Statslöshet i medeltida Island

De som säger att staten är samhällsordningens moder menar att om staten inte fanns skulle allt urarta i våldsamheter, kaos och en låg levnadsstandard. De pekar på inbördeskrigen i Afrika, drogkrigen i latinamerika, och till och med till Djengis Kjan. De påstår att dessa exempel, som ju snarare är exempel på konkurrerande stater, är vad Läs mer om Statslöshet i medeltida Island[…]