Om Says lag – Del II

Den enda möjliga orsaken till en monetär kontraktion är en monetär expansion utöver tillgängliga reserver av standardpengar, dvs skapandet av omloppsmedel. Skapandet av omloppsmedel kommer att fortgå så länge det är tillåtet att ha fraktionella reserver. Endast ett system med hundraprocentiga bankreserver skulle vara inflations- och deflationssäkert. Endast ett sådant system skulle undvika konjunkturnedgångar, recessioner och depressioner.

Om Says lag

I denna första del kommer jag att försöka beskriva idén bakom Say’s lag och påståendet om att produktionen skapar sin egen efterfrågan. I nästa del kommer jag att visa hur Say’s lag kan användas för att avfärda vanliga idéer om att konjunkturnedgångar, recessioner och depressioner beror på (i) en allmän överproduktion av varor och tjänster samt (ii) en brist på pengar (underkonsumtion) och att därför ekonomin måste ”stimuleras” med hjälp av tryckpressarna eller nya bankreserver från Riksbankens sida.

Till monopolister inom alla partier

Den ledande principen bakom det styrelseskick vi har idag, över hela världen, kan vi kalla för ”territorialitet”, eller ”territoriellt regerande”. Detta betyder att dagens territoriellt suveräna stater hävdar absolut politisk auktoritet inom sina respektive bestämda territorier. Var du än är i världen i dag måste du i princip ge efter för de lagar som hör till ett speciellt territorium, oavsett vad deras innehåll är eller om du håller med om dem eller inte.

Om kvantitetsteorin

Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner av teorin som uppenbarligen inte stämmer. Beskrivningen här kommer att vara ett steg mot att dels återupprätta teorin, dels öka förståelsen av vad som händer i ekonomin.

Varför guld?

Den svenska kronan har ju tappat mer än 95 % av sitt värde sedan Riksbankens monopol trädde i kraft fullt ut 1904. Detta avfärdar också den vanliga missuppfattningen om att vi blir rikare av att alla på en gång tjäna mer pengar, när vi i själva verket blir rika genom att komma på smartare och billigare sätt att tillverka saker och ting. Den höga inflationen i de vanliga räkneenheterna, dvs. kronor eller dollar, döljer detta fundamentala faktum.

Panarkistiska strategier

Men räcker det inte att övertyga en majoritet för att på så vis få igenom den liberala agendan? Eller kanske bara en minoritet, såsom i dagens styre? Visst, men är det särskilt liberalt? Är det inte det alla frihetsälskare i grunden invänder emot? Vad händer i så fall med toleransen inför andras sätt att leva? Är det i själva verket inte väldigt auktoritärt att påtvinga andra sitt levnadssätt och sina ideal?

Intervju med Richard C.B. Johnsson

Richard C.B. Johnsson är en av landets främsta experter på nationalekonomi. Han har lyckats kombinera en ”vanlig” doktorsavhandling, med alla inslagen av avancerad matematik, ekonometri och programmering, med att ha studerat och publicerat artiklar inom den österrikiska skolan samt dessutom haft en kometkarriär i finansvärlden. Richard är även återkommande skribent i Dagens Industri. Han bor i Beijing med sin familj och verkar i Beijings finansvärld med kapitalförvaltning.