Ett försvar av argumentationsetik: Svar till Murphy och Callahan

Jag ämnar här ge en kort guide till relevant litteratur följt av ett begränsat svar till Murphy och Callahans (hädanefter MC) kritik av Hans-Herman Hoppes argumentationsetik. Bakgrund Hoppes ”argumentationsetiska” försvar av libertarianska rättigheter publicerades, så vitt jag vet, först i tre artiklar 1988: ”On the Ultimate Justification of the Ethics of Private Property,” Liberty (September Läs mer om Ett försvar av argumentationsetik: Svar till Murphy och Callahan[…]

Vad det innebär att vara en anarkokapitalist

Att vara en anarkist betyder bara att du tror att aggression inte är försvarbart, och att staten nödvändigtvis använder sig av våld. Och därför, att stater, och den aggression de nödvändigtvis använder, inte är försvarbar. Det är ganska enkelt faktiskt. Det är en etisk synpunkt, så det är ingen överraskning att det förvirrar utilitarister.

Immaterialrätt och libertarianism

Libertarianismens ursprungliga antagande borde ha varit att IP är ogiltigt – inte tvärtom. Trots allt har vi libertarianer redan insett att ”intellektuella” rättigheter, såsom rätten till ett rykte som skyddas av lagar mot förtal och ärekränkning, är ogiltiga. Varför skulle vi då förutsätta att andra lagar som skyddar abstrakta intellektuella rättighter är giltiga – speciellt artificiella rättigheter som endast är ett resultat av lagstiftning, dvs. påbud från den kriminella statens avdelning för påhittade lagar?