Sex, drugs and rock ’n’ roll

Årets nobelpris i litteratur äger ett särskilt intresse ur ett Fria marknaden-perspektiv, då pristagaren, den Madridbaserade peruanen Mario Vargas Llosa, är aktiv i kampen för en legalisering av droger. Det blir intressant att se om frågan härigenom kan komma lite högre upp på agendan i den så kallade fria världen. Förnuft och känsla Mario Vargas Läs mer om Sex, drugs and rock ’n’ roll[…]