Inflation är stöld, både förr och nu

Hur kan det komma sig att statsmakter, regeringar, kungar, bankelit och centralbanker i alla tider försökt minska vår frihet dels genom beskattning men även genom inflation? Inflation är stöld, både förr och nu. För att kunna förstå varför inflation skapas och hur detta kan fortgå måste vi undersöka vilka som tjänar på inflationen. För att komma dithän måste vi först förstå vårt monetära system och vad inflation egentligen är.

Varför uppkommer konjukturcykelns hög- och lågkonjunkturer?

Ouppbackad fiat-valuta som nyskapad kredit rör sig över tid alltid mot sitt naturliga inneboende värde d.v.s. noll. Detta medan guld och silver som prissätts i fiat-valutan rör sig i motsatt riktning – mot oändlighet. Denna artikel ger en bra överblick över hur ouppbackade fiat-valutor sällan överlever mer än några decennier innan de destrueras i hyperinflation, krig eller på annat sätt.

Fri valuta utan statlig inblandning

Förespråkare som i övrigt propagerar för en öppen marknad glömmer ofta bort den monetära aspekten. Varför skulle pengar vara annorlunda än andra varor och tjänster? Varför skulle det vara nödvändigt att styra utbudet av pengar centralt? Kontroll över penningsystemet är det största hindret för en fri marknad. Många tar det för givet att det monetära systemet måste styras uppifrån. Men finns det egentligen några hinder för en fri penningmarknad utan statlig inblandning?