Murray N. Rothbard

Varför ska man vara libertarian?

Idéer, och speciellt radikala idéer, avancerar inte genom sig själva, som om de var i ett vakuum; de kan endast föras fram av människor och därför är skapandet och avancemanget av sådana människor – och därför en “rörelse” – den primära uppgiften för varje libertarian som seriöst vill flytta fram positionerna.

Bortom Är och Borde

Och ändå har Hans Hoppe, anmärkningsvärt och på ett utomordentligt sätt, visat att jag har fel. Han har gjort det: han har härlett en anarko-Lockeansk rättighetsetik från självklara axiom. Inte nog med det: han har visat att det, precis som med aktionsaxiomet i sig, är omöjligt att förneka eller inte samtycka med den anarko-Lockeanska rättighetsetiken utan att omedelbart falla in i självmotsägelse och att motbevisa sig själv.

Argumentet för radikal idealism

F. A. Hayek, som absolut inte kan anses vara en extremist, skrev vältaligt om vikten av att hålla den rena och ”extrema” ideologin flytande som en aldrig bortglömd tro, för att strävan efter frihet skulle kunna lyckas. Hayek har skrivit att en orsak till socialismens stora attraktionskraft alltid har varit det kontinuerliga vidmakthållandet av dess ”ideala” mål, ett ideal som genomsyrar, informerar och guidar handlingarna hos alla de som kämpar efter att uppnå det.

Hayek och Nobelpriset

FA Hayek är inte bara en världsledande marknadsliberal ekonom; han har också gått i spetsen för att kritisera de matematiska modeller och planekonomiska teorier som ekonomiska ”vetenskapsmän” gör anspråk på, såväl som att integrera nationalekonomin i en bredare och frihetlig samhällsfilosofi. Båda dessa koncept har hittills setts som en styggelse av Nobelkommittén.

En notering om matematisk ekonomi

Jag har grava filosofiska tvivel gällande huruvida konceptet orsak verkligen helt kan utplånas från fysiken. Men oavsett om det kan det eller inte kan det verkligen inte göra det från ekonomi. Detta på grund av att i ekonomi är orsaken känd från början – mänskliga handlingar som använder medel för att uppnå mål. Från detta kan vi härleda enstaka bestämda effekter, inte ömsesidigt beroende ekvationer.

Om att stå emot ondska

Hur kan någon som finner sig själv omgiven av ett stigande tidvatten av ondska inte göra sitt allra bästa för att slåss mot det? I vårt århundrade har vi blivit översvämmade av en flod och ondska, i form av kollektivism, socialism, egalitarianism och nihilism. Det har alltid varit kristallklart för mig att vi har ett tvingande moraliskt ansvar, för vår egen skull, vår nära och kära, våra efterkommande, våra vänner, våra grannar och vårt land, att slåss mot denna ondska.

Vem är Ludwig von Mises?

En av de mest anmärkningsvärda ekonomerna och samhällsfilosoferna på 1900-talet, Ludwig von Mises, utvecklade under ett långt och väldigt produktivt liv, en integrerad, härledande, ekonomisk vetenskap baserat på det fundamentala axiomet att individuella människor agerar målmedvetet för att uppnå önskade mål.