Admin

Profilbild

En kort summering av Hans Hoppes realistiska libertarianism

Vad vi bör göra är att verka för ett mindre och friare samhälle, där vi kan och för de som vill. Alla försök till diskriminering, segregering och secession bör stöttas då de är utövanden av den äganderätt som finns kvar, och därför ett steg i rätt riktning.

På gång just nu

Vill du träffa oss bakom mises.se och veta mer? Passa på att besök något av våra planerade framträdande eller events, just nu har vi följande planerat: 15-17 oktober, 2011 Per …

På gång just nu Läs mer »

Varför uppkommer konjukturcykelns hög- och lågkonjunkturer?

Ouppbackad fiat-valuta som nyskapad kredit rör sig över tid alltid mot sitt naturliga inneboende värde d.v.s. noll. Detta medan guld och silver som prissätts i fiat-valutan rör sig i motsatt riktning – mot oändlighet. Denna artikel ger en bra överblick över hur ouppbackade fiat-valutor sällan överlever mer än några decennier innan de destrueras i hyperinflation, krig eller på annat sätt.