Daniel Sjöberg

005: Politisk fysik

Den politiska gaslagen, även kallad maktens expansionslag. Vi jämför olika materials hållfasthet och förmåga att hålla våldsmonopol i schack: blankt stål, ballistiskt bly och pompöst papper. Några misslyckade historiska och …

005: Politisk fysik Läs mer »

003: Pengar

Vari vi spekulerar kring moderna betalningsmedel som BitCoin, LiteCoin, FeatherCoin, MegaCoin, InfiniteCoin. Samt drar lärdomar av gamla betalningsmedel, diskuterar Sveriges första mynt penningen, rikets första finanskris år 1350 under konung …

003: Pengar Läs mer »

Jobba gratis

Med unga personer som nästan är utestängda från marknaden (av lågkonjuktur, regleringar, och gräsliga lagar om mimimilön och mot barnarbete), skulle jag vilja föreslå det otänkbara: unga personer bör jobba …

Jobba gratis Läs mer »