Jon Nylander

Kort introduktion: Blockkedjan och Bitcoin

Vi har tagit oss tiden att förklara i lekmannamässiga ordalag vad blockkedjeteknik innebär – och exemplifierar det med Bitcoin. Dessutom kostar vi på oss lite anti-statlig propaganda. https://www.youtube.com/watch?v=2UYN1S85Cuk

Borgare – förena er!

Vår starkaste egenskap är att göra gott, och att arbeta hårt. Så låt oss göra det, för varandra. Vår kamp är inte att få staten att göra som vi vill, vår kamp är att göra staten ointressant och hopplöst passé.