Pikettys kapital och verkligt kapital

Thomas Pikettys bok, Capital in the Twenty-First Century, har fått massvis med utrymme i media och den har recenserats ett dussintal gånger, så jag kommer inte att skriva en allmän recension. Däremot vill jag gärna kommentera hans syn på kapital och kontrastera den med ett mer österrikiskt synsätt. Pikettys huvudslutsats är att kapitalavkastningen är större än Läs mer om Pikettys kapital och verkligt kapital[…]