Moralitetsargumentet – eller, hur vi kommer vinna…

Moralitetsargumentet är det mest kraftfulla verktyget i varje frihetsälskande individs arsenal – men också det mest personligt kostsamma, eftersom det drar linjer i relationer som aldrig kan suddas ut. Moralitetsargumentet kan kosta dig vänner, familj och gemenskap, så närma dig det med mod och förstå att när du väl valt att börja använda det kommer ditt liv aldrig att vara detsamma.

En solnedgång för staten

Vi lär oss att våld och mobbning och hot är fel, omoraliskt, och bara gör det problem du försöker lösa värre. Det är denna regel vi lär oss som barn, och det är en bra regel: sammanhängande, logisk, empirisk. Men sedan, när vi blir äldre, om vi har mod nog att inse det, ser vi att det inte alls är på detta sätt som det vuxna samhället fungerar.

Hur du blev en slav

Om människor tror att de är fria kommer de att producera mycket mer för sina bönder. Det bästa sättet att upprätthålla denna illusion av frihet är att ge en del av boskapen anställning hos husbonden. De kor som blivit beroende av den befintliga hierarkin kommer då att attackera någon annan ko som visar på våldet, hyckleriet och omoralen i att äga människor.

Vapnet i rummet, del 2

Jag förstår verkligen att den enkla verkligheten av allmänt utbrett statligt våld gör att många människor känner sig mycket illa till mods – och de är helt i sin rätt att känna sig illa till mods! När du verkligen förstår den här idén kommer ditt liv oåterkalleligt att förändras. Du kommer inte längre att frestas att basera dina argument på tråkiga och komplicerade abstraktioner. När man talar med människor om frihet, kommer du att nå kärnan av frågorna mycket snabbt.

Vapnet i rummet

Det är en utmattande men viktig uppgift att hela tiden påminna folk om att staten inte är någonting annat än en våldsam institution. När någon talar om ”att välfärdsstaten hjälper de fattiga”, måste vi peka på vapnet i rummet. När någon motsätter sig avkriminaliseringen av marijuana, måste vi peka på vapnet i rummet. När någon stöder en minskning av skatterna, måste vi peka på vapnet i rummet – även om en kula har tagits bort.