolska kyrkan förlorade anseende. I boken ”Fursten” beskrev exempelvis Niccolò Machiavelli Borgiapåven Alexander den VI som en politisk bedragare och behandlade furstens makt som ett politiskt självändamål. ”Fursten” är därtill skriven som en instruktionsbok. Allt som stärker, expanderar och konfirmerar furstens makt är ändamålsenligt och vilka medel som helst: bedrägeri, korruption, mord och stöld är användbara medel. De västeuropeiska kungahusens reaktion mot påvens politiska anspråk ledde fram till politisk-religiösa doktriner som absolutism, gallikanism och josephism. Gemensamt för dessa doktriner var att de ämnade stärka monarkernas politiska kontroll över sina territorier, som nu började utvecklades till nationalstater, och fastställa deras oberoende av kyrkliga auktoriteter. Som Hertigen av Cleves uttryckte det så ville alla furstar vara: ”papa in terris suis”, ett faktum som de protestantiska reformatorerna senare kom att utnyttja.

En annan intressant filosof som är värd att nämna i detta sammanhang är Jean Bodin som kan sägas vara det moderna suveränitetsbegreppets fader. Före Bodin hade de grekiska och latinska orden KurioS respektive princeps (regent) översatts som suverän och principatus och suprema potestas som suveränitet. Etymologiskt konnoterar principatus och suprema potestas till ”den högsta regerande auktoriteten”. Bodin gav begreppet följande definition: Suveräniteten är den högsta, absoluta och eviga makten över medborgarna och undersåtarna inom en stat: La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d´une République. Med att kalla makten ”evig” menar Bodin att om medborgarna endast överför makten på regenten ”så länge denne lever”, är han inte suverän utan lånar eller innehar endast någon annans makt.# Den principiella poängen med suveränitet och absolut makt är att stifta lagar för medborgarna utan deras samtycke: ”Le point principal de la majesté souveraine et puissance absolue, gist principalement à donner loy aux subjects en général sans leur consentement.” Bodin menar att suveränen endast är ansvarig inför Gud, inte inför folket, och att han ej är bunden vid någon annan auktoritet än Gud, t.ex. kyrkan. Genom att kalla fursten för Guds avbild: Le Prince est l´image de Dieu, skall detta inte endast förstås utifrån den kristna uppfattningen om att alla människor är skapade till Guds avbild, utan som att fursten trancenderar staten, precis som Gud trancenderar kosmos. Det är mot denna historiska bakgrund Hobbes absoluta stat bör tolkas.

Vad har Hobbes teorier om den absoluta staten fått för konsekvenser i mer modern tid? Vi kan börja med upplysningen och Rousseau. Jean-Jaques Rousseaus ”Contrat Social” är antagligen det arbete som haft störst inflytande på de moderna politiska ideologierna. Rousseau förenade Jean Bodins suveränitetsbegrepp med idén om samhällsfördraget från bland andra Thomas Hobbes och överför den suveräna och absoluta makten på allmänviljan (la volonté générale) som inte skall förväxlas med majoritetsviljan utan snarare är en monadisk och odelbar vilja vilken emanerar från folket betraktad som en enhet. Rousseau menade att Hobbes var den filosof som korrekt kunde förstå det onda i samhället och ge det en konkret lösning, nämligen att reducera allting (läs: alla konkurrerande viljor) till en politisk enhet. Enligt Rousseau var allmänviljan denna maktenhet och allmänviljan har alltid rätt. Lagstiftaren får istället den konkreta makten (som uttolkare av allmänviljan) och intar här en roll som mest påminner om den moderne diktatorns. Han är: ”det sanna miraklet av en stor själ…som måste förändra människans konstitution för att kunna göra henne stark”: ”…d´altérer la constitution de l´homme pour la reinforcer.” Till skillnad från Bodins suveräne monark är dock lagstiftaren inte underställd en Gud som han kommer att ställas till svars inför, utan känner ingen högre auktoritet än sig själv. Han har vidare rätten att bestämma över medborgarnas liv och död: Et quand le prince lui a dit: Il est expédient à l´Etat quetu meures, il doit mourir, puisque ce n´est qu´à cette condition qu´il a vécu en sûreté jusqu´alors, et que sa vie n´est plus seulement un bienfait de la nature, mais un don conditionnel d l´Etat. Mot denna bakgrund kan vi förstå de socialistiska ”folkdemokratierna” och deras totalitära maktanspråk där den suveräna staten satte sig till doms över medborgarnas liv och seder.

