Varför förstörde inte pandemierna 1958 och 1918 ekonomin? Tips: lockdowns

Media och politiker har nu för vana att hävda att det är själva pandemin som har orsakat den stigande arbetslösheten och den sjunkande ekonomiska tillväxten. Påståendet är att sjuka och döende arbetare, rädda konsumenter och brutna leveranskedjor orsakade ekonomiskt kaos. Vissa har till och med hävdat att lockdowns, eller ekonomiska nedstängningar, faktiskt hjälper ekonomin, de Läs mer om Varför förstörde inte pandemierna 1958 och 1918 ekonomin? Tips: lockdowns[…]

Varför välfärdsprogram och demokrati inte kan samexistera

I sin avhandling Socialism från 1922, uttrycker Ludwig von Mises stöd för demokrati, men tog ett ytterst begränsat synsätt. Han föreslår mer specifikt att demokratins enda syfte är att “skapa fred, och undvika våldsamma revolutioner”. Demokrati är alltså enbart ett medel till ett mål, och dess värde ligger i att den möjliggöra avsättandet av statliga Läs mer om Varför välfärdsprogram och demokrati inte kan samexistera[…]

Jobbtillväxt innebär inte att vi blir rikare

Som svar till Obama-administrationens senaste påståenden om att de har skapat ”miljontals jobb” undersökte jag data på mises.org för att se om det faktiskt stämde. Det visar sig att jobbtillväxten sedan recessionen 2008 faktiskt varit ganska svag, och knappast någonting att skryta om. Våra slutsatser från dessa analyser tenderar dock att baseras på ansatsen om Läs mer om Jobbtillväxt innebär inte att vi blir rikare[…]

Kräver militärt försvar stora stater?

Tidigare i år återinförde Litauen värnplikt, vilket enligt den Litauiska staten var ett svar på hot från Ryssland. Ukraina har av liknande skäl återinfört värnplikten, med varierande politiska konsekvenser. Oavsett hur man värderar den ryska aggressionens omfattning är problemet för små stater som Litauen viktigt. Hur kan små stater med en liten befolkning – och således Läs mer om Kräver militärt försvar stora stater?[…]