Vägar till friheten

Frågor som frihetsälskande människor världen över funderar över är: hur finner man mer frihet i det personliga livet och hur kan man skapa ett friare samhället? Hur gör man motstånd i en värld som behärskas av statens anhängare? Man kan utgå ifrån olika strategier: Den politiska vägen, dvs att jobba ”inom det politiska systemet” Staten Läs mer om Vägar till friheten[…]

Valkampen rasar – tid för eftertanke

10669369_675199279243553_8934757379826466096_oDet pågår en hysterisk, förljugen och enfaldig valrörelse, och då är det hög tid att fundera över vad som är viktigt i våra liv. Vilka moraliska och etiska värderingar skall vi hålla högt?

Är det demokrati och politik som skall leda oss till att bli goda människor som tar hand om våra närmaste, uppfostrar våra barn och lever ett gott liv? Eller bör det vara så att de regler som finns i alla stora religioner, låt oss kalla dem naturlagar, ger oss bra riktlinjerna för vad som är viktig?

När jag observerar valrörelsen, som en utomstående politisk ateist, får jag  känslan av att jag befinner mig på en liten ö av förnuft omgiven av ett hav av dumhet. Valrörelsen är ett imbecillt spektakel som för närvarande pågår dag in och dag ut.

Aktörerna består av förljugna och makthungriga politiker som lovar både det ena och det andra. Underhållningen levereras av  mainstream-media. På hundratusentals affischer och reklaminslag sprids en enfaldig och idiotisk propaganda. Men det värsta är att jag hela tiden måste tänka: det är vi skattebetalare, folket, som finansierar hela spektaklet. Vi finansierar politikerna, partierna, affischerna, reklamen, presstödet med mera. Allt detta finansieras med skattepengar som staten har tillägnat sig med våld eller hot om våld.

Ett annat fenomen som kommer fram speciellt under valrörelsen är den närmast religiösa tron på demokratin, en gud som tillbes med religiös frenesi. Hela mainstream media deltar i denna väckelserörelse. Folket sugs med och man frågar sig hur det är möjligt att så många kan låta sig bli så fundamentalt lurade. Var finns förnuftet, logiken, den kritiska analysen?

De som inte röstar misskrediteras och kallas för soffliggare och anses vara missanpassade och ”odemokratiska” medborgare. Man vill absolut inte respektera deras åsikter, dvs. att politik och demokrati suger. […]

Almedalsveckan är ett antiliberalt spektakel

Min uppfattning var att planekonomin blev dödsförklarad efter kommunismens fall. Men om man tittar på rapporteringen från Almedalsveckan får man en helt annan uppfattning. Almedalsveckan tycks på ytan ge sken av att vara ett forum för politik debatt och idédebatt, men är egentligen något helt annat, nämligen ett antiliberalt spektakel. Bekymmersamt är att den intellektuella Läs mer om Almedalsveckan är ett antiliberalt spektakel[…]

Statstelevisionen visar sitt rätta ansikte

Statstelevisionen visar sitt rätta ansikte igen i ”vetenskapens” värld – sociala klyftor (12/5-14). I ”vetenskapens” (?) värld har man försökt bevisa genom att intervjua ”världsledande” forskare hur sociala klyftor – snyft, snyft- håller människor i fattigdom, påverkar hälsa, skolgång och medellivslängden. Det är klyftornas fel inte några andra faktorer som kanske har betydelse. Snyftreportaget strider Läs mer om Statstelevisionen visar sitt rätta ansikte[…]

Vad är ett brott?

En filosofisk betraktelse över vad som är ett brott. Det finns tre typer av brott, varav två egentligen inte bör betraktas som brott. • Brott mot ”naturlagarna”, vilka är universella etisk-moraliska regler och normer som har utvecklats under tusentals år och som återfinns i alla stora religioner. I naturlagarna kombineras icke våldsprincipen med respekten för Läs mer om Vad är ett brott?[…]

Den svenska sjukvården kan bli friskare

Som ung nyexaminerad läkare kom jag till Sverige för drygt 40 år sedan i tron att sjukvården här fungerar bättre än i Österrike. Men verkligheten öppnade mina ögon så småning om. I 40 år har man pratat om att köerna måste bekämpas. Läkarantalet har tredubblats under de senaste decennierna, men köerna finns kvar. Sverige har Läs mer om Den svenska sjukvården kan bli friskare[…]