I ännu mer modern tid ser vi hur Hobbes idéer inspirerade den tyske rättsteoretikern Carl Schmitt som var verksam som ideolog inom det nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet i Tyskland, NSDAP. Det intressanta i detta sammanhang är att Schmitt lånat det väsentliga i Thomas Hobbes maktteori och pessimistiska människosyn för att motivera sin egen uppfattning om varför den politiska makten måste vara absolut. I kulten av führern, ledaren, kan vi se hur det tyska folkets kollektiva vilja uppgår i en vilja, i en person med absolut makt. Führern är, oavsett om ett konkret samband föreligger eller inte, en manifestation av suveränen i Leviathan.

Det många inte ser eller kanske vill se är att den liberala demokratin idag har blivit ett lika absolut begrepp som führerprincipen. Med att demokratin är absolut i denna mening innebär att allting rättfärdigas genom dess åkallan – ja alla kränkningar av människors liv, frihet och egendom – till och med övervakningen och inskränkningar av ”demokratiska” fri- och rättigheter. Man säger att man ”skyddar” demokratin genom NSA, the Patriot Act och europeiska motsvarigheter. I allt detta ser vi demokratin som absolut värde och individens frihet som något relativt och beroende av politikers goda vilja inom den suveräna staten.

Det tycks ligga i den moderna statens natur, oavsett om den är diktatorisk eller demokratisk, att leda till absolut makt och därigenom till absolut korruption där makten endast ytterst tjänar sig själv som självändamål. Till skillnad från Bodin erkänns å andra sidan ingen Gud ovanför staten och människomassorna under staten tycks endast hanteras som medel och röstboskap för verklig absolut maktutövning där konstitutioner och fri- och rättigheter kan ändras genom omröstningar i parlamenten. Ingen går säker eftersom samma absoluta stat dessutom har våldsmonopol. Genom detta våldsmonopol kan den absoluta staten även skaffa sig monopol på andra områden som skola och utbildning.

Den absoluta fursten Gustav Vasa som blodigt slog ner alla frihetsuppror i Svea rike sägs ibland ha gett upphov till den moderna svenska staten. En mer passande sinnebild för dagens politikerväsende kan knappast finnas.

Kategorier
Artiklar

Hedonistisk handlingsutilitarism som beslutsmetod

TT2
Torbjörn Tännsjö

Torbjörn Tännsjö är i Sverige idag den kanske mest framstående filosof som försvarar en form av hedonistisk utilitarism. Andra kända internationella namn som verkar i denna tradition är Peter Singer, som spelar en aktiv roll inom djurrättsrörelsen då han värderar djurens lidande och jämför detta lidande med människors lidande (Singer, Animal Liberation, 2001), Jonathan Glover (Causing Death and Saving Lives, 1990) och Derek Parfit (Reasons and Persons, 1986). Till den moderna hedonistiska utilitarismens grundare brukar räknas Henry Sidgwick och Jeremy Bentham. Utilitarismen har fått sitt namn efter engelskans utility, som betyder nytta. Nyttan, oavsett om denna tolkas hedonistiskt eller inte, bör alltid optimeras.

