Galt som Kristusgestalt

Jag vet. Att försöka läsa in religiösa symboler i Ayn Rands verk är lömskt och närmast kätterskt gentemot Rands egen objektivistiska filosofi, men när det kommer till gestaltningen av Galt kan jag bara inte undgå frestelsen. Den är mig närmast övertydlig. Galt är en perfekt gestalt. I en fiktion där nästan samtliga protagonister beskrivs som Läs mer om Galt som Kristusgestalt[…]