Peter Pan

Profilbild

Ett debattinlägg om anarkokapitalism

Kapitalism innebär ett ekonomiskt system där produktionsmedlen är privatägda och används i vinstsyfte, och där priser, utbud, efterfrågan, handel och investeringar bestäms fritt av marknaden. Detta innebär i sin tur att mängden kapitalism står i direkt motsats till mängden statlig makt, dvs. ju mindre stat desto mer kapitalism. Ankap, som inte förespråkar någon form av stat, utgör därmed maximal kapitalism.

En optimistisk valanalys

Den främsta källan till underhållning kommer bli att se ett halvdussin smygnationalistiska partier försöka handskas med ett helnationalistiskt parti. Det tycks råda stor förvirring bland de befintliga riksdagspartierna om varför SD kom in, men det är egentligen inte ett dugg konstigt när man betänker att de har samma grundsyn som SD; enligt nästan alla riksdagspartier är det skillnad på folk som föds innanför och utanför ”Sveriges” godtyckliga landsgränser.

Varför jag inte röstar på ödlor

Tyvärr är det ju så att det frihetliga budskapet i stor omfattning är frånvarande från det svenska politiska rummet. Här finns dock ett tomrum att fylla, en möjlighet att utnyttja. Det är dock viktigt att vara konsekvent och inte ge upp sina principer när det blåser snålt. Om man vill inspirera folk måste man komma med något mer än förslag om en liten procentuell sänkning av inkomstskatten. Folk inspireras inte av en urvattnad och principlös “liberal” politik. Om du inte tror på det du förespråkar, varför skulle någon annan då göra det?

 

Luften är fri!

Klassiska liberaler och libertarianer brukar vara överens om att marknaden är fullt kapabel till att producera och underhålla vägar, hamnar, kollektivtrafik och alla andra typer av transportmedel utan någon form …

Luften är fri! Läs mer »