En hedonistisk utilitarist ser lust (engelska: pleasure) som ett positivt värde och lidande som ett negativt värde. Man kan sedan tala om hedonistisk regelutilitarism enligt vilken man eftersträvar att finna de regler som optimerar mängden lust i världen, och hedonistiska handlingsutilitarister (ismen kommer fortsättningsvis att förkortas som HHU) som i varje enskild handlingssituation (där man kan handla) söker optimera mängden lust i världen. En handling är rätt enligt HHU om och endast om det inte finns något alternativ till den som skulle ge upphov till större mängd lust över lidande. En effekt av att t.ex. hjälpa en person med schizofreni att ta medicinen zyprexa (som används mot schizofrena symptom, t.ex. hörsel hallucinationer) regelbundet kan vara att hon går upp i vikt och mår sämre fysiskt, liksom finner sig vara mindre attraktiv än förut. Att hjälpa henne att ta medicinen för att hon därmed ej skall återfalla i en psykos, är den huvudsakliga grunden varför man hjälper henne. Här väger man de negativa effekterna av att gå upp i vikt och därför må dåligt fysiskt och psykiskt, mot den positiva huvudeffekten att undvika en psykos (och det stora lidande som en psykos skulle medföra). Man drar sedan en moralisk slutsats att man som vårdare borde hjälpa henne, kanske t.om. genom rent tvång, eftersom den positiva nyttan av att underlåta att hjälpa henne är mycket mindre än den positiva nyttan av att hjälpa henne.

Enligt regelutilitarismen är en handling riktig om och endast om den är i överensstämmelse med en regel som är sådan att ingen annan regel, allmänt tillämpad, skulle ha bättre konsekvenser (Tännsjö, 1991, s.41). En vanlig kritik mot den hedonistiska regelutilitarismen är att det är svårt att finna regler som alltid optimerar mängden lust. I en hypotetisk situation, där man utgår från de bästa möjliga reglerna kan man, i alla fall som jag hittills undersökt, alltid finna handlingar som avviker från reglerna och som optimerar mängden lust i den konkreta valsituationen. Annorlunda uttryckt har jag ej sett någon uppsättning regler som alltid i alla situationer optimerar mängden lust, om någon handlar efter dem. En annan variant på utilitarismen är preferensutilitarismen. Här är det en persons egna önskningar som skall gå i uppfyllelse och ju mer önskningar som går i uppfyllelse, desto bättre. En viktig invändning mot preferensutilitarismen är att den ej har en teori om vilka önskningar man borde ha. Om ens egna önskningar t.ex. är av sadistisk natur, borde man kunna ifrågasätta rimligheten i att ha dessa? Detta kan man nu inte, eftersom alla önskningar behandlas indifferent, d.v.s. utan att man gör åtskillnad på bra och dåliga önskningar.

 Fortsättningsvis skall jag koncentrera mig på en form av utilitarism, nämligen HHU, som är den form av utilitarism som Torbjörn Tännsjö utgår ifrån i böcker som Tvångsvård (1999) och Vårdetik (1991). Det vore givetvis mycket intressant att undersöka regelutilitarism och preferensutilitarism. Men jag anser att det räcker med ett exempel från utilitaristisk tradition för att tydliggöra skillnaden mellan en libertariansk icke-våldsetik i artikelform.

Två uppenbara svårheter med att använda HHU som beslutsmetod är dels att det är mycket svårt att få kunskap om alla relevanta omständigheter som behövs för att avgöra vilka konsekvenserna av en handling eller en underlåtelse blir för all framtid, dels för att HHU ofta ställer orimligt höga krav på altruism. Ifråga om altruism säger HHU att du troligtvis (givet att detta optimerar mängden lust i världen och i framtiden) gör rätt i att leva på existensminimum och skänka övriga pengar till välgörenhet, är beredd att skänka dina organ i ung ålder för att en eller fler personer med möjligheter till större lustupplevelser än du själv kan överleva eller kanske ännu värre, att du som läkare skulle göra moraliskt rätt i att ta organ från en patient som är den ende som har organ som passar och som skulle kunna rädda livet på flera andra patienter med goda liv, allt annat lika.

