Gorbatjov och den sovjetiska statens uppgång och fall

Texten nedan (originaltext) är förordet till boken, ”Requiem for Marx”. Texten skrevs ca 1992 av Yuri N. Maltsev som var med i händelsernas centrum som en av Gorbatjevs ekonomiska rådgivare under en av de viktigaste omvälvningarna i modern tid. Han förstod österrikisk ekonomi och kommenterar nedan sina erfarenheter ur det perspektivet. Denna text är viktig Läs mer om Gorbatjov och den sovjetiska statens uppgång och fall[…]