Klaus Bernpaintner

Kartellanalys

Karteller är sammanslutningar för konkurrenströtta och bedragare. De finns överallt, till exempel facket, Riksbanken, EU. Att lära sig identifiera dem är ett kraftfullt analytiskt verktyg.

Brev till motionsförfattare om dagistvånget

Det viktigaste argumentet mot den här motionen är ändå frihetsargumentet, vilket även förekommer i diverse deklarationer om mänskliga rättigheter: Det ska vara föräldrars privilegium att välja den fostran, de värderingar och den skolning åt sina barn som passar deras egen övertygelse bäst. I klarspråk: de folkvalda ska hålla sina ideologiska tassar borta från barnens fostran. Det ni föreslår är att sopa undan denna grundläggande rättighet till förmån för ett ideologiskt experiment.