 Svårheten med att kunna se alla konsekvenser av handlingar och underlåtelser talar i sig inte emot HHU:s riktighet. Att en teori inte kan tillämpas med säkerhet, säger ju ingenting om huruvida teorin är moraliskt godtagbar eller sann. Men hur kan man lösa problemet med att det är svårt att få reda på alla omständigheter som krävs för att se effekterna av en handling eller en underlåtelse? Anhängare av HHU brukar här tala om sannolikheter. Vi kan inte vara säkra och därför kan vi handla omoraliskt, men vi kan däremot handla eller underlåta efter sannolikheter vilka vi inser om vi tar hänsyn till alla de moraliskt relevanta fakta som finns att tillgå. Man beslutar då utifrån en princip om maximerat värde. Problemet är här om man överhuvudtaget kan göra korrekta sannolikhetsbeskrivningar. Om vi tillfälligtvis bortser från detta stora problem ser beslutsmodellen ut så här:

1) Gör reda för de alternativ som kan bli aktuella i situationen.

2) Gör för vart och ett av alternativen reda för vilka de olika möjliga utfallen är.

3) Värdera de möjliga olika utfallen.

4) Ta ställning till sannolikheten av de olika utfallen av de olika alternativen

Den förre professorn i praktisk filosofi vid Stockholms Universitet, Lars Bergström, avfärdar numera distinktionen mellan HHU som riktighetskriterium och HHU som beslutsmetod (1996). Bergström menar att utilitarismen som normativ teori inte är möjlig eller önskvärd i praktiskt handlande och därför ointressant. Bakgrunden till denna slutsats är att det är så svårt och krångligt att begreppsbestämma två centrala nyckelbegrepp inom konsekvensialismen nämligen: ”alternativen” till och ”konsekvenserna” av (handlingarna). Och om man ej kan begreppsbestämma dessa går det ej att fastställa handlingars värdeutfall och etiska status, vilket alltså innebär HHU:s kollaps som beslutsmetod. Men Bergström vill fortfarande försvara en ”svag” hedonistisk utilitarism där utilitaristiska principer förvaras gängse andra t.ex. regeletiska principer och då alla har formen av tumregler som endast bör anses giltiga utifrån ceteris paribus klausuler. Dessa klausuler innebär att det är rätt att följa en tumregel, allt annat lika. Vad uttrycket allt annat lika, kan vara, ger Bergström inget svar på, men jag misstänker att han menar att vi ej skall följa en tumregel om det är mycket sannolikt att vi skulle förlora stora värden. Om vi skulle förlora stora värden är allt m.a.o. ”inte lika” i den valsituation vi står inför.  En sådan tumregel kan vara att man i de flesta fall bör respektera individens självbestämmande, så länge det inte är mycket sannolikt att konsekvenserna av detta skulle medföra stort lidande för personen och/eller hennes miljö. Man tror då att denna respekt för självbestämmanderätten medför mer lycka över lidande på lång sikt. Att respektera individens självbestämmanderätt är en vanlig tumregel inom HHU. Mot bakgrund av eutanasidebatten skriver Peter Singer att det faktum att personen själv: ”…vill fortsätta att leva är ett starkt belägg för att hennes liv är värt att leva. Vilka andra bättre bevis skulle det kunna finnas?” (Singer, 1990, s. 140).

Vi ser här således att HHU utgår från människans autonomi som en tumregel och inte som något som alltid är okränkbart såsom i libertariansk filosofi eller enligt principen om Icke-våld. Detta leder till en rad problem som utilitaristiska filosofer har svårt att lösa,  huvudsakligen VEM som har makten över individens autonomi: är det alltid individen själv, som i libertarianismen, eller kan det vara någon annan än individen och i så fall vem eller vad och varför? Utilitarister kan inte ge ett säkert svar på denna fråga och därmed är en av de viktigaste frågorna inom etiken obesvarade och svävar i luften – för det man säger i rent konkret är att det finns omständigheter som medför att andra personer kan ha rätt att döda en individ, förslava en individ och stjäla från en individ oavsett vad samma individ själv har gjort initialt om och endast om detta skulle optimera mängden lust över lidande i världen.

