Flexibelt glas – Allt som glittrar är ej guld

Människans nedskrivna historia börjar med skrivkonsten. Generellt sett anses historisk tid omfatta de senaste 6000 åren. Däremot vet man att glastillverkning inleddes för minst 12.000 år sedan. Det kan mycket väl vara den första substansen som människan tillverkade. Idag är glas så vanligt förekommande och en så stor del av vår civilisation att vi oftast Läs mer om Flexibelt glas – Allt som glittrar är ej guld[…]

Lady Godiva – sanningen bakom en skattereform

Vid den tid då Danmark kontrollerade England delade kung Knut upp sitt rike i fyra delar. Varje del styrdes av en greve som hade direkt makt över sina undersåtar i sin geografiska del av riket. Dessa grevar styrde med absolut makt som vilken annan despot som helst. Kungen hade givetvis en del som han hade Läs mer om Lady Godiva – sanningen bakom en skattereform[…]

Allmännyttan, enligt Caesar

Det finns mycket förvirring i människans sinne vad gäller frihetens natur. Många regenter har levt som har känt att frihet var ett religiöst privilegium reserverat exklusivt för kungar. Dessa i sin tur förväntades erbjuda någon slags säkerhet för sina undersåtar, och denna säkerhet förväxlar många människor med frihet. Dessa kungar, kejsare och presidenter har sökt Läs mer om Allmännyttan, enligt Caesar[…]

Faster Jemima: Rödrockarna kommer!

Vi kan verkligen beundra walesiska faster Jemima för hennes insikt om att staten inte kan göra mer nytta än vanligt folk. Och hennes initiativ- och handlingsförmåga är det som möjliggör för frihet och självständighet att frodas. Ofta leds vi till att tro att staten skyddar oss mot faror eller att staten löser problem och låter oss leva ett gladare, friare och säkrare liv. Men i verkligheten kan inte staten göra något som vi inte kan göra själva. Ty den bästa formen av styrelseskick är självbestämmande. De av oss som vill vara fria får aldrig glömma att frihet och självbestämmande är odelbara – det är bara olika sidor av samma mynt.

Tror vi på gudar? Personnummer hos det gamla Inkafolket

Sammantaget styrs dessa medel stenhårt från toppen med järnhand. Oavsett om ledaren kallas inka, president, kalif, führer, kung eller påve så fungerar det på samma sätt. Människans resa mot civilisation har inte varit en lätt väg, hon har fått sträva hårt för att ta sig framåt och under statens kontroll har människan knappast gjort framsteg. När människan har varit i ett sådant läge har hon främst fått kämpa för sin egen överlevnad.

Det är mitt bröd

Vad Smith, Ricardo och Marx har gjort, och vad anhängarna av de två senare fortsätter att göra, är att blanda ihop betydelsen av två viktiga ord: kostnad och värde. Även om det kan vara sant i ovanstående fall att det kanske kostar fem dollar att producera virke från ett visst träd, har värdet av virket från det trädet ingen omedelbar relation till kostnaden.