Keynesiansk politik förstör det privata sparandet

Det har sedan länge rått en stark uppfattning om att de ekonomiska lagar en individ måste leva efter inte gäller för en stat. Det mest typiska exemplet är skuldsättningen. Enligt …

Keynesiansk politik förstör det privata sparandet Läs mer »