Den österrikiska teorin om konjunkturcykeln

Den allmänna opinionen har helt rätt när de ser slutet av boomen och början av krisen som en konsekvens av bankernas agerande. Bankerna kunde otvivelaktigt ha försenat den ofördelaktiga utvecklingen lite längre. De kunde ha fortsatt kreditexpansionen ett tag till. Men – som vi redan sett – de kunde inte ha fortsatt i det oändliga utan att ha riskerat en total kollaps av det monetära systemet.

Vem är Murray Rothbard?

Murray N. Rothbard, en forskare av extraordinär spännvid, gjorde stora bidrag till ekonomi, historia, politisk filosofi, och juridisk teori. Han utvecklade och utökade Ludwig von Mises Österrikiska ekonomi, och deltog i hans seminarier under många år. Han etablerade sig själv som den huvudsakliga Österrikiska teoretikern under den andra halvan av 1900-talet och applicerade Österrikisk analys på historiska ämnen såsom den stora depressionen 1929 och det amerikanska bankväsendets historia.

Viljan att äga

[Utdrag ur boken Boundaries of order: Private property as a social system, av Butler Shaffer ss 155-157] Min yngsta dotter bevittnade ett intressant exempel på det kompletterande samspelet mellan själviskhet …

Viljan att äga Läs mer »

Österrikisk ekonomi

Många har kanske under de föregående åren sett YouTube-klipp med Peter Schiff där han förutspår fastighetsbubblan och bankernas kollaps och blir utskrattad som hopplöst felaktigt ute. Men tiden har gett …

Österrikisk ekonomi Läs mer »

Ludwig von Mises

Dagens artikel är en översättning av en artikel som Murray N. Rothbard skrev om sin läromästare Ludwig von Mises. Ludwig von Mises är den som allra mest har definierat den …

Ludwig von Mises Läs mer »

Vem är Ludwig von Mises?

En av de mest anmärkningsvärda ekonomerna och samhällsfilosoferna på 1900-talet, Ludwig von Mises, utvecklade under ett långt och väldigt produktivt liv, en integrerad, härledande, ekonomisk vetenskap baserat på det fundamentala axiomet att individuella människor agerar målmedvetet för att uppnå önskade mål.

Liberalismens framtid – en vädjan efter en ny radikalism

Klassisk liberalism har förfallit i mer än ett århundrade. I denna situation kan liberaler reagera på två sätt. De kan hålla fast vid att liberalism är en sund doktrin och att offentligheten förkastar den trots dess sanning. Eller – och det är detta som jag kommer att göra – så kan man se förkastandet som en indikation på att ett fel finns i ens doktrin.

Liberalismens centrala fel ligger i dess teori om staten.

Vad är Österrikisk ekonomi?

Den fascinerande historien om denna stora samling tankar, genom alla dess uppgångar och nedgångar, är historien om hur stora tänkare kan främja vetenskap och motsätta sig ondska med kreativitet och mod. Nu har den Österrikiska skolan gått in i ett nytt årtusende som den intellektuella fanbäraren för ett fritt samhälle. Att den gör det är tack vare de heroiska och briljanta tänkarna som utgör skolans familjehistora, och tack var de som bär arvet vidare med Ludwig von Mises – institutet.