I boken Ethics of Liberty inleder Murray Rothbard med just denna fråga: Vem kan äga individen förutom individen själv? Är det någon annan individ eller ett politiskt system (slaveri i två olika former)? Han drar slutsatsen att det vore absurt om någon annan än individen själv skulle kunna äga indvidens handlingar som han eller hon utför som moralisk agent. För det första så är det endast individen själv som utför dessa handlingar. För det andra kan individen alltid välja att gå emot någon som gör anspråk på att äga henne och som i så fall inte kan sägas uppfylla de rekvisit som vi brukar ställa på ägande  och för det tredje måste en sådan rätt härledas från något och vad skulle detta kunna vara? Det finns därför endast dåliga argument för slaveriet i sig och man måste gå runt frågan om varför man är för slaveri och mord genom att argumentera utifrån externa teorier och idéer som välfärdsstaten eller demokratin.

Vidare är HHU omoralisk då den rättfärdigar varje kränkning av individens liv, frihet och egendom med stöd i att detta skulle vara optimalt bättre för ett flertal. Återigen frågar man vem som har större rätt till individens liv och frihet än individen själv? Ytterligare kan man fråga sig: bättre för vem? Är det moraliskt bra med gladiatorspel där flertalet besökare på Colosseum njuter av våldet mot en individ på arenan? Utilitaristen måste gå med på att individens skyldighet till eventuellt brott mot någon annans liv, frihet och egendom är irrelevant då även konsekvensen av våld mot oskyldigt dömda kan vara moraliskt bra om det gynnar flertalets upplevelse av lust. Den libertarianska etiken skulle däremot alltid säga att det är fel att straffa en person som inte kränkt någon annan person.

Libertarianismens eller icke-våldets filosofi är således ett moraliskt bättre alternativ än utilitarismen då den kan besvara på ett konsistent sätt varför det alltid är fel att straffa oskyldiga snarare än skyldiga personer i straffrättslig mening och kan dessutom besvara frågan om vad som är brott och inte brott utifrån samma princip.

Det är på plats att säga att även Torbjörn Tännsjö har uttryckt viss skepsis mot HHU. I inledningen till boken Hedonistic Utilitarianism (1998) säger han att han varken anser sig kunna slå ut kritik eller bevisa eller ens stödja utilitarismens giltighet, utan vill endast visa att den inte är helt utan stöd. Han försöker även kringgå många av de problem som Bergström nämner, men även här tycks det svårt, för att inte säga omöjligt, att kunna se hur man praktiskt kan använda HHU som beslutsmetod. En vanlig åsikt bland filosofer som försvarar HHU är att teorin i sig har många brister och är svår att tillämpa på praktiska situationer, men att vi ändå borde ansluta oss till den eftersom alla etiska alternativ är sämre. Frågan är då givetvis om de verkligen är sämre? Jag tycker inte det då den inte kan göra reda för den viktiga frågan om ägande. Därför är det inte heller konstigt att HHU passar ihop med teorier som inte heller är konsistenta i andra frågor om äganderätt (som bland många socialistiska teorier inklusive socialdemokratin som har fabianismen som förebild). Torbjörn Tännsjö är själv med i vänsterpartiet.

En kritik från den österrikiska ekonomiska skolan ifrågasätter om det överhuvudtaget går att summera och kvantifiera olika individers lust. I så fall kan man inte säga att åskådarna på Colosseum har en sammanlagt större mängd lust som kan ställas mot gladiatorns lidande. En annan vanlig invändning är kantiansk och ifrågasätter HHU:s syn på vissa människor som medel för andra.