Är kommunernas krackelerande ekonomi verkligen ett stort mysterium?

SVT brukar gärna berätta om sitt uppdrag som folkbildare. Man har, i den andan får man förmoda, nyligen uppmärksammat den allvarligt försämrade ekonomiska situationen för många av landets kommuner. Bland annat med reportaget “Varför går ekonomin trögt i kommunerna”, som publicerades av SVT Väst den 11e maj. Om vi bortser från den något märkliga formuleringen Läs mer om Är kommunernas krackelerande ekonomi verkligen ett stort mysterium?[…]